Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΘΕΣΜΟΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΥΔΕΝ ΘΕΤΩΝ ΟΡΙΟΝ ΕΝ ΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ

ΒΑΡΥΤΑΤΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΤΟΑΣ.

Βαρύτατες κατηγορίες κατά της διοίκησης της ΜΣΤΕ απηύθυνε το διακεκριμένο στέλεχός της κ. Β. Κούτσης.


Οι κατηγορίες αυτές διατυπώθηκαν στην γενική συνέλευση της ΜΣΤΕ της 25ης Ιανουαρίου 2015 και περιλαμβάνονται σε πρόσφατη ενημερωτική επιστολή του κ. Κούτση.

Με δυο λόγια κατηγορεί τη σημερινή διοίκηση ότι διεπόμενη από αυταρχικό πνεύμα  εμφανίζεται ως σωτήρας και επιχειρεί τον αποπροσανατολισμό των μελών προκειμένου να επιτύχει την κατάργηση του αυτοδιοίκητου των συμβολικών στοών και την ένταξη του τύπου της ΥΟΡΚΗΣ στο ταμείο της ΜΣΤΕ, παραβιάζοντας έτσι το καταστατικό της ΜΣΤΕ.

Η επιστολή αυτή έρχεται να επιστεγάσει τις εντονότατες διαμαρτυρίες του συνόλου σχεδόν των μελών της ΜΣΤΕ και ιδίως των περιφερειακών στοών για τις μεθοδεύσεις της παρούσας διοίκησης που κατηγορείται επί πλέον ότι έχει αποτύχει παταγωδώς στο να οδηγήσει την αδελφότητα στην έξοδο από την εσωστρέφεια, την παραβατικότητα και τον μαρασμό.

Σημειώνουμε ιδιαίτερα ότι ο κ. Κούτσης δεν είναι ένα οποιδήποτε στέλεχος της ΜΣΤΕ, αλλά ένας διακεκριμένος άνθρωπος που ήταν για πολλά χρόνια μέλος της διοίκησης και μάλιστα είχε ζητήσει την παραπομπή του σκανδάλου της Ελευσίνας στον Εισαγγελέα.

Το κύριο μέρος της επιστολής Κούτση έχει ως εξής: (Οι υπογραμμίσεις είναι δικές μας).

"....  Αναφέρομαι στην πρόσφατη εγκύκλιο του Συμβουλίου της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος με ημερομηνία 19/01/2015 και αριθμό πρωτοκόλλου 66505. Συνημμένη στην εγκύκλιο αυτή υπάρχει ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ με ημερομηνία 30/10/2014 την οποία υπογράφει ο Μέγας Γενικός Γραμματέας. Ενδιαφέρουσες διαπιστώσεις από την συγκεκριμένη εγκύκλιο είναι:

1. Η ενημερωτική επιστολή στην πρώτη παράγραφο αναφέρει ότι «Η αναγκαιότητα των καιρών οδήγησε τα μέλη του Συμβουλίου να αποδεχθούν την πρόσκληση και πρόκληση» και έτσι παρέλαβαν την εντολή…… Είναι σε όλους γνωστό ότι σύμφωνα με όσα αναφέρει ο ΚΧ υποψηφιότητα υποβάλει ο καθένας μόνος του και στην συγκεκριμένη περίπτωση όχι μόνο υπέβαλαν αυτοβούλως υποψηφιότητα όλα τα μέλη του παρόντος συμβουλίου αλλά έκαναν και συγκεκριμένο προεκλογικό αγώνα για την εκλογή τους. Είναι φανερό ότι η πρόθεση του συντάκτη είναι να εμφανίσει τα μέλη του παρόντος Συμβουλίου ως σωτήρες.

2. Η ενημερωτική επιστολή περιλαμβάνει σχεδόν σε όλα τα θέματα που περιλαμβάνονται στον Διοικητικό Απολογισμό της προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης, που έγινε την 25η Ιανουαρίου 2014 με κάποιες διαφορές. Οι διαφορές πεπραγμένων μεταξύ της ενημερωτικής επιστολής και του Διοικητικού Απολογισμού δημιουργούν το ερώτημα: είναι λάθος ο απολογισμός προς την Γενική Συνέλευση ή το κείμενο της ενημερωτικής επιστολής;

3. Η ενημερωτική επιστολή αναφέρεται σε «συντηρητισμό» και «νεωτερισμό», και πολύ σημαντικότερο αναφέρεται σε «αγκυλωμένες και καθεστωτικές νοοτροπίες» όπως αντιλαμβάνεσθε δεδομένου ότι απευθύνεται σε Μαθητές και Ετέρους είναι απολύτως αναγκαίο να μας ενημερώσει ο Μέγας Γενικός Γραμματέας τα ονοματεπώνυμα των τεκτόνων που έχουν αγκυλωμένες και καθεστωτικές νοοτροπίες;;;;
Θα μπορούσα να συνεχίσω αναφέροντας πολλές λεπτομέρειες των όσων αναφέρει η εγκύκλιος αυτή αλλά για λόγους συντομίας συμπεραίνω ότι η σημασία της εγκυκλίου αυτής υπογραμμίζει απλά το αυταρχικό και συγκεντρωτικό πνεύμα με το οποίο το Συμβούλιο προσπαθεί να διοικήσει τον Συμβολικό Ελευθεροτεκτονισμό και την ΥΟΡΚΗ σε βαθμό παράβασης και των όσων ο Καταστατικός Χάρτης επιτάσσει.

Το άρθρο 4 του ΚΧ αναφέρει: «Ο Συμβολικός Ελευθεροτεκτονισμός αποτελείται εξ ανδρών κτησαμένων κανονικώς την ιδιότητα του Τέκτονος, ηνωμένων εις Στοάς, αίτινες εν τω συνόλω των αποτελούν την Μεγάλη Στοά της Ελλάδος..…»Η αναφορά αυτή είναι σημαντική για να αξιολογηθούν σκέψεις μετατροπής των Στοών σε παραρτήματα Σωματείου το οποίον είναι αδύνατον ως εκ των προβλεπομένων εις την θεμελιώδη αρχή περί κανονικότητας ιδρύσεως Μεγάλης Στοάς. Ο Καταστατικός Χάρτης στα άρθρα 6 και 8 προσδιορίζει το αυτοδιοίκητο των Στοών και ο Γενικός Κανονισμός εις τα άρθρα από 13 έως 65 με λεπτομέρεια αναφέρει τον τρόπο με τον οποίο διοικούνται οι Στοές.

Είναι σε όλους γνωστό ότι η Δημιουργία του Τεκτονικού Ιδρύματος και του Σωματίου Τεκτονική Αδελφότης, αν και η ίδρυσή τους διαφέρει χρονικά εντούτοις δεν έγινε με σκοπό να υποκαταστήσουν την Μεγάλη Στοά της Ελλάδος. Μοναδικός σκοπός ήταν και τα δύο Νομικά πρόσωπα να λειτουργούν υποστηρικτικά προς την λειτουργία της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος στους τομείς τυπικότητας που εκάστοτε υπήρχε ανάγκη να τακτοποιηθούν.

Ενέργειες και αποφάσεις που στοχεύουν στην κατάργηση του αυτοδιοίκητου των Στοών είναι έξω από το πνεύμα και το γράμμα του ισχύοντος Καταστατικού Χάρτη.

Θεωρώ ότι η αναφορά σε όλα αυτά είναι αναγκαία για να κατανοήσουμε το πνεύμα και την νοοτροπία που αναδύεται από την σημερινή Διοίκηση του Ελληνικού Συμβολικού Ελευθεροτεκτονισμού.

Όλοι γνωρίζουμε τις τελευταίες προσπάθειες διοικητικής μορφής που εκδηλώθηκαν στον τομέα των οικονομικών και οι οποίες κατά την άποψή μου αποτελούν σαφή παράβαση του άρθρου 63 του Καταστατικού Χάρτη. Η παράβαση αυτή γίνεται προσπάθεια να καλυφθεί κάτω από τον μανδύα μιας δήθεν αναγκαίας προσαρμογής στην νομιμότητα.

Η πολυδιαφημισμένη και ακριβοπληρωμένη «Έκθεση Φορολογικής και Νομικής Επισκόπησης» των εταιρειών DELOITTE & RSM στις Συμπερασματικές Παρατηρήσεις και Προτάσεις – Νομικής Επισκόπησης αναφέρει στο θέμα 8 σελίδα 24 τα ακόλουθα:
……..
«Παρά ταύτα, δεδομένου ότι οι Στοές διατηρούν εσωτερική διοικητική αυτονομία, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι δεν διαθέτουν νομική προσωπικότητα, ως ενώσεις προσώπων, δεν μπορεί να αποκλεισθεί το ενδεχόμενο, με απόφαση των μελών τους να διασπασθούν από την Ένωση Προσώπων Μ.Σ.Τ.Ε.

Για το λόγο αυτό και προκειμένου να ενισχυθεί η συνοχή της δομής της Μ.Σ.Τ.Ε. προτείνεται από ενώσεις προσώπων, που είναι σήμερα οι Στοές, να μετατραπούν σε παραρτήματα του Σωματείου, δια σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού του Σωματείου και λήψη απόφασης από την Γενική Συνέλευση.»

Αυτή είναι η πραγματικότητα αδ.·. μου, την οποία επιμελώς αποκρύπτεται με την επίκληση εφαρμογής μιας δήθεν νομιμότητας, την οποία προβάλουν τα μέλη του Συμβουλίου με στόχο τον αποπροσανατολισμό πάντων από τον πραγματικό σκοπό των ενεργειών αυτών.

Δεν θέλω να κάνω κατάχρηση του χρόνου της τεκτονικής κλεψύδρας αν και θα μπορούσα να αναφερθώ και σε άλλες ενέργειες οι οποίες επιβεβαιώνουν την πρόθεση κατάργησης του αυτοδιοίκητου των στοών από το Συμβούλιο.

Η αποδοχή από το Συμβούλιο της ΜΣΤΕ να εντάξει την ΥΟΡΚΗ στο Μέγα θησαυροφυλάκιο αποτελεί πράξη συναφή και παράλληλη με την κατάργηση του αυτοδιοίκητου των Στοών. Επιπλέον δε αποτελεί πράξη αδικίας προς τους αδ.·. Μαθητές, Εταίρους και Διδασκάλους οι οποίοι δεν μετέχουν των εργασιών της ΥΟΡΚΗΣ και οι οποίοι υποχρεώνονται με τον τρόπο αυτό να αναλάβουν υποχρεωτικά το οικονομικό βάρος λειτουργίας εργαστηρίων στα οποία δεν συμμετέχουν.

Προτείνω στα μέλη του Συμβουλίου με ψυχραιμία και περίσκεψη να αναμείνουν την τροποποίηση του Καταστατικού Χάρτη δεδομένου ότι κατά την διαδικασία αυτή μπορούν να εισηγηθούν όποια τροποποίηση επιθυμούν αλλά μέχρι τότε να θυμούνται ότι έχουν υποσχεθεί την τήρηση του ισχύοντος Καταστατικού Χάρτη και του Γενικού Κανονισμού.


Η κατάργηση του αυτοδιοίκητου των Στοών αποτελεί μεγάλος λάθος και δεν πρέπει να γίνει.

Αδ.·. μου συμφωνώ με τον Μεγάλο Διδάσκαλο ο οποίος στο Διάγγελμά του της 17ης Ιανουαρίου 2015 αναφέρει ότι:

«Στην Ελλάδα, ο θεσμός μας, σαν υποσύνολο της σημερινής κοινωνίας, διέρχεται και αυτός μια πολύ ευαίσθητη και επικίνδυνη περίοδο.» Δηλαδή με καθαρές κουβέντες διέρχεται και ο Τεκτονισμός κρίση.


Επίσης στην τελευταία παράγραφο αναφέρει ότι το Συμβούλιο υλοποιεί το έργο του δίδοντας ιδιαίτερη σημασία σε θέματα τα οποία άπτονται της Καθαρότητας του θεσμού.

Προτείνω λοιπόν εις την Γενική Συνέλευση όπως με σκοπό την διαφύλαξη της καθαρότητας του Συμβολικού Ελευθεροτεκτονισμού, με απόφασή της σήμερα να συστήσει επιτροπή η οποία θα μελετήσει και θα εισηγηθεί κατά την επόμενη Γενική Συνέλευση την πλήρη ανεξαρτητοποίηση της ΥΟΡΚΗΣ ως επιγενομένων βαθμών από τον Συμβολικό Τεκτονισμό...."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

ΑΡΚΑΔΕΣ ΕΣΜΕΝ

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο ΟΡΚΟΣ

«Ορκίζομαι ενώπιον του αληθινού Θεού, ότι θέλω είμαι επί ζωής μου πιστός εις την Εταιρείαν κατά πάντα. Να φανερώσω το παραμικρόν από τα σημεία και τους λόγους της,.......


Ορκίζομαι ότι θέλω τρέφει εις την καρδίαν μου ΑΔΙΑΛΛΑΚΤΟΝ ΜΙΣΟΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΤΥΡΡΑΝΩΝ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ μου, των οπαδών και των ομοφρόνων με τούτους, θέλω ενεργεί κατά πάντα τρόπον προς βλάβην και αυτόν τον παντελή όλεθρόν των, όταν η περίστασις το συγχωρήσει.

Ορκίζομαι να συντρέχω, όπου εύρω τινά συνάδελφον, με όλην την δύναμιν και την κατάστασίν μου. Να προσφέρω εις αυτόν σέβας και υπακοήν, αν είναι μεγαλύτερος εις τον βαθμόν και αν έτυχε πρότερον εχθρός μου, τόσον περισσότερον να τον αγαπώ και να τον συντρέχω, καθ΄όσον η έχθρα μου ήθελεν είναι μεγαλυτέρα.


Ορκίζομαι ότι καθώς εγώ παρεδέχθην εις Εταιρείαν, να δέχομαι παρομοίως άλλον αδελφόν, μεταχειριζόμενος πάντα τρόπον και όλην την κανονιζομένην άργητα, εωσού τον γνωρίσω Έλληνα αληθή, θερμόν υπερασπιστήν της πατρίδος, άνθρωπον ενάρετον και άξιον όχι μόνον να φυλάττη το μυστικόν, αλλά να κατηχήση και άλλον ορθού φρονήματος.


Ορκίζομαι να προσέχω πάντοτε εις την διαγωγήν μου, να είμαι ενάρετος. Να ευλαβώμαι την θρησκείαν μου, χωρίς να καταφρονώ τας ξένας. Να δίδω πάντοτε το καλόν παράδειγμα. Να συμβουλεύω και να συντρέχω τον ασθενή, τον δυστυχή και τον αδύνατον. Να σέβομαι την διοίκησιν, τα έθιμα, τα κριτήρια και τους διοικητάς του τόπου, εις τον οποίον διατριβώ.

Τέλος πάντων ορκίζομαι εις Σε, ω ιερά πλην τρισάθλια Πατρίς !


Ορκίζομαι εις τας πολυχρονίους βασάνους Σου.


Ορκίζομαι εις τα πικρά δάκρυα τα οποία τόσους αιώνας έχυσαν και χύνουν τα ταλαίπωρα τέκνα Σου, εις τα ίδια μου δάκρυα, χυνόμενα κατά ταύτην την στιγμήν, και εις την μέλλουσαν ελευθερίαν των ομογενών μου ότι αφιερώνομαι όλως εις Σε.


Εις το εξής συ θέλεις είσαι η αιτία και ο σκοπός των διαλογισμών μου.

Το όνομά σου ο οδηγός των πράξεών μου, και η ευτυχία Σου η ανταμοιβή των κόπων μου.
Η θεία δικαιοσύνη ας εξαντλήσει επάνω εις την κεφαλήν μου όλους τους κεραυνούς της, το όνομά μου να είναι εις αποστροφήν, και το υποκείμενόν μου το αντικείμενον της κατάρας και του αναθέματος των Ομογενών μου, αν ίσως λησμονήσω εις μίαν στιγμήν τας δυστυχίας των και δεν εκπληρώσω το χρέος μου.


Τέλος ο θάνατός μου ας είναι η άφευκτος τιμωρία του αμαρτήματός μου, δια να μη λησμονώ την αγνότητα της Εταιρείας με την συμμετοχήν μου».

Διαδήλωση κατά του Μεγάλου Διδασκάλου της Εθνικής Μεγάλης Στοάς της Γαλλίας

Διαδήλωση κατά του Μεγάλου Διδασκάλου της Εθνικής Μεγάλης Στοάς της Γαλλίας
ΕΔΩ.....ΚΟΤΕΣ ΤΑ ΠΟΥΛΑΚΙΑ ΜΟΥ...ΜΠΑΣ ΚΑΙ ΧΑΣΟΥΝ ΚΑΝΕΝΑ ΛΙΛΙ

Διαδήλωση κατά του Μεγάλου Διδασκάλου της Εθνικής Μεγάλης Στοάς της Γαλλίας Το Σάββατο 3 Δεκ. 2011 πραγματοποιήθηκε στο Palais des Sports Murcel Cerdan συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά του Μεγάλου Διδασκάλου της GLNF.

Οι περίπου 1200 παρευρισκόμενοι ζήτησαν την απομάκρυνση του Μ.Δ Francis Stefani κατηγορώντας τον για τον τρόπο που διοικεί την συντεχνία. Οι διαδηλωτές τραγούδησαν το γνωστό τραγούδι των Παρτιζάνων (Marseillaise) και κατέθεσαν στεφάνι παραπέμποντας στο θάνατο της αδελφότητας.

Να σημειωθεί ότι η διαδήλωση καλύφθηκε από τον τύπο με εκτενή αναφορά από την LaParisien .


ΑΠΟ ΤΟ BLOG

http://tektonismos.blogspot.com/2011/12/blog-post_05.html?spref=fb

ΝΑ ΤΟΥΣ ΧΑΙΡΕΣΘΕ

ΝΑ ΤΟΥΣ ΧΑΙΡΕΣΘΕ
Από το Freemasonry today (τεύχος Μαρτίου 2009). Ποιοί είναι οι εικονιζόμενοι ; Κάντε κλικ στη φωτογραφία και φουσκώστε από Εθνική Υπερηφάνεια

ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ ΩΡΕ

Για πάνω από τέσσερα χρόνια καλούμε τη διοίκηση της Μεγ. Στοάς να κάνει έστω μια δήλωση για το όνομα της Μεγάλης Στοάς που φύτεψαν οι άγγλοι στην γειτονική χώρα που καπηλεύεται την πολιτιστική κληρονομιά όχι μόνο της Μακεδονίας αλλ' όλης της Ελλάδας.
Εκατοντάδες χιλιάδες Ελλήνων έχουν αγανακτήσει με την θυελώδη σιωπή της διοίκησης της Μεγάλης Στοάς, που περιφρονεί όχι μόνο τα Εθνικά μας θέματα αλλά και την μοναδική πατριωτική παράδοση του Ελληνικού Ελευθεροτεκτονισμού.
Απευθυνόμενοι σ' αυτούς τους λέμε " ...το 1993 οι Άγγλοι σας απαναγνώρισαν γιατί ένας καλεσμένος σας μίλησε σε ανοιχτή εκδήλωση για το Μακεδονικό και σε λίγα χρόνια σας φυτεύουν στα Σκόπια μιά Μεγάλη Στοά με το όνομα της Μακεδονίας που καπηλεύεται μέχρι και το σήμα σας (το Γ). Εσείς παρίστασθε σε κοινές διεθνείς εκδηλώσεις με τους Σκοπιανούς και δεν κάνετε ούτε μια απλή δήλωση, όπως ο τελευταίος μουσικοχορευτικός σύλλογός μας σε ανάλογες εκδηλώσεις . ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ ΩΡΕ."

ΠΡΟΣΟΧΗ - attention -achtung-attenzione- ΠΡΟΣΟΧΗ

Το παρόν ιστολόγιον είναι ΑΥΣΤΗΡΩΣ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΝ δια τους Τέκτονες τους ανήκοντες εις στοάς υπό την Μ. ΣΤ. της Ελλάδος, καθότι διάκειται εχθρικώς προς την παρούσα διοίκησή της (όπως ισχυρίζεται η ίδια )
Η δια του διαδικτύου διακίνηση του περιεχομένου του, ως και η ανάγνωση, υπαγόρευση, φωτοαντιγραφή η άλλη αναπαραγωγή, διαφήμιση, προώθηση, επίδειξη, όλου η μέρους, κατοχή, χρήση, νομή δι' αντιφωνήσεως η μη , μετ' εκταξεως η μη , μίσθωση, δωρεά, δωρεά αιτία θανάτου, νέμηση ανιόντος, πώληση με αντιφώνηση νομής η μη, δάνειο , χρησιδάνειο, εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία του, επιφέρει πειθαρχικόν έλεγχον, συμφώνως τω άρθρω 203 παρ. 2γ και 3α δ και ι του Γενικού Κανονισμού της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος (αρμόδιος κ. Τρουχίλο, οδός Ιεράς Εξετάσεως και Στάλιγκραντ 13, Τ.Κ. 666. Μεσαίωνας
Treblinka, 7ο Κρεματόριο δεξιά)


Ο ΕΝΔΟΞΟΣ ΑΛ - ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΛΑΜΟΓΙΟ

Ο ΕΝΔΟΞΟΣ ΑΛ -  ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΛΑΜΟΓΙΟ
Εκείνα τα κόλπα με τις μεταχρονολογημένες πληρωμές και τις γυψοσανίδες πως μου ξέφυγαν ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΕΓΑΣ ΧΑΣΟΔΙΚΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ ?

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΕΓΑΣ ΧΑΣΟΔΙΚΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ ?
ΩΡΕ ΤΙ ΜΑΝΙΚΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΑ ?

ΠΡΟΣ ΛΕΒΕΝΤΕΣ

ΤΕΛΙΚΑ ΡΕ ΛΕΒΕΝΤΕΣ ΤΟΥ ΤΑΛΛΗΡΟΥ ΚΑΝΕΙΣ ΣΑΣ ΔΕΝ ΞΕΡΕΙ Η ΤΟ ΚΑΝΕΤΕ ΓΑΡΓΑΡΑ

Ποίον αφορά η κατωτέρω περιγραφή του αειμνήστου Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχου Χρυσάνθου Κατσικοπούλου

“…..Εν γνώσει του ψευδολογών….εμφανίζεται ως τελείως αναξιόπιστος και κάθε άλλο Χριστός και ενάρετος , καθόσον προκειμένου να καταστή ενεργόν μέλος του Υπάτου Συμβουλίου, απηλλωτρίωσε τον εαυτόν και την προσωπικότητά του, καταστάς πράγματι ΠΡΑΓΜΑ, RES, ΟΝΙΟΝ, διαπραγματευθείς την ψήφον του δια δολοπλοκιών και δια προσπαθειών όπως εξακριβώσει ποίος θα τον προέκρινεν ως Ανθύπατον, ίνα τον ψηφίση ως Ύπατον…ο πολέμιος του Σκωτικού Τεκτονισμού, ο υβριστής του Υπάτου Συμβουλίου, ο ανέντιμος και διαφθορεύς αφού εβολιδοσκόπει Κρ. Αδελφούς ους προσεπάθει να διαφθείρει ….έρπων και λίχων….εξακολουθών την επιδειξιομανίαν του…ως άλλος σατραπίσκος…μεθυσμένος με την πρόσκαιρον δόξαν του…”


ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΛΕΝΕ ΟΤΙ ΤΟΥΣ ΒΡΙΖΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ

ΑΠΟ ΜΟΝΟΙ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΡΕΖΙΛΗΔΕΣ

ΠΡΙΝ ΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΙΑ

ΠΡΙΝ ΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΙΑ
Ο επίσκοπος Πειραιά εδώ και χρόνια επιδίδεται συστηματικά σε υβριστική και συκοφαντική εκστρατεία κατά του Ελευθεροτεκτονισμού. Στα πλαίσια της εκστρατείας αυτής έχει ασκήσει στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσφυγή με την οποία επιδιώκει την διάλυση των Τεκτονικών στοών. Πρόσφατα και με αφορμή τις δηλώσεις της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος για την πολιτική κατάσταση της χώρας, εμφανίσθηκε σε Τηλεοπτικές εκπομπές μεγάλης ακροαματικότητας και συνέχισε τις υβριστικές και συκοφαντικές επιθέσεις κατά του Ελευθεροτεκτονισμού. Απ’ όσα γνωρίζουμε ουδεμία τεκτονική δύναμη αντέδρασε με οποιοδήποτε τρόπο. Η τεκτονική ιστορία μας πληροφορεί ότι σε κάθε παρόμοια περίπτωση οι τεκτονικές αρχές εκδήλωναν άμεσα σοβαρότατες αντιδράσεις προκειμένου όχι μόνο να παύσουν οι άδικοι επιθέσεις αλλά και δια να ενημερωθούν περί του Τεκτονισμού οι απληροφόρητοι πολίτες. Σήμερα που βρισκόμαστε σε εποχή γενικευμένης κρίσης, όπου εκκολάπτονται και εμφανίζονται συνεχώς αλυτρωτικές και συνομωσιολογικές θεωρίες αποδίδουσες στον Ελευθεροτεκτονισμό κάθε κακό, οι τεκτονικές διοικήσεις κοιμόνται μακαρίως τον ύπνο της εσωστρέφειας και της πρωτοφανούς ανικανότητας και δυστυχώς δικαιώνουν συνεχώς την αυστηρή κριτική μας. Δημοσιεύουμε τελείως ενδεικτικά απόκομμα της εφημερίδας ΕΜΠΡΟΣ της 1.3.1909 όπου περιέχεται άρθρο του τότε Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχου Εμμ. Γαλάνη, περί τεκτονισμού (χρησιμοποιεί τον σωστό όρο «ελευθεροτεκτονική»). Το άρθρο αυτό δημοσιεύθηκε εξ αφορμής και σε απάντηση επιθέσεων όχι Επισκόπου μεγάλης πόλεως, αλλ’ ενός ιεροκήρυκα του Βόλου, το 1909 και όχι το 2010. Αθήνα Δεκέμβρης 2010 Καθηγητής Σπήλιος Αναγνωστόπουλος