Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΘΕΣΜΟΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΥΔΕΝ ΘΕΤΩΝ ΟΡΙΟΝ ΕΝ ΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΙΑ

Έχουμε γράψει αρκετές φορές για το κλίμα ανομίας και παραβατικότητας που υπάρχει σε διάφορες οργανώσεις που υποδύονται τις τεκτονικές.


Έχουμε παρουσιάσει και κατακρίνει γεγονότα και καταστάσεις που αποτελούν παραβιάσεις των νόμων της πολιτείας.

Υπάρχει μια κουλτούρα παραβατικότητας σε πολλές από τις οργανώσεις που αξιώνουν να αποκαλούνται Τεκτονικές.

Τεκτονισμός και παραβατικότητα είναι έννοιες απολύτως ασύμβατες αφού οι ηθικές αξίες που είναι το κύριο αντικείμενο του Τεκτονισμού αποτελούν ταυτόχρονα και τον πυρήνα του νόμου.

Έτσι είναι προφανές ότι η παραβίαση του νόμου αποτελεί και αναίρεση του Τεκτονικού έργου.

Η κουλτούρα της παραβατικότητας υπάρχει εκεί όπου παρουσιάζονται παράνομοι κανονισμοί η και συχνή εμφάνιση παραβατικών φαινομένων, ενώ ταυτόχρονα απουσιάζει η αντίδραση σ’ αυτά και η προσπάθεια για την αποκατάσταση της νομιμότητας.

Η κουλτούρα της παρανομίας στις «τεκτονικές οργανώσεις» είναι εξαιρετικά επικίνδυνο φαινόμενο, γιατί στο ειδικό κοινωνικό περιβάλλον της οργάνωσης, ο άνθρωπος όχι μόνο εκπαιδεύεται και εθίζεται στην παραβατικότητα, αλλά επιβραβεύεται, όταν την ασκεί η την αποδέχεται.

Είναι ολέθρια τα μηνύματα που εκπέμπονται στην κοινωνία, από τις παραπάνω καταστάσεις.

Οι παράνομες και αντιτεκτονικές διατάξεις που περιέχονται στα καταστατικά της ΜΣΤΕ αλλά και άλλων οργανώσεων, όπως οι διατάξεις σχετικά με την απαγόρευση συμμετοχής σ’ άλλες οργανώσεις η σχετικά με την ελευθερία της έκφρασης, αυτό ακριβώς κάνουν.

Στα μέλη εμφανίζονται παράνομες κανονιστικές διατάξεις και μέσα στο ειδικό ψυχολογικό και κοινωνικό περιβάλλον των οργανώσεων αυτών και με την επίκληση προστασίας η καλλιέργειας δήθεν υψηλών Τεκτονικών αξιών και αρχαίων παραδόσεων, γίνεται η εκπαίδευση και ο εθισμός στην παραβατικότητα, που συνήθως έχει την μορφή της πλήρους αποδοχής των απόψεων των αρχηγών η των διαβουκολουμένων συνελεύσεων, που προσδίδουν επίφαση αυθεντίας, συλλογικότητας και δημοκρατικότητας.

Τα τελευταία σαράντα χρόνια το φαινόμενο αυτό πήρε τεράστιες διαστάσεις και έγινε καθεστώς.

Οι «Τεκτονικές» οργανώσεις περιφρόνησαν πλήρως και με πολλούς τρόπους το πρώτο καθήκον του Ελευθεροτέκτονα που είναι ο απόλυτος σεβασμός των νόμων της πολιτείας.

Στην ουσία εδώ και σαράντα χρόνια τα μέλη των οργανώσεων αυτών με την εφαρμογή η την αποδοχή παράνομων διατάξεων και κανονισμών, ταυτόχρονα απαξιώνουν τους νόμους της πολιτείας αλλά και του Ελευθεροτεκτονισμού.

Αναιρούν πλήρως το ηθικό και αξιακό έργο του Ελευθεροτεκτονισμού.

Η σύγκρουση αυτή είναι χαρακτηριστική στις διατάξεις που αφορούν συνταγματικά προστατευόμενα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως το δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης η το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι, που είναι τα δικαιώματα για τα οποία αγωνίσθηκε σκληρά ο Ελευθεροτεκτονισμός και που σημερινές οργανώσεις, που αξιώνουν να ονομάζονται Τεκτονικές, όχι μόνο δεν εφαρμόζουν, αλλά στα επίσημα κείμενα και στα καταστατικά τους περιλαμβάνουν αντίθετες διατάξεις.

Η κουλτούρα της παραβατικότητας, που αναπτύχθηκε κυρίως τα τελευταία σαράντα χρόνια, εκδηλώνεται με διάφορους τρόπους.

Ο χειρότερος όλων είναι η δημιουργία συνθηκών ανελευθερίας και ηθικού καταναγκασμού σε ένα χώρο που ιστορικά και καταστατικά αποτελεί χώρο ελευθερίας, ισότητας και αδελφότητας.

Οι παράνομες διατάξεις, οι αναιρετικές της ελεύθερης, ίσης και αδελφικής Τεκτονικής φύσης ευνόησαν την δημιουργία συνθηκών ανισότητας, την ανάπτυξη και την κυριαρχία ενός ιερατείου εξοπλισμένου κυρίως με την ιδιότητα της αυθεντίας που χρησιμοποιεί στην παραγωγή κανονισμών δογματικής φύσης.

Η ανελευθερία, η ανισότητα, η χωριστικότητα, η αυθεντία και τα δόγματα αποτελούν τους παραδοσιακούς αντιπάλους του Ελευθεροτεκτονισμού.

Με τα παραπάνω ολοκληρώθηκε η πλήρης αναίρεση της ουσίας του Ελευθεροτεκτονισμού και έμειναν τα εξωτερικά γνωρίσματα των ονομάτων, των τελετών και των συμβόλων να χρησιμοποιούνται από οργανώσεις και ανθρώπους, που αντιτίθενται πλήρως στην ουσία του.

Ένα παράδειγμα χειροπιαστό είναι η διάταξη που υπάρχει τα τελευταία χρόνια στα καταστατικά και τους κανονισμούς των διαφόρων «τεκτονικών» οργανώσεων και που επιβάλει στο μέλος, που πρόκειται να κάνει μια ομιλία στην στοά, να παραδώσει εκ των προτέρων αντίγραφο της ομιλίας του, για έλεγχο, εκτός αν ο ομιλητής είναι Αξιωματούχος της Μεγ. Στοάς.

Εδώ στα επίσημα έγγραφά τους οι «τεκτονικές» οργανώσεις, που έχουν αυτή τη διάταξη, στην ουσία διαδηλώνουν την αντίθεσή τους στα συνταγματικά προστατευόμενα ανθρώπινα δικαιώματα της ελεύθερης έκφρασης και της ισότητας, που αποτελούν ταυτόχρονα το μεγαλύτερο μέρος του παραδοσιακού Ελευθεροτεκτονικού αξιακού πυρήνα.

Πρόκειται για απαράδεκτη παραβίαση των νόμων της πολιτείας και για ονειδισμό του Ελευθεροτεκτονισμού.

Ταυτόχρονα καθίσταται φανερή η ανισότητα και η προνομιακή θέση των Αξιωματούχων της Μεγ. Στοάς, στους οποίους, με την παραπάνω διάταξη αποδίδεται και κάποιο είδος προνομίου, αυθεντίας η αλάθητου, σε σχέση με τα ελεγχόμενα, «απλά» μέλη της οργάνωσης.

Είναι ξεκάθαρη η αντιτεκτονική φύση όλων αυτών των διατάξεων και η απαξίωση του ιστορικού ανθρωπιστικού θεσμού μας, από ανθρώπους που αξιώνουν να ονομάζονται Ελευθεροτέκτονες.

Η συστηματική καλλιέργεια των παραπάνω ιδιοτήτων και καταστάσεων και η απουσία έργου, που είναι συνέπειά τους, οδήγησε τον θεσμό μας στο κοινωνικό περιθώριο.

Ανεξέλεγκτο πλήρως το ιδιόμορφο αυτό αυθεντικό, δογματικό και εξουσιαστικό ιερατείο μεταχειρίσθηκε τις «τεκτονικές» οργανώσεις, κυρίως για την εξυπηρέτηση των ιδιοτελών συμφερόντων του και χρησιμοποίησε τα ονόματα, σύμβολα κλπ ως φενάκη και τους ανθρώπους όχι ως ισότιμους και αυτεξούσιους αδελφούς, αλλ' ως συνδρομητές.

Οποιοσδήποτε αντιδρούσε στην κουλτούρα της εξουσιαστικής παρανομίας και των συμφερόντων του ιερατείου, οδηγείτο στην έξοδο, με επίσης παράνομο και αυθαίρετο τρόπο.

Το δεύτερο μεγάλο Τεκτονικό σχίσμα στα 1986 προκλήθηκε με την έκδοση της παράνομης εγκυκλίου 07, με άρνηση συμμόρφωσης σε αποφάσεις γενικών συνελεύσεων και με παράνομες πειθαρχικές διώξεις και «εκπαραθυρώσεις» μελών.

Από τότε το ιερατείο αυτό έμεινε τελείως ανεξέλεγκτο.

Είναι χαρακτηριστική της ασυδοσίας του και της μη υπάρξεως σκέψεως καν για ουσιαστικό έλεγχό του, η εικόνα της πλήθουσας παραβατικότητας στη διαχείριση των οικονομικών, που περιγράφουν οι ελεγκτές που διορίσθηκαν από την ίδια τη διοίκηση της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος, στην περίπτωση του μεγάλου διαχειριστικού σκανδάλου για το κτήριο της Ελευσίνας.

Η ασυδοσία και το ανεξέλεγκτο στην παραπάνω ιστορία κορυφώνεται με το γεγονός ότι ουδείς ελέγχθηκε πειθαρχικά και ουσιαστικά καταργήθηκαν η διαχειριστική ασφάλεια και η αξιοπιστία του Τεκτονικού Ιδρύματος και της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος.

Η αυθαιρεσία, η ασυδοσία και η παραβατικότητα του ιερατείου είναι συνεχής και εκδηλώθηκε και πρόσφατα με το πραξικόπημα στο Ύπατο Συμβούλιο.

Παρά το γεγονός ότι η αδελφότητα διασύρθηκε και εκδόθηκαν ιστορικής σημασίας αποφάσεις της Ελληνικής Δικαιοσύνης, που καταδίκαζαν τις παρανομίες της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος και του Υπάτου Συμβουλίου,  δεν έχει αποκατασταθεί πλήρως η νομιμότητα και δεν έχουν ελεγχθεί πειθαρχικά οι υπαίτιοι των παρανομιών αυτών, αφού δεν είναι απλά, αλλά προνομιούχα μέλη του ιερατείου, απολαμβάνοντα προκλητικής ασυλίας, που είναι μια ακόμα απόδειξη ανισότητας και παρανομίας.

Η όλη υπόθεση παραπέμπει σε Ρ-2 Και σε συμμορίες του κοινού ποινικού δικαίου.  

Γράφουμε χρόνια για όλα αυτά, όπως και για την περιφρόνηση της πατριωτικής παράδοσης του Ελληνικού Τεκτονισμού.

Η στάση της ΜΣΤΕ στο θέμα της Μεγάλης Στοάς Της FYROM είναι απαράδεκτη και ολοκληρώνει την εικόνα της πλήρους έκπτωσής της.

Είναι ξεκάθαρο ότι η ΜΣΤΕ των τελευταίων χρόνων, το μόνο κοινό που έχει με την ΜΣΤΕ της ιστορίας, του διαφωτισμού, του πατριωτισμού και του ανθρωπισμού είναι η ονομασία και τίποτε άλλο.

Η εκμετάλλευση και η καπηλεία της ιστορίας και των αξιών του Ελληνικού Ελευθεροτεκτονισμού δεν είναι ανεκτή από τις οργανώσεις υβρίδια και το ιερατείο των αντιτεκτονικών αξιών και των παρανόμων πρακτικών τους.


Δ. Δ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

ΑΡΚΑΔΕΣ ΕΣΜΕΝ

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο ΟΡΚΟΣ

«Ορκίζομαι ενώπιον του αληθινού Θεού, ότι θέλω είμαι επί ζωής μου πιστός εις την Εταιρείαν κατά πάντα. Να φανερώσω το παραμικρόν από τα σημεία και τους λόγους της,.......


Ορκίζομαι ότι θέλω τρέφει εις την καρδίαν μου ΑΔΙΑΛΛΑΚΤΟΝ ΜΙΣΟΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΤΥΡΡΑΝΩΝ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ μου, των οπαδών και των ομοφρόνων με τούτους, θέλω ενεργεί κατά πάντα τρόπον προς βλάβην και αυτόν τον παντελή όλεθρόν των, όταν η περίστασις το συγχωρήσει.

Ορκίζομαι να συντρέχω, όπου εύρω τινά συνάδελφον, με όλην την δύναμιν και την κατάστασίν μου. Να προσφέρω εις αυτόν σέβας και υπακοήν, αν είναι μεγαλύτερος εις τον βαθμόν και αν έτυχε πρότερον εχθρός μου, τόσον περισσότερον να τον αγαπώ και να τον συντρέχω, καθ΄όσον η έχθρα μου ήθελεν είναι μεγαλυτέρα.


Ορκίζομαι ότι καθώς εγώ παρεδέχθην εις Εταιρείαν, να δέχομαι παρομοίως άλλον αδελφόν, μεταχειριζόμενος πάντα τρόπον και όλην την κανονιζομένην άργητα, εωσού τον γνωρίσω Έλληνα αληθή, θερμόν υπερασπιστήν της πατρίδος, άνθρωπον ενάρετον και άξιον όχι μόνον να φυλάττη το μυστικόν, αλλά να κατηχήση και άλλον ορθού φρονήματος.


Ορκίζομαι να προσέχω πάντοτε εις την διαγωγήν μου, να είμαι ενάρετος. Να ευλαβώμαι την θρησκείαν μου, χωρίς να καταφρονώ τας ξένας. Να δίδω πάντοτε το καλόν παράδειγμα. Να συμβουλεύω και να συντρέχω τον ασθενή, τον δυστυχή και τον αδύνατον. Να σέβομαι την διοίκησιν, τα έθιμα, τα κριτήρια και τους διοικητάς του τόπου, εις τον οποίον διατριβώ.

Τέλος πάντων ορκίζομαι εις Σε, ω ιερά πλην τρισάθλια Πατρίς !


Ορκίζομαι εις τας πολυχρονίους βασάνους Σου.


Ορκίζομαι εις τα πικρά δάκρυα τα οποία τόσους αιώνας έχυσαν και χύνουν τα ταλαίπωρα τέκνα Σου, εις τα ίδια μου δάκρυα, χυνόμενα κατά ταύτην την στιγμήν, και εις την μέλλουσαν ελευθερίαν των ομογενών μου ότι αφιερώνομαι όλως εις Σε.


Εις το εξής συ θέλεις είσαι η αιτία και ο σκοπός των διαλογισμών μου.

Το όνομά σου ο οδηγός των πράξεών μου, και η ευτυχία Σου η ανταμοιβή των κόπων μου.
Η θεία δικαιοσύνη ας εξαντλήσει επάνω εις την κεφαλήν μου όλους τους κεραυνούς της, το όνομά μου να είναι εις αποστροφήν, και το υποκείμενόν μου το αντικείμενον της κατάρας και του αναθέματος των Ομογενών μου, αν ίσως λησμονήσω εις μίαν στιγμήν τας δυστυχίας των και δεν εκπληρώσω το χρέος μου.


Τέλος ο θάνατός μου ας είναι η άφευκτος τιμωρία του αμαρτήματός μου, δια να μη λησμονώ την αγνότητα της Εταιρείας με την συμμετοχήν μου».

Διαδήλωση κατά του Μεγάλου Διδασκάλου της Εθνικής Μεγάλης Στοάς της Γαλλίας

Διαδήλωση κατά του Μεγάλου Διδασκάλου της Εθνικής Μεγάλης Στοάς της Γαλλίας
ΕΔΩ.....ΚΟΤΕΣ ΤΑ ΠΟΥΛΑΚΙΑ ΜΟΥ...ΜΠΑΣ ΚΑΙ ΧΑΣΟΥΝ ΚΑΝΕΝΑ ΛΙΛΙ

Διαδήλωση κατά του Μεγάλου Διδασκάλου της Εθνικής Μεγάλης Στοάς της Γαλλίας Το Σάββατο 3 Δεκ. 2011 πραγματοποιήθηκε στο Palais des Sports Murcel Cerdan συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά του Μεγάλου Διδασκάλου της GLNF.

Οι περίπου 1200 παρευρισκόμενοι ζήτησαν την απομάκρυνση του Μ.Δ Francis Stefani κατηγορώντας τον για τον τρόπο που διοικεί την συντεχνία. Οι διαδηλωτές τραγούδησαν το γνωστό τραγούδι των Παρτιζάνων (Marseillaise) και κατέθεσαν στεφάνι παραπέμποντας στο θάνατο της αδελφότητας.

Να σημειωθεί ότι η διαδήλωση καλύφθηκε από τον τύπο με εκτενή αναφορά από την LaParisien .


ΑΠΟ ΤΟ BLOG

http://tektonismos.blogspot.com/2011/12/blog-post_05.html?spref=fb

ΝΑ ΤΟΥΣ ΧΑΙΡΕΣΘΕ

ΝΑ ΤΟΥΣ ΧΑΙΡΕΣΘΕ
Από το Freemasonry today (τεύχος Μαρτίου 2009). Ποιοί είναι οι εικονιζόμενοι ; Κάντε κλικ στη φωτογραφία και φουσκώστε από Εθνική Υπερηφάνεια

ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ ΩΡΕ

Για πάνω από τέσσερα χρόνια καλούμε τη διοίκηση της Μεγ. Στοάς να κάνει έστω μια δήλωση για το όνομα της Μεγάλης Στοάς που φύτεψαν οι άγγλοι στην γειτονική χώρα που καπηλεύεται την πολιτιστική κληρονομιά όχι μόνο της Μακεδονίας αλλ' όλης της Ελλάδας.
Εκατοντάδες χιλιάδες Ελλήνων έχουν αγανακτήσει με την θυελώδη σιωπή της διοίκησης της Μεγάλης Στοάς, που περιφρονεί όχι μόνο τα Εθνικά μας θέματα αλλά και την μοναδική πατριωτική παράδοση του Ελληνικού Ελευθεροτεκτονισμού.
Απευθυνόμενοι σ' αυτούς τους λέμε " ...το 1993 οι Άγγλοι σας απαναγνώρισαν γιατί ένας καλεσμένος σας μίλησε σε ανοιχτή εκδήλωση για το Μακεδονικό και σε λίγα χρόνια σας φυτεύουν στα Σκόπια μιά Μεγάλη Στοά με το όνομα της Μακεδονίας που καπηλεύεται μέχρι και το σήμα σας (το Γ). Εσείς παρίστασθε σε κοινές διεθνείς εκδηλώσεις με τους Σκοπιανούς και δεν κάνετε ούτε μια απλή δήλωση, όπως ο τελευταίος μουσικοχορευτικός σύλλογός μας σε ανάλογες εκδηλώσεις . ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ ΩΡΕ."

ΠΡΟΣΟΧΗ - attention -achtung-attenzione- ΠΡΟΣΟΧΗ

Το παρόν ιστολόγιον είναι ΑΥΣΤΗΡΩΣ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΝ δια τους Τέκτονες τους ανήκοντες εις στοάς υπό την Μ. ΣΤ. της Ελλάδος, καθότι διάκειται εχθρικώς προς την παρούσα διοίκησή της (όπως ισχυρίζεται η ίδια )
Η δια του διαδικτύου διακίνηση του περιεχομένου του, ως και η ανάγνωση, υπαγόρευση, φωτοαντιγραφή η άλλη αναπαραγωγή, διαφήμιση, προώθηση, επίδειξη, όλου η μέρους, κατοχή, χρήση, νομή δι' αντιφωνήσεως η μη , μετ' εκταξεως η μη , μίσθωση, δωρεά, δωρεά αιτία θανάτου, νέμηση ανιόντος, πώληση με αντιφώνηση νομής η μη, δάνειο , χρησιδάνειο, εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία του, επιφέρει πειθαρχικόν έλεγχον, συμφώνως τω άρθρω 203 παρ. 2γ και 3α δ και ι του Γενικού Κανονισμού της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος (αρμόδιος κ. Τρουχίλο, οδός Ιεράς Εξετάσεως και Στάλιγκραντ 13, Τ.Κ. 666. Μεσαίωνας
Treblinka, 7ο Κρεματόριο δεξιά)


Ο ΕΝΔΟΞΟΣ ΑΛ - ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΛΑΜΟΓΙΟ

Ο ΕΝΔΟΞΟΣ ΑΛ -  ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΛΑΜΟΓΙΟ
Εκείνα τα κόλπα με τις μεταχρονολογημένες πληρωμές και τις γυψοσανίδες πως μου ξέφυγαν ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΕΓΑΣ ΧΑΣΟΔΙΚΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ ?

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΕΓΑΣ ΧΑΣΟΔΙΚΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ ?
ΩΡΕ ΤΙ ΜΑΝΙΚΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΑ ?

ΠΡΟΣ ΛΕΒΕΝΤΕΣ

ΤΕΛΙΚΑ ΡΕ ΛΕΒΕΝΤΕΣ ΤΟΥ ΤΑΛΛΗΡΟΥ ΚΑΝΕΙΣ ΣΑΣ ΔΕΝ ΞΕΡΕΙ Η ΤΟ ΚΑΝΕΤΕ ΓΑΡΓΑΡΑ

Ποίον αφορά η κατωτέρω περιγραφή του αειμνήστου Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχου Χρυσάνθου Κατσικοπούλου

“…..Εν γνώσει του ψευδολογών….εμφανίζεται ως τελείως αναξιόπιστος και κάθε άλλο Χριστός και ενάρετος , καθόσον προκειμένου να καταστή ενεργόν μέλος του Υπάτου Συμβουλίου, απηλλωτρίωσε τον εαυτόν και την προσωπικότητά του, καταστάς πράγματι ΠΡΑΓΜΑ, RES, ΟΝΙΟΝ, διαπραγματευθείς την ψήφον του δια δολοπλοκιών και δια προσπαθειών όπως εξακριβώσει ποίος θα τον προέκρινεν ως Ανθύπατον, ίνα τον ψηφίση ως Ύπατον…ο πολέμιος του Σκωτικού Τεκτονισμού, ο υβριστής του Υπάτου Συμβουλίου, ο ανέντιμος και διαφθορεύς αφού εβολιδοσκόπει Κρ. Αδελφούς ους προσεπάθει να διαφθείρει ….έρπων και λίχων….εξακολουθών την επιδειξιομανίαν του…ως άλλος σατραπίσκος…μεθυσμένος με την πρόσκαιρον δόξαν του…”


ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΛΕΝΕ ΟΤΙ ΤΟΥΣ ΒΡΙΖΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ

ΑΠΟ ΜΟΝΟΙ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΡΕΖΙΛΗΔΕΣ

ΠΡΙΝ ΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΙΑ

ΠΡΙΝ ΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΙΑ
Ο επίσκοπος Πειραιά εδώ και χρόνια επιδίδεται συστηματικά σε υβριστική και συκοφαντική εκστρατεία κατά του Ελευθεροτεκτονισμού. Στα πλαίσια της εκστρατείας αυτής έχει ασκήσει στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσφυγή με την οποία επιδιώκει την διάλυση των Τεκτονικών στοών. Πρόσφατα και με αφορμή τις δηλώσεις της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος για την πολιτική κατάσταση της χώρας, εμφανίσθηκε σε Τηλεοπτικές εκπομπές μεγάλης ακροαματικότητας και συνέχισε τις υβριστικές και συκοφαντικές επιθέσεις κατά του Ελευθεροτεκτονισμού. Απ’ όσα γνωρίζουμε ουδεμία τεκτονική δύναμη αντέδρασε με οποιοδήποτε τρόπο. Η τεκτονική ιστορία μας πληροφορεί ότι σε κάθε παρόμοια περίπτωση οι τεκτονικές αρχές εκδήλωναν άμεσα σοβαρότατες αντιδράσεις προκειμένου όχι μόνο να παύσουν οι άδικοι επιθέσεις αλλά και δια να ενημερωθούν περί του Τεκτονισμού οι απληροφόρητοι πολίτες. Σήμερα που βρισκόμαστε σε εποχή γενικευμένης κρίσης, όπου εκκολάπτονται και εμφανίζονται συνεχώς αλυτρωτικές και συνομωσιολογικές θεωρίες αποδίδουσες στον Ελευθεροτεκτονισμό κάθε κακό, οι τεκτονικές διοικήσεις κοιμόνται μακαρίως τον ύπνο της εσωστρέφειας και της πρωτοφανούς ανικανότητας και δυστυχώς δικαιώνουν συνεχώς την αυστηρή κριτική μας. Δημοσιεύουμε τελείως ενδεικτικά απόκομμα της εφημερίδας ΕΜΠΡΟΣ της 1.3.1909 όπου περιέχεται άρθρο του τότε Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχου Εμμ. Γαλάνη, περί τεκτονισμού (χρησιμοποιεί τον σωστό όρο «ελευθεροτεκτονική»). Το άρθρο αυτό δημοσιεύθηκε εξ αφορμής και σε απάντηση επιθέσεων όχι Επισκόπου μεγάλης πόλεως, αλλ’ ενός ιεροκήρυκα του Βόλου, το 1909 και όχι το 2010. Αθήνα Δεκέμβρης 2010 Καθηγητής Σπήλιος Αναγνωστόπουλος