Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΘΕΣΜΟΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΥΔΕΝ ΘΕΤΩΝ ΟΡΙΟΝ ΕΝ ΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑ

Ο Σπύρος Καμαλάκης καταγγέλλεται ως ο άνθρωπος που κατέβασε την σημαία της Κύπρου, μέσα στην Κωνσταντινούπολη.


Συγκεκριμένα το Μάιο 2013 στο Πανευρωπαϊκό συνέδριο Υπάτων Συμβουλίων στην Κωνσταντινούπολη, όπου συμμετείχε ως εκπρόσωπος του Υπάτου Συμβουλίου της Ελλάδας (μη ρωτάτε ποιού και πως ), έκανε ένσταση για τη συμμετοχή σ' αυτό της αντιπροσωπείας του Υπάτου της Κύπρου, με αποτέλεσμα να γίνει δεκτή και η Κυπριακή αντιπροσωπεία να θεωρηθεί, όχι σαν μέλος του συνεδρίου αλλά σαν απλός παρατηρητής και να αποσυρθεί η σημαία της Κύπρου.

Σαν δικαιολογία της ενστάσεως προβλήθηκε το ότι το Ύπατο της Ελλάδος, θεωρούσε το Ύπατο της Κύπρου σαν παράτυπο η μη κανονικό.

Περαιτέρω συμπεριφέρθηκε, με απαράδεκτο τρόπο στον εκπρόσωπο της Κύπρου, ενώ παράλληλα με όλα αυτά δήλωσε ότι η μητρική γλώσσα του είναι η Τουρκική.

Η παραπάνω συμπεριφορά του Σπύρου Καμαλάκη, χαρακτηρίσθηκε σαν αντεθνική και προσβλητική.

Ο Υ.Μ.Τ. της Κύπρου Θεοδόσιος Θεοδοσίου, διακεκριμένος πολίτης της Κύπρου και πρόσωπο διεθνούς κύρους και ακτινοβολίας, στην επιστολή - καταγγελία του προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Κύπρου, αναφέρει μεταξύ άλλων τα εξής

«…Λυπούμαι να σας πληροφορήσω ότι το γεγονός τούτο αποτελεί μεγάλη προσβολή της Κύπρου κατά τη διάρκεια μιας σοβαρής διεθνούς αντιπροσωπεύσεως της.... Σύμφωνα με τη φύση των γεγονότων αντιλαμβάνεσθε ότι πρόκειται για ζήτημα υπονομεύσεως της οντότητος του Κυπριακού κράτους. Η στάση του κ. Καμαλάκη ήταν εξόχως προσβλητική και μάλιστα όταν η πράξη του συνέβηκε στην Τουρκία.... Θεωρώ ότι επειδή η συμπεριφορά του κ. Καμαλάκη η οποία όπως ανέφερα προηγουμένως αποτελεί πράξη αντιεθνική και άκρως εχθρική προς την Κυπριακή Δημοκρατία και τους πολίτες της  , θα πρέπει να τεθεί ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλιου και ο κ. Σπυρίδων Καμαλάκης κηρυχθεί ως ανεπιθύμητον πρόσωπον και του απαγορευτεί η είσοδος στην Κυπριακή Δημοκρατία....»

Η  Κύπρος είναι, από τα βάθη των αιώνων γένος και έθνος Ελληνικό, όπως ορίζεται απ' τον πατέρα της ιστορίας  «το ελληνικόν εόν όμαιμόν τε και ομόγλωσσον και θεών ιδρύματα κοινά και θυσίαι ήθεά τε ομότροπα»  Δηλαδή: «υπάρχει και το ελληνικό έθνος από το ίδιο αίμα και με την ίδια γλώσσα μ΄ εμάς, με το οποίο έχουμε κοινά ιερά των θεών και κοινές θυσίες και ήθη κοινά» (Ηρόδοτος, Ουρανία 144).

Είναι η πανέμορφη και μαρτυρική Ελληνίδα κόρη, που αγωνίσθηκε να παραμείνει Ελληνίδα, παρά το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια των αιώνων, βρέθηκε στο σταυροδρόμι των λαών, των πολιτισμών και των μεγάλων αλλαγών.

Ο Ελληνικός Τεκτονισμός του μικρού και αδύναμου Ελληνικού κράτους,   αυτές τις παραδόσεις υιοθέτησε και εφάρμοσε για την Κύπρο.

Είναι χαρακτηριστική η στάση της νεοσύστατης Μεγάλης Ανατολής της Ελλάδος, απέναντι στην Ηνωμένη Μεγάλη Στοά της Αγγλίας, κατά την ίδρυση της πρώτης Ελληνικής Στοάς στην Κύπρο, που καταγράφεται στην επιστολή της Μεγάλης Ανατολής της Ελλάδος, με ημερομηνία 1.9.1893, που υπογράφει ο Μεγ. Γραμ. Στέφανος Στεφάνου 33ος και απευθύνεται προς τον Ιωαν. Καραγεωργιάδη, ιδρυτή του Ελληνικού Τεκτονισμού της Κύπρου, παραμονές της εγκαταστάσεως της πρώτης Ελληνικής Κυπριακής Στοάς ΖΗΝΩΝ.

Ο Καραγεωργιάδης είχεν μεταφέρει προς την Μεγάλη Ανατολή της Ελλάδος τις θέσεις της Ηνωμένης Μεγάλης Στοάς της Αγγλίας, ότι δεν είναι δυνατόν η νέα στοά να υπαχθή υπό την Μεγάλη Ανατολή της Ελλάδος.

Παρά ταύτα η Μεγάλη Ανατολή της μικρής και φτωχής Ελλάδος, που δεν μπορούσε να βοηθήσει ούτε καν για την αγορά των περιζωμάτων των μελών της στοάς ΖΗΝΩΝ, αδαφορεί πλήρως για τις εδαφικότητες και τις κανονικότητες και  προχωρά στην επιτέλεση του Εθνικού και Τεκτονικού καθήκοντός της, εγκαθιστώντας την Στοά.

Στην τελευταία παράγραφο της επιστολής της Μεγάλης Ανατολής της Ελλάδος αναφέρεται «…Όσω δ αφορά την δήθεν δυσμένειαν της Μ. Αν. της Αγγλίας προς την υμετέραν Σ. Στοάν, δεν δυνάμεθα να αποδώσωμεν μεγάλην σημασίαν καθ όσον ουδέν δικαίωμα κέκτηται επί της Κύπρου, ουδέ δικαιούται να εκφράση δυσμένειαν η άλλο αίσθημα επί τη ιδρύσει εν τη νήσω Στ., υπό την αιγίδα της Μεγ. Αν της Ελλάδος….»

Επίτιμος Μεγ. Διδάσκαλος και Ύπατος Μεγ. Ταξιάρχης τότε ήταν ο Δημήτριος Ροδοκανάκης 33ος, Μεγ. Διδ. ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Νικ. Δαμασκηνός 33ος και το συμβούλιο κοσμούσαν επιφανείς Ελευθεροτέκτονες μεταξύ των οποίων και ο Ερν. Τσίλερ 33ος , καθηγητής του Πολυτεχνείου.


Ανάλογη υπερήφανη και έμπρακτη πατριωτική στάση τήρησε ο Ελληνικός Ελευθεροτεκτονισμός κατά  την χρονική περίοδο 1955-1959 για την ελευθερία της Κύπρου από την Βρετανική κυριαρχία.

Για τους Έλληνες Ελευθεροτέκτονες Ελλάδα και Κύπρος είναι ένα και το αυτό.

Αυτή είναι, σε λίγες γραμμές, η Ελληνική  Τεκτονική παράδοση για την Κύπρο.


Αυτή την παράδοση όφειλε σεβασθεί ο Σπύρος Καμαλάκης, μέσα στην Κωνσταντινούπολη το 2013.


Οποιαδήποτε εσωτερική τεκτονική διαφορά μεταξύ των παρευρισκομένων αντιπροσωπειών Ελλάδος και Κύπρου, έπρεπε να "παγώσει" εκείνη την στιγμή και να υποχωρήσει προ των υπερτέρων Εθνικών συμφερόντων.


Ο μόνος που δεν θα έπρεπε να προβάλλει αντιρρήσεις για την συμμετοχή της Κυπριακής Αντιπροσωπείας μέσα στην Κωνσταντινούπολη, έπρεπε να είναι ο Έλληνας αντιπρόσωπος.


Ακόμα και αν την Κύπρο εκπροσωπούσαν ακυρωμένοι από τα δικαστήρια, ο Έλληνας εκπρόσωπος δεν θα έπρεπε να μιλήσει καν, χάριν του Εθνικού συμφέροντος και όπως επέβαλαν οι παραδόσεις του Ελληνικού Τεκτονισμού.


Η δε συμπεριφορά του απέναντι στον εκπρόσωπο της Κύπρου, όφειλε να είναι στενά αδελφική, ενώπιον της διεθνούς κοινότητας.


Τέλος, ακόμη και αν έχει μητρική γλώσσα την Τουρκική, η ιδιότητά του ως αντιπροσώπου της Ελλάδος, επέβαλε να μην κάνει σχετικές αναφορές, σε διεθνές συνέδριο, την ώρα που, κατ' απαίτηση του, αποσυρόταν η σημαία της μαρτυρικής κόρης του Ελληνικού Έθνους, από την πόλη του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου.


Οι παραδόσεις και τα σύμβολα της Ελληνικής ψυχής δεν έπρεπε να θιγούν μέσα στην Κωνσταντινούπολη, από τον άνθρωπο που έφερε την Ελληνική σημαία.Ο Σπύρος Καμαλάκης, με τις παραπάνω πράξεις του έβλαψε τον Ελληνικό Ελευθεροτεκτονισμό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

ΑΡΚΑΔΕΣ ΕΣΜΕΝ

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο ΟΡΚΟΣ

«Ορκίζομαι ενώπιον του αληθινού Θεού, ότι θέλω είμαι επί ζωής μου πιστός εις την Εταιρείαν κατά πάντα. Να φανερώσω το παραμικρόν από τα σημεία και τους λόγους της,.......


Ορκίζομαι ότι θέλω τρέφει εις την καρδίαν μου ΑΔΙΑΛΛΑΚΤΟΝ ΜΙΣΟΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΤΥΡΡΑΝΩΝ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ μου, των οπαδών και των ομοφρόνων με τούτους, θέλω ενεργεί κατά πάντα τρόπον προς βλάβην και αυτόν τον παντελή όλεθρόν των, όταν η περίστασις το συγχωρήσει.

Ορκίζομαι να συντρέχω, όπου εύρω τινά συνάδελφον, με όλην την δύναμιν και την κατάστασίν μου. Να προσφέρω εις αυτόν σέβας και υπακοήν, αν είναι μεγαλύτερος εις τον βαθμόν και αν έτυχε πρότερον εχθρός μου, τόσον περισσότερον να τον αγαπώ και να τον συντρέχω, καθ΄όσον η έχθρα μου ήθελεν είναι μεγαλυτέρα.


Ορκίζομαι ότι καθώς εγώ παρεδέχθην εις Εταιρείαν, να δέχομαι παρομοίως άλλον αδελφόν, μεταχειριζόμενος πάντα τρόπον και όλην την κανονιζομένην άργητα, εωσού τον γνωρίσω Έλληνα αληθή, θερμόν υπερασπιστήν της πατρίδος, άνθρωπον ενάρετον και άξιον όχι μόνον να φυλάττη το μυστικόν, αλλά να κατηχήση και άλλον ορθού φρονήματος.


Ορκίζομαι να προσέχω πάντοτε εις την διαγωγήν μου, να είμαι ενάρετος. Να ευλαβώμαι την θρησκείαν μου, χωρίς να καταφρονώ τας ξένας. Να δίδω πάντοτε το καλόν παράδειγμα. Να συμβουλεύω και να συντρέχω τον ασθενή, τον δυστυχή και τον αδύνατον. Να σέβομαι την διοίκησιν, τα έθιμα, τα κριτήρια και τους διοικητάς του τόπου, εις τον οποίον διατριβώ.

Τέλος πάντων ορκίζομαι εις Σε, ω ιερά πλην τρισάθλια Πατρίς !


Ορκίζομαι εις τας πολυχρονίους βασάνους Σου.


Ορκίζομαι εις τα πικρά δάκρυα τα οποία τόσους αιώνας έχυσαν και χύνουν τα ταλαίπωρα τέκνα Σου, εις τα ίδια μου δάκρυα, χυνόμενα κατά ταύτην την στιγμήν, και εις την μέλλουσαν ελευθερίαν των ομογενών μου ότι αφιερώνομαι όλως εις Σε.


Εις το εξής συ θέλεις είσαι η αιτία και ο σκοπός των διαλογισμών μου.

Το όνομά σου ο οδηγός των πράξεών μου, και η ευτυχία Σου η ανταμοιβή των κόπων μου.
Η θεία δικαιοσύνη ας εξαντλήσει επάνω εις την κεφαλήν μου όλους τους κεραυνούς της, το όνομά μου να είναι εις αποστροφήν, και το υποκείμενόν μου το αντικείμενον της κατάρας και του αναθέματος των Ομογενών μου, αν ίσως λησμονήσω εις μίαν στιγμήν τας δυστυχίας των και δεν εκπληρώσω το χρέος μου.


Τέλος ο θάνατός μου ας είναι η άφευκτος τιμωρία του αμαρτήματός μου, δια να μη λησμονώ την αγνότητα της Εταιρείας με την συμμετοχήν μου».

Διαδήλωση κατά του Μεγάλου Διδασκάλου της Εθνικής Μεγάλης Στοάς της Γαλλίας

Διαδήλωση κατά του Μεγάλου Διδασκάλου της Εθνικής Μεγάλης Στοάς της Γαλλίας
ΕΔΩ.....ΚΟΤΕΣ ΤΑ ΠΟΥΛΑΚΙΑ ΜΟΥ...ΜΠΑΣ ΚΑΙ ΧΑΣΟΥΝ ΚΑΝΕΝΑ ΛΙΛΙ

Διαδήλωση κατά του Μεγάλου Διδασκάλου της Εθνικής Μεγάλης Στοάς της Γαλλίας Το Σάββατο 3 Δεκ. 2011 πραγματοποιήθηκε στο Palais des Sports Murcel Cerdan συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά του Μεγάλου Διδασκάλου της GLNF.

Οι περίπου 1200 παρευρισκόμενοι ζήτησαν την απομάκρυνση του Μ.Δ Francis Stefani κατηγορώντας τον για τον τρόπο που διοικεί την συντεχνία. Οι διαδηλωτές τραγούδησαν το γνωστό τραγούδι των Παρτιζάνων (Marseillaise) και κατέθεσαν στεφάνι παραπέμποντας στο θάνατο της αδελφότητας.

Να σημειωθεί ότι η διαδήλωση καλύφθηκε από τον τύπο με εκτενή αναφορά από την LaParisien .


ΑΠΟ ΤΟ BLOG

http://tektonismos.blogspot.com/2011/12/blog-post_05.html?spref=fb

ΝΑ ΤΟΥΣ ΧΑΙΡΕΣΘΕ

ΝΑ ΤΟΥΣ ΧΑΙΡΕΣΘΕ
Από το Freemasonry today (τεύχος Μαρτίου 2009). Ποιοί είναι οι εικονιζόμενοι ; Κάντε κλικ στη φωτογραφία και φουσκώστε από Εθνική Υπερηφάνεια

ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ ΩΡΕ

Για πάνω από τέσσερα χρόνια καλούμε τη διοίκηση της Μεγ. Στοάς να κάνει έστω μια δήλωση για το όνομα της Μεγάλης Στοάς που φύτεψαν οι άγγλοι στην γειτονική χώρα που καπηλεύεται την πολιτιστική κληρονομιά όχι μόνο της Μακεδονίας αλλ' όλης της Ελλάδας.
Εκατοντάδες χιλιάδες Ελλήνων έχουν αγανακτήσει με την θυελώδη σιωπή της διοίκησης της Μεγάλης Στοάς, που περιφρονεί όχι μόνο τα Εθνικά μας θέματα αλλά και την μοναδική πατριωτική παράδοση του Ελληνικού Ελευθεροτεκτονισμού.
Απευθυνόμενοι σ' αυτούς τους λέμε " ...το 1993 οι Άγγλοι σας απαναγνώρισαν γιατί ένας καλεσμένος σας μίλησε σε ανοιχτή εκδήλωση για το Μακεδονικό και σε λίγα χρόνια σας φυτεύουν στα Σκόπια μιά Μεγάλη Στοά με το όνομα της Μακεδονίας που καπηλεύεται μέχρι και το σήμα σας (το Γ). Εσείς παρίστασθε σε κοινές διεθνείς εκδηλώσεις με τους Σκοπιανούς και δεν κάνετε ούτε μια απλή δήλωση, όπως ο τελευταίος μουσικοχορευτικός σύλλογός μας σε ανάλογες εκδηλώσεις . ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ ΩΡΕ."

ΠΡΟΣΟΧΗ - attention -achtung-attenzione- ΠΡΟΣΟΧΗ

Το παρόν ιστολόγιον είναι ΑΥΣΤΗΡΩΣ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΝ δια τους Τέκτονες τους ανήκοντες εις στοάς υπό την Μ. ΣΤ. της Ελλάδος, καθότι διάκειται εχθρικώς προς την παρούσα διοίκησή της (όπως ισχυρίζεται η ίδια )
Η δια του διαδικτύου διακίνηση του περιεχομένου του, ως και η ανάγνωση, υπαγόρευση, φωτοαντιγραφή η άλλη αναπαραγωγή, διαφήμιση, προώθηση, επίδειξη, όλου η μέρους, κατοχή, χρήση, νομή δι' αντιφωνήσεως η μη , μετ' εκταξεως η μη , μίσθωση, δωρεά, δωρεά αιτία θανάτου, νέμηση ανιόντος, πώληση με αντιφώνηση νομής η μη, δάνειο , χρησιδάνειο, εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία του, επιφέρει πειθαρχικόν έλεγχον, συμφώνως τω άρθρω 203 παρ. 2γ και 3α δ και ι του Γενικού Κανονισμού της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος (αρμόδιος κ. Τρουχίλο, οδός Ιεράς Εξετάσεως και Στάλιγκραντ 13, Τ.Κ. 666. Μεσαίωνας
Treblinka, 7ο Κρεματόριο δεξιά)


Ο ΕΝΔΟΞΟΣ ΑΛ - ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΛΑΜΟΓΙΟ

Ο ΕΝΔΟΞΟΣ ΑΛ -  ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΛΑΜΟΓΙΟ
Εκείνα τα κόλπα με τις μεταχρονολογημένες πληρωμές και τις γυψοσανίδες πως μου ξέφυγαν ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΕΓΑΣ ΧΑΣΟΔΙΚΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ ?

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΕΓΑΣ ΧΑΣΟΔΙΚΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ ?
ΩΡΕ ΤΙ ΜΑΝΙΚΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΑ ?

ΠΡΟΣ ΛΕΒΕΝΤΕΣ

ΤΕΛΙΚΑ ΡΕ ΛΕΒΕΝΤΕΣ ΤΟΥ ΤΑΛΛΗΡΟΥ ΚΑΝΕΙΣ ΣΑΣ ΔΕΝ ΞΕΡΕΙ Η ΤΟ ΚΑΝΕΤΕ ΓΑΡΓΑΡΑ

Ποίον αφορά η κατωτέρω περιγραφή του αειμνήστου Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχου Χρυσάνθου Κατσικοπούλου

“…..Εν γνώσει του ψευδολογών….εμφανίζεται ως τελείως αναξιόπιστος και κάθε άλλο Χριστός και ενάρετος , καθόσον προκειμένου να καταστή ενεργόν μέλος του Υπάτου Συμβουλίου, απηλλωτρίωσε τον εαυτόν και την προσωπικότητά του, καταστάς πράγματι ΠΡΑΓΜΑ, RES, ΟΝΙΟΝ, διαπραγματευθείς την ψήφον του δια δολοπλοκιών και δια προσπαθειών όπως εξακριβώσει ποίος θα τον προέκρινεν ως Ανθύπατον, ίνα τον ψηφίση ως Ύπατον…ο πολέμιος του Σκωτικού Τεκτονισμού, ο υβριστής του Υπάτου Συμβουλίου, ο ανέντιμος και διαφθορεύς αφού εβολιδοσκόπει Κρ. Αδελφούς ους προσεπάθει να διαφθείρει ….έρπων και λίχων….εξακολουθών την επιδειξιομανίαν του…ως άλλος σατραπίσκος…μεθυσμένος με την πρόσκαιρον δόξαν του…”


ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΛΕΝΕ ΟΤΙ ΤΟΥΣ ΒΡΙΖΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ

ΑΠΟ ΜΟΝΟΙ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΡΕΖΙΛΗΔΕΣ

ΠΡΙΝ ΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΙΑ

ΠΡΙΝ ΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΙΑ
Ο επίσκοπος Πειραιά εδώ και χρόνια επιδίδεται συστηματικά σε υβριστική και συκοφαντική εκστρατεία κατά του Ελευθεροτεκτονισμού. Στα πλαίσια της εκστρατείας αυτής έχει ασκήσει στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσφυγή με την οποία επιδιώκει την διάλυση των Τεκτονικών στοών. Πρόσφατα και με αφορμή τις δηλώσεις της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος για την πολιτική κατάσταση της χώρας, εμφανίσθηκε σε Τηλεοπτικές εκπομπές μεγάλης ακροαματικότητας και συνέχισε τις υβριστικές και συκοφαντικές επιθέσεις κατά του Ελευθεροτεκτονισμού. Απ’ όσα γνωρίζουμε ουδεμία τεκτονική δύναμη αντέδρασε με οποιοδήποτε τρόπο. Η τεκτονική ιστορία μας πληροφορεί ότι σε κάθε παρόμοια περίπτωση οι τεκτονικές αρχές εκδήλωναν άμεσα σοβαρότατες αντιδράσεις προκειμένου όχι μόνο να παύσουν οι άδικοι επιθέσεις αλλά και δια να ενημερωθούν περί του Τεκτονισμού οι απληροφόρητοι πολίτες. Σήμερα που βρισκόμαστε σε εποχή γενικευμένης κρίσης, όπου εκκολάπτονται και εμφανίζονται συνεχώς αλυτρωτικές και συνομωσιολογικές θεωρίες αποδίδουσες στον Ελευθεροτεκτονισμό κάθε κακό, οι τεκτονικές διοικήσεις κοιμόνται μακαρίως τον ύπνο της εσωστρέφειας και της πρωτοφανούς ανικανότητας και δυστυχώς δικαιώνουν συνεχώς την αυστηρή κριτική μας. Δημοσιεύουμε τελείως ενδεικτικά απόκομμα της εφημερίδας ΕΜΠΡΟΣ της 1.3.1909 όπου περιέχεται άρθρο του τότε Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχου Εμμ. Γαλάνη, περί τεκτονισμού (χρησιμοποιεί τον σωστό όρο «ελευθεροτεκτονική»). Το άρθρο αυτό δημοσιεύθηκε εξ αφορμής και σε απάντηση επιθέσεων όχι Επισκόπου μεγάλης πόλεως, αλλ’ ενός ιεροκήρυκα του Βόλου, το 1909 και όχι το 2010. Αθήνα Δεκέμβρης 2010 Καθηγητής Σπήλιος Αναγνωστόπουλος