Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΘΕΣΜΟΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΥΔΕΝ ΘΕΤΩΝ ΟΡΙΟΝ ΕΝ ΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΣΤΟ ΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Με το άρθρο αυτό θα παρουσιάσουμε την εικόνα των όσων συνέβησαν στο ύπατο συμβούλιο καθώς και την άποψή μας σχετικά με αυτά.


Το Νοέμβριο του 2008 το ύπατο συμβούλιο συνεδρίασε με τέσσερα μέλη έχοντα δικαίωμα ψήφου, υπό την προεδρία του Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχου Ραφαήλ Ντε Σιγούρα.

Συγκεκριμένα τα μέλη αυτά ήσαν οι Χρήστος Μανέας, Κωστής Μπάλλας, Σπυρίδων Καμαλάκης και  Ραφαήλ Ντε Σιγούρα.

Κατά τη διάρκεια της συνεδριάσεως αυτής, από τους άνω τρεις πρώτους διαπράχθηκαν  παράνομες πράξεις σε βάρος του Υπάτου Συμβουλίου και ιδιαίτερα σε βάρος του Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχου.

Συγκεκριμένα, τα τρία παραπάνω μέλη, του Υπάτου Συμβουλίου, αιφνιδιαστικά και ενώ δεν προβλεπόταν στην ημερήσια διάταξη κατάργησαν τον νόμιμο ύπατο τον αντικατάστησαν με τον Χρήστο Μανέα.

Στην ίδια συνεδρίαση και ενώ επίσης δεν προβλεπόταν από την ημερήσια διάταξη εξέλεξαν νέους 33.

Οι ανωτέρω πράξεις ήσαν παράνομες και αυτό αναγνωρίσθηκε με τελεσίδικη απόφαση του Εφετείου Αθήνας, που τις ακύρωσε όλες.

Επειδή ο ύπατος δεν αποδέχθηκε τις παραπάνω παράνομες πράξεις, υπέστη και άλλες.

Συγκεκριμένα υπέστη βίαια κακοποίηση, με βαρύτατες ύβρεις και απειλές ενώ παράλληλα διαγράφηκε με ομόφωνη απόφαση των άνω παρανόμως ενεργούντων, εκδιώχθηκε από το γραφείο του και του απαγορεύθηκε η είσοδος στα Τεκτονικά Μέγαρα, στην αρχή ανεπίσημα και μετά με παράνομη διαγραφή του επίσης και από την Μεγάλη Στοά της Ελλάδος.

Όλα αυτά συνέβησαν λίγους μήνες μετά τη δολοφονική επίθεση που είχε δεχθεί ο ύπατος από άγνωστο δράστη, κατά την οποία τραυματίσθηκε σοβαρά.

Όλες οι παράνομες πράξεις κατά του υπάτου αποδοκιμάσθηκαν και ακυρώθηκαν με αποφάσεις της Ελληνικής Δικαιοσύνης.

Ο ύπατος πάντα επέδειξε συμβιβαστική συμπεριφορά και προσπάθησε να αποκαταστήσει το κύρος και την νομιμότητα στο ύπατο συμβούλιο.

Οι  παρανόμως ενεργήσαντες δεν επέδειξαν ανάλογη συμπεριφορά αλλά ακόμα και σήμερα, με διάφορες μεθοδεύσεις και τακτικισμούς, αρνούνται την αποκατάσταση της νομιμότητας.

Ο ύπατος, σύμφωνα με τους κανονισμούς, είναι ο αρχηγός του Σκωτικού Τύπου και ο μόνος ο οποίος συγκαλεί το ύπατο συμβούλιο.

Ο ύπατος έγραφα και προφορικά και μάλιστα από την αρχή της όλης αυτής υποθέσεως κάλεσε τους πάντες να τηρήσουν τους κανονισμούς και τα μέλη του συμβουλίου να τον συνδράμουν στο έργο του.

Τα μέλη του υπάτου συμβουλίου αρνήθηκαν να ανταποκριθούν στις προσκλήσεις του υπάτου, να του συμπαρασταθούν και να αποκαταστήσουν την νομιμότητα.

Αντίθετα, ενέμειναν στις παράνομες πράξεις τους, στη δίωξη  και στον αποκλεισμό του.

Είναι χαρακτηριστικό το ότι το 2009 και μετά την έκδοση της πρωτόδικης αποφάσεως που τον δικαίωνε, οι παρανόμως ενεργήσαντες συνέχισαν τις παραπάνω παράνομες πρακτικές τους και μάλιστα άσκησαν έφεση κατά της αποφάσεως που τον δικαίωνε.

Υπογραμμίζουμε ότι ουσιαστικά από του 2008 τα ενεργά μέλη του υπάτου συμβουλίου ήσαν οι ανωτέρω αφού οι υπόλοιποι δεν προσέρχονταν, όντας υπερήλικες και λόγω προβλημάτων υγείας. Μάλιστα σε λίγο καιρό απεβίωσαν.  Το 2008 και μετά τα γεγονότα καθαιρέθηκε ο Χρ. Μανέας, με απόφαση του ύπατου που αναφέρει η τελεσίδικη απόφαση του Εφετείου, το 2009 απεβίωσε και ο Κωστής Μπάλλας  και έτσι ως μόνα ενεργά μέλη παρέμειναν ο Σπ. Καμαλάκης και ο ύπατος. Με δεδομένο δε ότι η ψήφος του ύπατου είναι διπλή, είναι πέραν πάσης αμφισβητήσεως η απόλυτη αποφασιστική ικανότητά του, ακόμα και αν αγνοούνταν οι «αυτοκρατορικές»  αρμοδιότητες και εξουσίες που του απονέμουν τα μεγάλα Συντάγματα  και οι παραδόσεις του Σκωτικού τύπου, κατά τις οποίες ο ύπατος αποτελεί την πηγή κάθε αρμοδιότητας και εξουσίας για τον τύπο αυτό, ιδίως σε περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν μπορεί να λειτουργήσει η να λειτουργήσει κανονικά και εύρυθμα το ύπατο συμβούλιο, όπως συνέβη το 2008.  

Ο ύπατος δεν είχε άλλη δυνατότητα από το να θεωρήσει την εχθρική, παράνομη και αντιτεκτονική δραστηριότητά τους, ως παραίτηση και αποχώρησή  τους και να προχωρήσει σε ανασύνθεση του υπάτου συμβουλίου, που μόνο αυτός είχε δικαίωμα να συγκαλέσει και ουδείς άλλος.

Οι παρανόμως ενεργήσαντες επιχειρούν να εμφανίσουν ότι αποτελούν ύπατο συμβούλιο και είναι χαρακτηριστικό της μη συμμόρφωσής τους στην νομιμότητα, ότι ακόμα και σήμερα διώκουν τον ύπατο, παρά την πανηγυρική δικαίωσή του από την Δικαιοσύνη.

Με διάφορες δικαιολογίες επιχειρούν να καλύψουν και να αιτιολογήσουν τις πράξεις τους και κυρίως να γίνει αποδεκτό ότι αυτοί αποτελούν νόμιμο ύπατο συμβούλιο.

Όμως οι πράξεις τους ήσαν παράνομες, όπως και όλες οι μεταγενέστερες που έκαναν, προκειμένου να εξυπηρετήσουν τον αρχικό σκοπό τους, που παρέμεινε πάντοτε ο ίδιος δηλ. η αντικατάσταση και εκδίωξη του νόμιμου ύπατου.

Από την παρανομία δεν μπορεί να γεννηθεί νομιμότητα.

Το πρόσφατο ψευτοπειθαρχικό που έστησαν στην ουσία αποτελεί ισχυρότατη επιβεβαίωση της συνεχούς έμπρακτης εμμονής τους στην αρχική παράνομη κατάσταση που οι ίδιοι δημιούργησαν το 2008 και η οποία αποδοκιμάσθηκε από την Δικαιοσύνη.

Ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο αυτής της υπόθεσης αποτελεί η στάση της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος.

Αυτή συνέπραξε στον παράνομο διωγμό του υπάτου και έσπευσε να τον διαγράψει παράνομα ώστε να εξοβελισθεί τελείως από τον Τεκτονισμό και να διευκολυνθούν οι διώκτες του στο ύπατο συμβούλιο.

Οι παράνομες πράξεις και της ΜΣΤΕ αποδοκιμάσθηκαν και ακυρώθηκαν από την Ελληνική Δικαιοσύνη.

Ποιούσα την ανάγκη φιλοτιμία υποχρεώθηκε να τις ανακαλέσει και να συμβιβασθεί με τον ύπατο.

Η μεταστροφή αυτή έγινε προκειμένου να αποφύγει την τελεσίδικη απόφαση και περαιτέρω δυσμενείς επιπτώσεις.

Δεν ήταν αποκλειστικά και μόνο προϊόν μεταμέλειας και αυτό φάνηκε από την όψιμη στάση του Πιλάτου την οποία ακολουθεί, στα πλαίσια της πολιτικής αποδυνάμωσης του Σκωτικού τύπου εν γένει και της ολοκλήρωσης της πορείας για την Αγγλοποίησή της.

Οι παραπάνω παρανομίες που αποδοκιμάσθηκαν από την Ελληνική Δικαιοσύνη διέσυραν και ευτέλισαν τον Τεκτονισμό στη χώρα μας.

Το χειρότερο είναι ότι δεν διαφαίνεται ελπίδα αναστροφής.

Οι μεγάλοι και μικροί υπεύθυνοι ζουν και βασιλεύουν.

Ουδείς ελέγχθηκε η λογοδότησε για τα παραπάνω και ουδείς είχε την ευαισθησία να παραιτηθεί.


Η ανομία και ο αμοραλισμός κυριάρχησαν και σ’ αυτό το σκάνδαλο και πρόσθεσαν άλλη μια μελανή σελίδα στην ιστορία του Ελληνικού Τεκτονισμού. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

ΑΡΚΑΔΕΣ ΕΣΜΕΝ

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο ΟΡΚΟΣ

«Ορκίζομαι ενώπιον του αληθινού Θεού, ότι θέλω είμαι επί ζωής μου πιστός εις την Εταιρείαν κατά πάντα. Να φανερώσω το παραμικρόν από τα σημεία και τους λόγους της,.......


Ορκίζομαι ότι θέλω τρέφει εις την καρδίαν μου ΑΔΙΑΛΛΑΚΤΟΝ ΜΙΣΟΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΤΥΡΡΑΝΩΝ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ μου, των οπαδών και των ομοφρόνων με τούτους, θέλω ενεργεί κατά πάντα τρόπον προς βλάβην και αυτόν τον παντελή όλεθρόν των, όταν η περίστασις το συγχωρήσει.

Ορκίζομαι να συντρέχω, όπου εύρω τινά συνάδελφον, με όλην την δύναμιν και την κατάστασίν μου. Να προσφέρω εις αυτόν σέβας και υπακοήν, αν είναι μεγαλύτερος εις τον βαθμόν και αν έτυχε πρότερον εχθρός μου, τόσον περισσότερον να τον αγαπώ και να τον συντρέχω, καθ΄όσον η έχθρα μου ήθελεν είναι μεγαλυτέρα.


Ορκίζομαι ότι καθώς εγώ παρεδέχθην εις Εταιρείαν, να δέχομαι παρομοίως άλλον αδελφόν, μεταχειριζόμενος πάντα τρόπον και όλην την κανονιζομένην άργητα, εωσού τον γνωρίσω Έλληνα αληθή, θερμόν υπερασπιστήν της πατρίδος, άνθρωπον ενάρετον και άξιον όχι μόνον να φυλάττη το μυστικόν, αλλά να κατηχήση και άλλον ορθού φρονήματος.


Ορκίζομαι να προσέχω πάντοτε εις την διαγωγήν μου, να είμαι ενάρετος. Να ευλαβώμαι την θρησκείαν μου, χωρίς να καταφρονώ τας ξένας. Να δίδω πάντοτε το καλόν παράδειγμα. Να συμβουλεύω και να συντρέχω τον ασθενή, τον δυστυχή και τον αδύνατον. Να σέβομαι την διοίκησιν, τα έθιμα, τα κριτήρια και τους διοικητάς του τόπου, εις τον οποίον διατριβώ.

Τέλος πάντων ορκίζομαι εις Σε, ω ιερά πλην τρισάθλια Πατρίς !


Ορκίζομαι εις τας πολυχρονίους βασάνους Σου.


Ορκίζομαι εις τα πικρά δάκρυα τα οποία τόσους αιώνας έχυσαν και χύνουν τα ταλαίπωρα τέκνα Σου, εις τα ίδια μου δάκρυα, χυνόμενα κατά ταύτην την στιγμήν, και εις την μέλλουσαν ελευθερίαν των ομογενών μου ότι αφιερώνομαι όλως εις Σε.


Εις το εξής συ θέλεις είσαι η αιτία και ο σκοπός των διαλογισμών μου.

Το όνομά σου ο οδηγός των πράξεών μου, και η ευτυχία Σου η ανταμοιβή των κόπων μου.
Η θεία δικαιοσύνη ας εξαντλήσει επάνω εις την κεφαλήν μου όλους τους κεραυνούς της, το όνομά μου να είναι εις αποστροφήν, και το υποκείμενόν μου το αντικείμενον της κατάρας και του αναθέματος των Ομογενών μου, αν ίσως λησμονήσω εις μίαν στιγμήν τας δυστυχίας των και δεν εκπληρώσω το χρέος μου.


Τέλος ο θάνατός μου ας είναι η άφευκτος τιμωρία του αμαρτήματός μου, δια να μη λησμονώ την αγνότητα της Εταιρείας με την συμμετοχήν μου».

Διαδήλωση κατά του Μεγάλου Διδασκάλου της Εθνικής Μεγάλης Στοάς της Γαλλίας

Διαδήλωση κατά του Μεγάλου Διδασκάλου της Εθνικής Μεγάλης Στοάς της Γαλλίας
ΕΔΩ.....ΚΟΤΕΣ ΤΑ ΠΟΥΛΑΚΙΑ ΜΟΥ...ΜΠΑΣ ΚΑΙ ΧΑΣΟΥΝ ΚΑΝΕΝΑ ΛΙΛΙ

Διαδήλωση κατά του Μεγάλου Διδασκάλου της Εθνικής Μεγάλης Στοάς της Γαλλίας Το Σάββατο 3 Δεκ. 2011 πραγματοποιήθηκε στο Palais des Sports Murcel Cerdan συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά του Μεγάλου Διδασκάλου της GLNF.

Οι περίπου 1200 παρευρισκόμενοι ζήτησαν την απομάκρυνση του Μ.Δ Francis Stefani κατηγορώντας τον για τον τρόπο που διοικεί την συντεχνία. Οι διαδηλωτές τραγούδησαν το γνωστό τραγούδι των Παρτιζάνων (Marseillaise) και κατέθεσαν στεφάνι παραπέμποντας στο θάνατο της αδελφότητας.

Να σημειωθεί ότι η διαδήλωση καλύφθηκε από τον τύπο με εκτενή αναφορά από την LaParisien .


ΑΠΟ ΤΟ BLOG

http://tektonismos.blogspot.com/2011/12/blog-post_05.html?spref=fb

ΝΑ ΤΟΥΣ ΧΑΙΡΕΣΘΕ

ΝΑ ΤΟΥΣ ΧΑΙΡΕΣΘΕ
Από το Freemasonry today (τεύχος Μαρτίου 2009). Ποιοί είναι οι εικονιζόμενοι ; Κάντε κλικ στη φωτογραφία και φουσκώστε από Εθνική Υπερηφάνεια

ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ ΩΡΕ

Για πάνω από τέσσερα χρόνια καλούμε τη διοίκηση της Μεγ. Στοάς να κάνει έστω μια δήλωση για το όνομα της Μεγάλης Στοάς που φύτεψαν οι άγγλοι στην γειτονική χώρα που καπηλεύεται την πολιτιστική κληρονομιά όχι μόνο της Μακεδονίας αλλ' όλης της Ελλάδας.
Εκατοντάδες χιλιάδες Ελλήνων έχουν αγανακτήσει με την θυελώδη σιωπή της διοίκησης της Μεγάλης Στοάς, που περιφρονεί όχι μόνο τα Εθνικά μας θέματα αλλά και την μοναδική πατριωτική παράδοση του Ελληνικού Ελευθεροτεκτονισμού.
Απευθυνόμενοι σ' αυτούς τους λέμε " ...το 1993 οι Άγγλοι σας απαναγνώρισαν γιατί ένας καλεσμένος σας μίλησε σε ανοιχτή εκδήλωση για το Μακεδονικό και σε λίγα χρόνια σας φυτεύουν στα Σκόπια μιά Μεγάλη Στοά με το όνομα της Μακεδονίας που καπηλεύεται μέχρι και το σήμα σας (το Γ). Εσείς παρίστασθε σε κοινές διεθνείς εκδηλώσεις με τους Σκοπιανούς και δεν κάνετε ούτε μια απλή δήλωση, όπως ο τελευταίος μουσικοχορευτικός σύλλογός μας σε ανάλογες εκδηλώσεις . ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ ΩΡΕ."

ΠΡΟΣΟΧΗ - attention -achtung-attenzione- ΠΡΟΣΟΧΗ

Το παρόν ιστολόγιον είναι ΑΥΣΤΗΡΩΣ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΝ δια τους Τέκτονες τους ανήκοντες εις στοάς υπό την Μ. ΣΤ. της Ελλάδος, καθότι διάκειται εχθρικώς προς την παρούσα διοίκησή της (όπως ισχυρίζεται η ίδια )
Η δια του διαδικτύου διακίνηση του περιεχομένου του, ως και η ανάγνωση, υπαγόρευση, φωτοαντιγραφή η άλλη αναπαραγωγή, διαφήμιση, προώθηση, επίδειξη, όλου η μέρους, κατοχή, χρήση, νομή δι' αντιφωνήσεως η μη , μετ' εκταξεως η μη , μίσθωση, δωρεά, δωρεά αιτία θανάτου, νέμηση ανιόντος, πώληση με αντιφώνηση νομής η μη, δάνειο , χρησιδάνειο, εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία του, επιφέρει πειθαρχικόν έλεγχον, συμφώνως τω άρθρω 203 παρ. 2γ και 3α δ και ι του Γενικού Κανονισμού της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος (αρμόδιος κ. Τρουχίλο, οδός Ιεράς Εξετάσεως και Στάλιγκραντ 13, Τ.Κ. 666. Μεσαίωνας
Treblinka, 7ο Κρεματόριο δεξιά)


Ο ΕΝΔΟΞΟΣ ΑΛ - ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΛΑΜΟΓΙΟ

Ο ΕΝΔΟΞΟΣ ΑΛ -  ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΛΑΜΟΓΙΟ
Εκείνα τα κόλπα με τις μεταχρονολογημένες πληρωμές και τις γυψοσανίδες πως μου ξέφυγαν ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΕΓΑΣ ΧΑΣΟΔΙΚΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ ?

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΕΓΑΣ ΧΑΣΟΔΙΚΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ ?
ΩΡΕ ΤΙ ΜΑΝΙΚΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΑ ?

ΠΡΟΣ ΛΕΒΕΝΤΕΣ

ΤΕΛΙΚΑ ΡΕ ΛΕΒΕΝΤΕΣ ΤΟΥ ΤΑΛΛΗΡΟΥ ΚΑΝΕΙΣ ΣΑΣ ΔΕΝ ΞΕΡΕΙ Η ΤΟ ΚΑΝΕΤΕ ΓΑΡΓΑΡΑ

Ποίον αφορά η κατωτέρω περιγραφή του αειμνήστου Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχου Χρυσάνθου Κατσικοπούλου

“…..Εν γνώσει του ψευδολογών….εμφανίζεται ως τελείως αναξιόπιστος και κάθε άλλο Χριστός και ενάρετος , καθόσον προκειμένου να καταστή ενεργόν μέλος του Υπάτου Συμβουλίου, απηλλωτρίωσε τον εαυτόν και την προσωπικότητά του, καταστάς πράγματι ΠΡΑΓΜΑ, RES, ΟΝΙΟΝ, διαπραγματευθείς την ψήφον του δια δολοπλοκιών και δια προσπαθειών όπως εξακριβώσει ποίος θα τον προέκρινεν ως Ανθύπατον, ίνα τον ψηφίση ως Ύπατον…ο πολέμιος του Σκωτικού Τεκτονισμού, ο υβριστής του Υπάτου Συμβουλίου, ο ανέντιμος και διαφθορεύς αφού εβολιδοσκόπει Κρ. Αδελφούς ους προσεπάθει να διαφθείρει ….έρπων και λίχων….εξακολουθών την επιδειξιομανίαν του…ως άλλος σατραπίσκος…μεθυσμένος με την πρόσκαιρον δόξαν του…”


ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΛΕΝΕ ΟΤΙ ΤΟΥΣ ΒΡΙΖΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ

ΑΠΟ ΜΟΝΟΙ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΡΕΖΙΛΗΔΕΣ

ΠΡΙΝ ΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΙΑ

ΠΡΙΝ ΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΙΑ
Ο επίσκοπος Πειραιά εδώ και χρόνια επιδίδεται συστηματικά σε υβριστική και συκοφαντική εκστρατεία κατά του Ελευθεροτεκτονισμού. Στα πλαίσια της εκστρατείας αυτής έχει ασκήσει στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσφυγή με την οποία επιδιώκει την διάλυση των Τεκτονικών στοών. Πρόσφατα και με αφορμή τις δηλώσεις της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος για την πολιτική κατάσταση της χώρας, εμφανίσθηκε σε Τηλεοπτικές εκπομπές μεγάλης ακροαματικότητας και συνέχισε τις υβριστικές και συκοφαντικές επιθέσεις κατά του Ελευθεροτεκτονισμού. Απ’ όσα γνωρίζουμε ουδεμία τεκτονική δύναμη αντέδρασε με οποιοδήποτε τρόπο. Η τεκτονική ιστορία μας πληροφορεί ότι σε κάθε παρόμοια περίπτωση οι τεκτονικές αρχές εκδήλωναν άμεσα σοβαρότατες αντιδράσεις προκειμένου όχι μόνο να παύσουν οι άδικοι επιθέσεις αλλά και δια να ενημερωθούν περί του Τεκτονισμού οι απληροφόρητοι πολίτες. Σήμερα που βρισκόμαστε σε εποχή γενικευμένης κρίσης, όπου εκκολάπτονται και εμφανίζονται συνεχώς αλυτρωτικές και συνομωσιολογικές θεωρίες αποδίδουσες στον Ελευθεροτεκτονισμό κάθε κακό, οι τεκτονικές διοικήσεις κοιμόνται μακαρίως τον ύπνο της εσωστρέφειας και της πρωτοφανούς ανικανότητας και δυστυχώς δικαιώνουν συνεχώς την αυστηρή κριτική μας. Δημοσιεύουμε τελείως ενδεικτικά απόκομμα της εφημερίδας ΕΜΠΡΟΣ της 1.3.1909 όπου περιέχεται άρθρο του τότε Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχου Εμμ. Γαλάνη, περί τεκτονισμού (χρησιμοποιεί τον σωστό όρο «ελευθεροτεκτονική»). Το άρθρο αυτό δημοσιεύθηκε εξ αφορμής και σε απάντηση επιθέσεων όχι Επισκόπου μεγάλης πόλεως, αλλ’ ενός ιεροκήρυκα του Βόλου, το 1909 και όχι το 2010. Αθήνα Δεκέμβρης 2010 Καθηγητής Σπήλιος Αναγνωστόπουλος