Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΘΕΣΜΟΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΥΔΕΝ ΘΕΤΩΝ ΟΡΙΟΝ ΕΝ ΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ

ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ


ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΣΤΟΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΑΓΩΝΑ


Δημοσθένης Δημόπουλος
«Ευλογημέναι αι Μασονικαί Στοαί που σας εβάπτισαν στην κολυμβήθρα της Ελευθερίας- Φαλέζ Κολοκοτρώνης-Εγγονός του Γέρου της Ελλάδας»Ο Ελευθεροτεκτονισμός με τη σημερινή του μορφή ανδρώνεται την ιστορική εποχή της διαμόρφωσης των Ευρωπαικών Εθνικών κρατών, κατά την οποία η πρώτη και απόλυτη αξία είναι η αξία του Έθνους.
Ο Τεκτονικός κοσμοπολιτισμός, ανθρωπιστική αξία και ιστορική συμβολή του Τάγματος σε ολόκληρη την ανθρωπότητα εμέτρησε τα πρώτα βήματά του στο εχθρικό περιβάλλον της κυριαρχίας του Εθνικού κράτους και χρησιμοποιήθηκε αποκλειστικά σχεδόν για την αποικιοκρατική επέκταση των μεγάλων Εθνικών κρατών.
Οι φιλελεύθεροι Ελευθεροτέκτονες αποδέχθηκαν –αν δεν δημιούργησαν οι ίδιοι- την αξία του Έθνους, χωρίς να λησμονήσουν τις κοσμοπολιτικές και υπερεθνικές αξίες, που καλλιεργούνται στα Τεκτονικά εργαστήρια, επιδιώκοντας την διαμόρφωση καταλληλοτέρων συνθηκών για την ανάπτυξή τους, στην υπηρεσία των ουμανιστικών ιδεωδών.
Το ιστορικά βεβαιωμένο είναι ότι ο Ελευθεροτεκτονισμός, σαν κοινωνική πραγματικότητα συνταυτίσθηκε με τις Εθνικές αξίες, ιδίως στην περίπτωση των μεγάλων αποικιοκρατικών εθνών, που χρησιμοποίησαν εντατικότατα την κοσμοπολιτική διάστασή του, κυρίως σαν μέσο επικοινωνιακής συμβατότητας, διείσδυσης, αποδοχής και επικυριαρχίας τους στις νέες χώρες, που για να συγκροτηθούν, κατά την αντίληψη και σύμφωνα με τα πρότυπα των επικυρίαρχων, θα έπρεπε να σχηματίσουν τα εισαγόμενα Πολιτιστικά και Εθνικά τους θεμέλια, που θα ήσαν ταυτόχρονα και τα δεσμευτικά όριά τους, με τρόπο ώστε τα αποικιοκρατικά έθνη να μην αμφισβητηθούν ποτέ από τους νεήλυδες.
Η τεκτονική ισότητα δεν αφορούσε τόσο τα δικαιώματα του φτωχού Ινδού, όσο την αποδοχή του αδελφού Άγγλου Λοχία, μέλους στρατιωτικής Βρετανικής στοάς στην Ινδία.
Ο Ελληνικός Τεκτονισμός Γαλλο-Ιταλογενής, φιλελεύθερος, προοδευτικός και μάλλον αντιβρετανικός μέχρι το 1949, από της ιδρύσεώς του πρόταξε και αντιμετώπισε, με ιδιαίτερη ευαισθησία, τα εθνικά θέματα-με λίγες αλλά αξιοσημείωτες εξαιρέσεις κοσμοπολιτικών η ουτοπικών εξάρσεων- και συμμετείχε, στους Αγώνες του Έθνους όχι μόνο δια των μεμονωμένων μελών του αλλά και σαν οργανωμένος φορέας.
Αυτήν την συμβολή του Ελληνικού Τεκτονικού Τάγματος και όχι των πολλών αγωνιστών Τεκτόνων ατομικά, αποτυπώνει περιληπτικά το άρθρο αυτό.
Η Μεγ. Αν. της Ελλάδος, ο μοναδικός τότε οργανωμένος Ελληνικός Τεκτονικός φορέας δεν παρέμεινε απαθής στο Εθνικό Προσκλητήριο, ούτε λούφαξε από τα υποκριτικά κελεύσματα του ντελάλη της Ανοβεριανής δυναστείας, για την απαγόρευση των δήθεν πολιτικών θεμάτων.
Χάριν του εθνικού συμφέροντος, η Μεγ. Αν. της Ελλάδος δεν δίστασε να αγνοήσει όχι μόνο την «Αρχή της Εδαφικότητας», που διέπει τις Διεθνείς Τεκτονικές σχέσεις, αλλά και τις δήθεν θεμελιώδεις διατάξεις περί μη ανάμιξης των Στοών σε πολιτικά θέματα και να προχωρήσει στην ίδρυση Στοών επί μη Ελληνικών εδαφών, με κύριο σκοπό την προαγωγή των Εθνικών θεμάτων, που οι αποικιοκρατικές-μεγάλες δυνάμεις ορίζουν και απαγορεύουν ως πολιτικά θέματα, κατά το συμφέρον τους. Οι παραβιάσεις αυτές των «θεμελιωδών» Τεκτονικών κανονισμών όχι μόνο δεν έβλαψαν τον Ελληνικό Ελευθεροτεκτονισμό, αλλά παγίωσαν την ζωτική για την κοινωνική αποδοχή και αναγνώρισή του, πατριωτική διάστασή του.


Στα τέλη του δεκάτου ενάτου αιώνα και λόγω της συνεχώς επιδεινουμένης καταστάσεως στη Μακεδονία, η Μεγ. Ανατ. απεφάσισε να καταβάλει προσπάθεια για την ίδρυση Ελληνοφώνων Στοών, σε πόλεις της Μακεδονίας, προκειμένου αυτές να αποτελέσουν εστίες για την υπεράσπιση των Εθνικών Δικαίων.


Οι Έλληνες Τέκτονες της Μακεδονίας και προ πάντων οι Ελληνόφωνες Στοές, που ιδρύθησαν αργότερα σ' αυτήν, έπαιξαν το ρόλο της εμπροσθοφυλακής του Ελληνικού Τεκτονισμού στις διάφορες φάσεις του Αγώνα και έγιναν ορμητήρια εθνικής δράσεως στην υπόδουλη Μακεδονία.

19/10/1890 εγκύκλιος της Μεγ. Αν. της Ελλάδος για τη Μακεδονική Επιτροπή.
Τα γεγονότα στη Μακεδονία κινητοποιούν την Μεγ. Αν. της Ελλάδος, η οποία, με εγκύκλιό της ζητά από τις Στοές της, να υποδείξουν μέλη τους τα οποία θα συγκροτούσαν τη Μακεδονική Επιτροπή, για την καλύτερη μελέτη και αντιμετώπιση της καταστάσεως.


Το 1892, ιδρύεται στη Λάρισσα, η Στ. «Όλυμπος» υπ’ αριθμ. 17, με κύριο σκοπό την υλική και ηθική συμπαράσταση προς τα ανταρτικά σώματα, που δρούσαν στη Μακεδονία, καθώς και προς τους κατοίκους αυτής.


Το 1895, ιδρύεται στη Λάρισσα, η Στ. «Αστήρ των Υποδούλων, υπ’ αριθ. 20, η οποία στον Ειδικό Κανονισμό της ανέφερε, ως κύριο σκοπό της ιδρύσεώς της, τη σύσταση Στοών στη Μακεδονία και στην Ήπειρο, προς ανακούφιση των αγωνιζομένων Ελλήνων, καθώς και για την ίδρυση Σχολείων και άλλων Εθνικών Ιδρυμάτων.


Από το 1897 η Μεγ. Ανατολή της Ελλάδος εφαρμόζει ευρύ σχέδιο αθρόων μυήσεων Μακεδόνων, που αποστέλλονται κατόπιν στην Μακεδονία με πολλαπλούς εθνικούς σκοπούς.


Το 1900, η Στοά «Μαραθών», υπ' αριθ. 24 καταθέτει στην Μεγάλη Ανατολή το τολμηρό σχέδιο ιδρύσεως ελληνικής Στοάς στη Βουλγαρία και ζητά να εκδοθεί και κυκλοφορήσει, υπό των Τεκτόνων, εφημερίδα στη Μακεδονία, με το όνομα «Μεγάλη Ελλάς».


Το 1902, ιδρύονται στην Αθήνα νέες Στοές, για εθνικούς σκοπούς με τα χαρακτηριστικά ονόματα «Μακεδονία», «Πατρίς» και «Κρήτη».
Η έναρξη της λειτουργίας της Στοάς «Μακεδονία» συνέπεσε με την πανηγυρική έναρξη των εργασιών στο νέο Τεκτονικό Μέγαρο, που έγιναν από τον Μ. Δ. Δ. Ροδοκανάκη.
Μετά το άνοιγμα των εργασιών, ο Μ. Δ. παρέδωσε, τιμής ένεκεν, την πρώτη σφύρα στο Σεβάσμιο της νεοϊδρυθείσης Στοάς «Μακεδονία» υπ' αριθ. 40, για να συνεχίσει τις εργασίες.
Από τα ιδρυτικά διατάγματα καθώς και από τα πρακτικά, διαφαίνεται σαφώς ο σκοπός της ιδρύσεως του Εργαστηρίου καθώς και το άμεσο ενδιαφέρον των Αδελφών για τα έκτροπα στη Μακεδονία και διατυπώνονται σκέψεις περί βοηθείας των καταπιεζομένων υποδούλων Ελλήνων.
Η Στοά «Πατρίς» υπ' αριθ. 35 ανέπτυξε πατριωτική δράση, ενώ για την Στοά «Κρήτη» δεν υπάρχουν στοιχεία για τη δράση της.


To 1904, οι Στοές των Αθηνών «Ρήγας Φεραίος» υπ' αριθ. 19 και «Σκενδέρμπεης» υπ’αριθ. 31 ασχολούνται με τα γεγονότα της Μακεδονίας και αποστέλλουν πάσης φύσεως βοήθεια και χρήματα προς τους αγωνιζομένους Έλληνες της Μακεδονίας.


Το 1904, ενώ ο Μακεδονικός αγώνας κορυφώνεται, ιδρύεται η πρώτη ελληνική Στοά στη Μακεδονία ο «Αριστοτέλης» υπ΄αριθμ. 36, με ιδρυτή τον εθνομάρτυρα Γιάννη Παπάζογλου.
Πρέπει να τονισθεί εδώ, ότι ο Αδ. Ιωάννης Παπάζογλου για την έντονα πατριωτική και Τεκτονική δράση του, εύρε μαρτυρικό θάνατο από τους Βουλγάρους, ενώ τον οδηγούσαν, ως όμηρο προς τα Βουλγαρικά σύνορα. Την ιδίαν τύχην είχον αργότερα ο Σεβάσμιος αυτής Νέστωρ Φωκάς, ο Πρώτος Επόπτης Κωνσταντίνος Σταμούλης και τα μέλη αυτής Αναστάσιος Χρυσάφης και Λεωνίδας Παπαπαύλου, οι οποίοι απήχθησαν ως όμηροι και κατακρεουργήθηκαν από τους Βουλγάρους.
Οι διωγμοί που υπέστησαν τα μέλη των Ελληνοφώνων Στοών στην υπόδουλη Μακεδονία υπήρξαν ιδιαίτερα σκληροί και επικίνδυνοι, διότι οι Τούρκοι θεωρούσαν γενικώς τους Τέκτονες ως επαναστάτες, ιδιαίτερα δε τους Έλληνες, οι οποίοι, κατά την μύησή τους, εκτός από τον Τεκτονικόν όρκον, ορκίζοντο αιωνίαν πίστη στην Ελλάδα.
Αργότερα οι Βούλγαροι θα σφάξουν τον φερόμενο ως τέκτονα μητροπολίτη Αιμιλιανό των Γρεβενών, τον μητροπολίτη Βάρνας και τον Κορυτσάς Φώτιο.
Για το μαρτύριο των Μητροπολιτών αυτών, ο ελληνικός Τεκτονισμός απαντά με δυο συγκεκριμένες ενέργειες:


Στις 8.7.1906 διαμαρτυρία της Στοάς «Σκενδέρμπεης» και αργότερα ίδρυση της Στοάς «Φώτιος» μέσα στην Κορυτσά.


Το 1907 και ενώ ο Μακεδονικός αγώνας έχει προσλάβει διαστάσεις πανεθνικής αγωνίας, και ήδη στη Θεσσαλονίκη λειτουργούν κανονικά εννέα τεκτονικές Στοές, υπό την αιγίδα ξένων Τεκτονικών Δυνάμεων, ιδρύεται η Στοά «Φίλιππος», το πρώτο Ελληνικό τεκτονικό εργαστήριο στη Θεσσαλονίκη, σαν πράξη εθνικής συμπαράστασης στον αγωνιζόμενο Ελληνικό βορρά.
Η Στοά Φίλιππος, αναφέρει ο Μ.Δ. της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος, Φιλώτας Παπαγεωργίου, σκόπευε στην συνδρομή του Έθνους στον αγώνα για την σωτηρία της Μακεδονίας, όντας συνάμα συντονιστικό κέντρο των δραστηριοτήτων των τότε εργαζομένων τεσσάρων ελληνόφωνων Στοών στην Ανατολική Μακεδονία. Χρακτηριστικά οι ιστοριογράφοι της εποχής σημείωσαν ότι στη Θεσσαλονίκη το Ελληνικό προξενείο, υπό την διεύθυνση του Λάμπρου Κορομηλά αναπτύσσει αγωνιστική δραστηριότητα περιστοιχισμένο από τέκτονες, μέλη της τοπικής Στοάς Φίλιππος....


Το 1908 ιδρύεται στο Μοναστήρι, στη σημερινή Π.Γ.Δ.Μ., η Στοά «Ηράκλεια»,υπ’ αριθ. 46, η οποία εργάσθηκε κάτω από δυσμενείς συνθήκες, υφισταμένη συνεχείς πιέσεις από τους Σέρβους.


Το 1908 ιδρύεται μέσα στην την Κορυτσά η Στοά «Φώτιος» υπ’ αριθ. 47.


Το 1909 ιδρύεται στη Δράμα η Στοά «Ελπίς», οι εργασίες της οποίας δεν διεξήχθησαν κανονικώς λόγω των συνεχών πιέσεων των Τούρκων. Η Στοά, εν τούτοις, παρά τις διώξεις, τις συλλήψεις, τις φυλακίσεις και τις απελάσεις πολλών εκ των μελών της, για λόγους εθνικούς, δεν ανέστειλε τις εργασίες της και παρέμεινε σε υπολειτουργία.


1910 Έγγραφη διαμαρτυρία της Μεγ. Ανατ. προς την Μεγ. Ανατ. της Τουρκίας για τις Τουρκικές ωμότητες στη Μακεδονία και στην Θράκη.


Η Στοά «Υψηλάντης» υπ’ αριθμ. 41, ανέπτυξε και αυτή αξιόλογη πατριωτική δράση δια της αποστολής εις Μακεδονία όπλων και εθελοντών αγωνιστών.
Η Μεγ. Ανατολή απέστελλε συνεχώς διαμαρτυρίες στις ξένες Τεκτονικές Δυνάμεις, με τις οποίες κατήγγειλε τις σφαγές και τις βιαιότητες των Βουλγάρων και των Τούρκων στην υπόδουλο Μακεδονία και ζητούσε την επέμβασή τους υπέρ των διωκομένων Ελλήνων
To Ύπατο Συμβούλιο δεν παραλείπει και αυτό να διαμαρτυρηθεί και να καταγγείλει έκτροπα στις διεθνείς Τεκτονικές Δυνάμεις του Σκωτικού Τύπου.
Στο Τεκτονικό Περιοδικό « Masonic Herald», σαν αποτέλεσμα των ενεργειών του Υπάτου Συβουλίου, δημοσιεύθηκε τετρασέλιδο με περιγραφές από τις διώξεις και τις σφαγές των Ελλήνων της Μακεδονίας, καθώς και φωτογραφίες σφαγιασθέντων προκρίτων και ιερέων.


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Διακόσια Χρόνια Ελληνικού Τεκτονισμού (1740-1940), Πολλάτος Μ., Αθήναι 1952.


«L'initiatiorn de Murad V a la Frarc-Maconnerie par C. Scalieri: aux origines du mouvement liberal en Turquie», SVOLOPOULOS, C, Balkan Studies V, 21, 1980, p. 441-447.


Η άγνωστη ιστορία του Ελληνικού Ελευθεροτεκτονισμού. Δημοσθένη Δημόπουλου. Πρακτικά της Ερευνητικής Στοάς Ίσις, υπ’ αριθμ. 9, Αθήνα 1989.


Λεύκωμα για τα 50 χρόνια του Δ. Μαργαρίτη της Στ. Δ. Μαργαρίτης, υπ’ αριθ. 103, Θεσσαλονίκη 1984.


Οι Στοές της Θεσσαλονίκης τιμούν τον Μακεδονικό Αγώνα. Αφιέρωμα σε επέτειο. Πυθαγόρας 1984.


Εκατονταετηρίς της Στ. «Μέλης», 1969.


Επετηρίς της Στ. «Σκενδέρμπεης» 1975.


Ιστορία της Σ.Σ. «Υψηλάντης» υπ’ αριθμ. 41, Ουλκέρογλου Φ. Τεκτονικόν Δελτίον, Ιούλιος - Αύγουστος 1969.
Ο τέκτων Παύλος Μελάς . Δημήτριου Αντωναράκου, Πυθαγόρας ΚΓ΄2005

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

ΑΡΚΑΔΕΣ ΕΣΜΕΝ

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο ΟΡΚΟΣ

«Ορκίζομαι ενώπιον του αληθινού Θεού, ότι θέλω είμαι επί ζωής μου πιστός εις την Εταιρείαν κατά πάντα. Να φανερώσω το παραμικρόν από τα σημεία και τους λόγους της,.......


Ορκίζομαι ότι θέλω τρέφει εις την καρδίαν μου ΑΔΙΑΛΛΑΚΤΟΝ ΜΙΣΟΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΤΥΡΡΑΝΩΝ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ μου, των οπαδών και των ομοφρόνων με τούτους, θέλω ενεργεί κατά πάντα τρόπον προς βλάβην και αυτόν τον παντελή όλεθρόν των, όταν η περίστασις το συγχωρήσει.

Ορκίζομαι να συντρέχω, όπου εύρω τινά συνάδελφον, με όλην την δύναμιν και την κατάστασίν μου. Να προσφέρω εις αυτόν σέβας και υπακοήν, αν είναι μεγαλύτερος εις τον βαθμόν και αν έτυχε πρότερον εχθρός μου, τόσον περισσότερον να τον αγαπώ και να τον συντρέχω, καθ΄όσον η έχθρα μου ήθελεν είναι μεγαλυτέρα.


Ορκίζομαι ότι καθώς εγώ παρεδέχθην εις Εταιρείαν, να δέχομαι παρομοίως άλλον αδελφόν, μεταχειριζόμενος πάντα τρόπον και όλην την κανονιζομένην άργητα, εωσού τον γνωρίσω Έλληνα αληθή, θερμόν υπερασπιστήν της πατρίδος, άνθρωπον ενάρετον και άξιον όχι μόνον να φυλάττη το μυστικόν, αλλά να κατηχήση και άλλον ορθού φρονήματος.


Ορκίζομαι να προσέχω πάντοτε εις την διαγωγήν μου, να είμαι ενάρετος. Να ευλαβώμαι την θρησκείαν μου, χωρίς να καταφρονώ τας ξένας. Να δίδω πάντοτε το καλόν παράδειγμα. Να συμβουλεύω και να συντρέχω τον ασθενή, τον δυστυχή και τον αδύνατον. Να σέβομαι την διοίκησιν, τα έθιμα, τα κριτήρια και τους διοικητάς του τόπου, εις τον οποίον διατριβώ.

Τέλος πάντων ορκίζομαι εις Σε, ω ιερά πλην τρισάθλια Πατρίς !


Ορκίζομαι εις τας πολυχρονίους βασάνους Σου.


Ορκίζομαι εις τα πικρά δάκρυα τα οποία τόσους αιώνας έχυσαν και χύνουν τα ταλαίπωρα τέκνα Σου, εις τα ίδια μου δάκρυα, χυνόμενα κατά ταύτην την στιγμήν, και εις την μέλλουσαν ελευθερίαν των ομογενών μου ότι αφιερώνομαι όλως εις Σε.


Εις το εξής συ θέλεις είσαι η αιτία και ο σκοπός των διαλογισμών μου.

Το όνομά σου ο οδηγός των πράξεών μου, και η ευτυχία Σου η ανταμοιβή των κόπων μου.
Η θεία δικαιοσύνη ας εξαντλήσει επάνω εις την κεφαλήν μου όλους τους κεραυνούς της, το όνομά μου να είναι εις αποστροφήν, και το υποκείμενόν μου το αντικείμενον της κατάρας και του αναθέματος των Ομογενών μου, αν ίσως λησμονήσω εις μίαν στιγμήν τας δυστυχίας των και δεν εκπληρώσω το χρέος μου.


Τέλος ο θάνατός μου ας είναι η άφευκτος τιμωρία του αμαρτήματός μου, δια να μη λησμονώ την αγνότητα της Εταιρείας με την συμμετοχήν μου».

Διαδήλωση κατά του Μεγάλου Διδασκάλου της Εθνικής Μεγάλης Στοάς της Γαλλίας

Διαδήλωση κατά του Μεγάλου Διδασκάλου της Εθνικής Μεγάλης Στοάς της Γαλλίας
ΕΔΩ.....ΚΟΤΕΣ ΤΑ ΠΟΥΛΑΚΙΑ ΜΟΥ...ΜΠΑΣ ΚΑΙ ΧΑΣΟΥΝ ΚΑΝΕΝΑ ΛΙΛΙ

Διαδήλωση κατά του Μεγάλου Διδασκάλου της Εθνικής Μεγάλης Στοάς της Γαλλίας Το Σάββατο 3 Δεκ. 2011 πραγματοποιήθηκε στο Palais des Sports Murcel Cerdan συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά του Μεγάλου Διδασκάλου της GLNF.

Οι περίπου 1200 παρευρισκόμενοι ζήτησαν την απομάκρυνση του Μ.Δ Francis Stefani κατηγορώντας τον για τον τρόπο που διοικεί την συντεχνία. Οι διαδηλωτές τραγούδησαν το γνωστό τραγούδι των Παρτιζάνων (Marseillaise) και κατέθεσαν στεφάνι παραπέμποντας στο θάνατο της αδελφότητας.

Να σημειωθεί ότι η διαδήλωση καλύφθηκε από τον τύπο με εκτενή αναφορά από την LaParisien .


ΑΠΟ ΤΟ BLOG

http://tektonismos.blogspot.com/2011/12/blog-post_05.html?spref=fb

ΝΑ ΤΟΥΣ ΧΑΙΡΕΣΘΕ

ΝΑ ΤΟΥΣ ΧΑΙΡΕΣΘΕ
Από το Freemasonry today (τεύχος Μαρτίου 2009). Ποιοί είναι οι εικονιζόμενοι ; Κάντε κλικ στη φωτογραφία και φουσκώστε από Εθνική Υπερηφάνεια

ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ ΩΡΕ

Για πάνω από τέσσερα χρόνια καλούμε τη διοίκηση της Μεγ. Στοάς να κάνει έστω μια δήλωση για το όνομα της Μεγάλης Στοάς που φύτεψαν οι άγγλοι στην γειτονική χώρα που καπηλεύεται την πολιτιστική κληρονομιά όχι μόνο της Μακεδονίας αλλ' όλης της Ελλάδας.
Εκατοντάδες χιλιάδες Ελλήνων έχουν αγανακτήσει με την θυελώδη σιωπή της διοίκησης της Μεγάλης Στοάς, που περιφρονεί όχι μόνο τα Εθνικά μας θέματα αλλά και την μοναδική πατριωτική παράδοση του Ελληνικού Ελευθεροτεκτονισμού.
Απευθυνόμενοι σ' αυτούς τους λέμε " ...το 1993 οι Άγγλοι σας απαναγνώρισαν γιατί ένας καλεσμένος σας μίλησε σε ανοιχτή εκδήλωση για το Μακεδονικό και σε λίγα χρόνια σας φυτεύουν στα Σκόπια μιά Μεγάλη Στοά με το όνομα της Μακεδονίας που καπηλεύεται μέχρι και το σήμα σας (το Γ). Εσείς παρίστασθε σε κοινές διεθνείς εκδηλώσεις με τους Σκοπιανούς και δεν κάνετε ούτε μια απλή δήλωση, όπως ο τελευταίος μουσικοχορευτικός σύλλογός μας σε ανάλογες εκδηλώσεις . ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ ΩΡΕ."

ΠΡΟΣΟΧΗ - attention -achtung-attenzione- ΠΡΟΣΟΧΗ

Το παρόν ιστολόγιον είναι ΑΥΣΤΗΡΩΣ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΝ δια τους Τέκτονες τους ανήκοντες εις στοάς υπό την Μ. ΣΤ. της Ελλάδος, καθότι διάκειται εχθρικώς προς την παρούσα διοίκησή της (όπως ισχυρίζεται η ίδια )
Η δια του διαδικτύου διακίνηση του περιεχομένου του, ως και η ανάγνωση, υπαγόρευση, φωτοαντιγραφή η άλλη αναπαραγωγή, διαφήμιση, προώθηση, επίδειξη, όλου η μέρους, κατοχή, χρήση, νομή δι' αντιφωνήσεως η μη , μετ' εκταξεως η μη , μίσθωση, δωρεά, δωρεά αιτία θανάτου, νέμηση ανιόντος, πώληση με αντιφώνηση νομής η μη, δάνειο , χρησιδάνειο, εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία του, επιφέρει πειθαρχικόν έλεγχον, συμφώνως τω άρθρω 203 παρ. 2γ και 3α δ και ι του Γενικού Κανονισμού της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος (αρμόδιος κ. Τρουχίλο, οδός Ιεράς Εξετάσεως και Στάλιγκραντ 13, Τ.Κ. 666. Μεσαίωνας
Treblinka, 7ο Κρεματόριο δεξιά)


Ο ΕΝΔΟΞΟΣ ΑΛ - ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΛΑΜΟΓΙΟ

Ο ΕΝΔΟΞΟΣ ΑΛ -  ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΛΑΜΟΓΙΟ
Εκείνα τα κόλπα με τις μεταχρονολογημένες πληρωμές και τις γυψοσανίδες πως μου ξέφυγαν ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΕΓΑΣ ΧΑΣΟΔΙΚΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ ?

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΕΓΑΣ ΧΑΣΟΔΙΚΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ ?
ΩΡΕ ΤΙ ΜΑΝΙΚΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΑ ?

ΠΡΟΣ ΛΕΒΕΝΤΕΣ

ΤΕΛΙΚΑ ΡΕ ΛΕΒΕΝΤΕΣ ΤΟΥ ΤΑΛΛΗΡΟΥ ΚΑΝΕΙΣ ΣΑΣ ΔΕΝ ΞΕΡΕΙ Η ΤΟ ΚΑΝΕΤΕ ΓΑΡΓΑΡΑ

Ποίον αφορά η κατωτέρω περιγραφή του αειμνήστου Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχου Χρυσάνθου Κατσικοπούλου

“…..Εν γνώσει του ψευδολογών….εμφανίζεται ως τελείως αναξιόπιστος και κάθε άλλο Χριστός και ενάρετος , καθόσον προκειμένου να καταστή ενεργόν μέλος του Υπάτου Συμβουλίου, απηλλωτρίωσε τον εαυτόν και την προσωπικότητά του, καταστάς πράγματι ΠΡΑΓΜΑ, RES, ΟΝΙΟΝ, διαπραγματευθείς την ψήφον του δια δολοπλοκιών και δια προσπαθειών όπως εξακριβώσει ποίος θα τον προέκρινεν ως Ανθύπατον, ίνα τον ψηφίση ως Ύπατον…ο πολέμιος του Σκωτικού Τεκτονισμού, ο υβριστής του Υπάτου Συμβουλίου, ο ανέντιμος και διαφθορεύς αφού εβολιδοσκόπει Κρ. Αδελφούς ους προσεπάθει να διαφθείρει ….έρπων και λίχων….εξακολουθών την επιδειξιομανίαν του…ως άλλος σατραπίσκος…μεθυσμένος με την πρόσκαιρον δόξαν του…”


ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΛΕΝΕ ΟΤΙ ΤΟΥΣ ΒΡΙΖΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ

ΑΠΟ ΜΟΝΟΙ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΡΕΖΙΛΗΔΕΣ

ΠΡΙΝ ΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΙΑ

ΠΡΙΝ ΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΙΑ
Ο επίσκοπος Πειραιά εδώ και χρόνια επιδίδεται συστηματικά σε υβριστική και συκοφαντική εκστρατεία κατά του Ελευθεροτεκτονισμού. Στα πλαίσια της εκστρατείας αυτής έχει ασκήσει στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσφυγή με την οποία επιδιώκει την διάλυση των Τεκτονικών στοών. Πρόσφατα και με αφορμή τις δηλώσεις της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος για την πολιτική κατάσταση της χώρας, εμφανίσθηκε σε Τηλεοπτικές εκπομπές μεγάλης ακροαματικότητας και συνέχισε τις υβριστικές και συκοφαντικές επιθέσεις κατά του Ελευθεροτεκτονισμού. Απ’ όσα γνωρίζουμε ουδεμία τεκτονική δύναμη αντέδρασε με οποιοδήποτε τρόπο. Η τεκτονική ιστορία μας πληροφορεί ότι σε κάθε παρόμοια περίπτωση οι τεκτονικές αρχές εκδήλωναν άμεσα σοβαρότατες αντιδράσεις προκειμένου όχι μόνο να παύσουν οι άδικοι επιθέσεις αλλά και δια να ενημερωθούν περί του Τεκτονισμού οι απληροφόρητοι πολίτες. Σήμερα που βρισκόμαστε σε εποχή γενικευμένης κρίσης, όπου εκκολάπτονται και εμφανίζονται συνεχώς αλυτρωτικές και συνομωσιολογικές θεωρίες αποδίδουσες στον Ελευθεροτεκτονισμό κάθε κακό, οι τεκτονικές διοικήσεις κοιμόνται μακαρίως τον ύπνο της εσωστρέφειας και της πρωτοφανούς ανικανότητας και δυστυχώς δικαιώνουν συνεχώς την αυστηρή κριτική μας. Δημοσιεύουμε τελείως ενδεικτικά απόκομμα της εφημερίδας ΕΜΠΡΟΣ της 1.3.1909 όπου περιέχεται άρθρο του τότε Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχου Εμμ. Γαλάνη, περί τεκτονισμού (χρησιμοποιεί τον σωστό όρο «ελευθεροτεκτονική»). Το άρθρο αυτό δημοσιεύθηκε εξ αφορμής και σε απάντηση επιθέσεων όχι Επισκόπου μεγάλης πόλεως, αλλ’ ενός ιεροκήρυκα του Βόλου, το 1909 και όχι το 2010. Αθήνα Δεκέμβρης 2010 Καθηγητής Σπήλιος Αναγνωστόπουλος