Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΘΕΣΜΟΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΥΔΕΝ ΘΕΤΩΝ ΟΡΙΟΝ ΕΝ ΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΗ Δικαιοσύνη με αμετάκλητη απόφασή της από το ανώτατο Δικαστήριο της χώρας, ακύρωσε τις παράνομες πράξεις που έγιναν στο Ύπατο Συμβούλιο το Νοέμβριο του 2008 και δικαίωσε τον Ύπατο Μεγάλο Ταξιάρχη Ραφαήλ Ντε Σιγούρα.

Παρά ταύτα οι πρωταγωνιστές των παρανομιών αυτών Μανέας και Καμαλάκης, καθώς και οι συνεργάτες τους δεν αποδέχονται την νομιμότητα, προβάλλοντες διάφορους παιδαριώδεις λόγους, με κυριότερο τον λόγο που λέει ότι «εμείς (οι Μανέας και Καμαλάκης), καλέσαμε τον Ύπατο, στα τέλη του 2009, να προσέλθει και να ασκήσει τα καθήκοντά του αλλά δεν προσήλθε και έτσι προχωρήσαμε στην ανασύσταση του Υπάτου Συμβουλίου».

Η Δικαιοσύνη στην αιτιολόγηση των αποφάσεών της παραθέτει τα γεγονότα απ’ τα οποία αποδεικνύεται αβάσιμος και αυτός ο ισχυρισμός τους.

Συγκεκριμένα η υπ’ αριθμ.  5886/2013 απόφαση του Εφετείου Αθήνας αναφέρει:
«…Πρέπει να σημειωθεί ότι ο ενάγων αντέδρασε έντονα στη λήψη των προαναφερομένων αποφάσεων, που λήφθηκαν κατά τις συ­νεδριάσεις της 10-11-2008 και 12-11-2008. Μάλιστα για το λόγο αυτό αρνήθηκε να συμμορφωθεί με αυτές (αποφάσεις) και να παραδώσει το γραφείο, την αλυσίδα του Τάγματος, τα δώρα και τη σφραγίδα, που είχε ως Ύπατος Ταξιάρχης. Συ­γκεκριμένα αποδείχθηκε ότι ο ενάγων απέστειλε προς όλα τα Φιλοσοφικά Εργαστήρια επιστολή, στην οποία περιέγραφε τα όσα παρανόμως έλαβαν χώρα κατά τη συνεδρίαση του Υπάτου Συμβουλίου στις 10-11-2008, δηλώνοντας συγχρό­νως ότι εξακολουθεί να φέρει και να ασκεί τα καθήκοντα του Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχη. Μάλιστα στις 12-11-2008 εξέ­δωσε διάταγμα καθαίρεσης και αποπομπής του Χρήστου Μανέα. Ακολούθως ο ενάγων στις 26-11-2008 επέδωσε στο Ύπατο Συμβούλιο με δικαστικό επιμελητή την από 26-11- 2008 γνωστοποίησή του (βλ. την προσκομιζόμενη με αριθμό 9592Γ726-11-2008 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμε­λητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών Κωνσταντίνου- Νικολάου Κατσιμίχα), στην οποία εξέθετε τα όσα παρανόμως έλαβαν χώρα, δηλώνοντας ταυτόχρονα ότι σε περίπτωση που δεν αποκατασταθεί η τάξη, θα προσφύγει στην Ελληνική Δικαιο­σύνη…»

Αποδεικνύεται από τα παραπάνω ότι ο Ύπατος με την από 26-11-2008 δήλωσή του προσκάλεσε άπαντας να συμμορφωθούν με την νομιμότητα και ν’ αποκαταστήσουν την τάξη, πράγμα το οποίο δεν έπραξαν, οι ανωτέρω αλλά ενέμειναν στις παρανομίες, τις οποίες προσπάθησαν να αναγνωρίσουν και να επιβάλλουν ως νόμιμες μέχρι τέλους δηλαδή ακόμα και μετά την έκδοση των δικαστικών αποφάσεων του Πρωτοδικείου το 2009, του Εφετείου το 2013, αλλά και του Αρείου Πάγου πρόσφατα. 

Η δήθεν πρόσκληση του Υπάτου, από τον μέχρι τότε Ανθύπατο Καμαλάκη, ήταν αβάσιμη και για τους εξής λόγους

1.   Κατά το νόμο και τους κανονισμούς του Υπάτου Συμβουλίου, ο Ύπατος καλεί τα μέλη του Υπάτου Συμβουλίου και ουδείς έτερος.
2.   Ο Ύπατος με την από 26-11-2008 δήλωσή του είχε προσκαλέσει άπαντας να συμπράξουν στην αποκατάσταση της νομιμότητας, πράγμα το οποίο δεν έκαναν,   αλλά ενέμειναν στις παρανομίες και μάλιστα άσκησαν έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης εμμένοντας στις παρανομίες αυτές και επιδιώκοντας να αναγνωρισθούν ως νόμιμες. Οι παρανομίες αυτές, σύμφωνα με το νόμο θεωρούνταν νόμιμες, μέχρι την ακύρωσή τους, με τελεσίδικη διαπλαστική απόφαση του Δικαστηρίου, πράγμα το οποίο συνέβη στις 26 Σεπτεμβρίου 2013 οπότε και δημοσιεύθηκε η παραπάνω απόφαση του Εφετείου Αθήνας. Συνεπώς μόνο από τις 26 Σεπτεμβρίου 2013 αναγνωρίζεται ότι αυτά που συνέβησαν στο Ύπατο το Νοέμβριο του 2008 (και όσα επακολούθησαν) είναι παράνομα.
3.   Σαν αναγκαίο συμπέρασμα των παραπάνω είναι ότι η εκλογή Μανέα και Καμαλάκη τον Μάιο του 2013, καθώς και η εκλογή νέων 33ων είναι παράνομες και άκυρες. 

Θα πρέπει να αναφερθούν προσέτι και τα εξής.

Ο Ύπατος προ των γεγονότων του Νοεμβρίου του 2008 είχε δεχθεί πλησίον του τεκτονικού μεγάρου δολοφονική επίθεση από άγνωστο, κατά την οποία τραυματίσθηκε σοβαρότατα.

Κατά τα γεγονότα του 2008 υπέστη βίαια και υβριστική συμπεριφορά, ενώ στην συνέχεια απαγορεύθηκε η είσοδός του στο  Τεκτονικό Μέγαρο, όπου η έδρα και τα γραφεία του Υπάτου Συμβουλίου και του ιδίου. Ακόμη και μετά την έκδοση της πρωτόδικης απόφασης, το 2009, απαγορεύθηκε σ΄αυτόν η είσοδός του στο γραφείο του, ενώ ανάλογα συνέβησαν και μετά την έκδοση της εφετειακής αποφάσεως. 

Παράλληλα λοιδωρήθηκε και ταλαιπωρήθηκε με συνεχή πειθαρχικά κλπ.

Όλα τα παραπάνω καταδηλώνουν την έντονη εμμονή των πρωταγωνιστών των παρανομιών του 2008 και των συνεργατών τους, στην αποδοχή και επιβολή των παρανομιών αυτών και των όσων προέκυψαν από αυτές.

Από τις παρανομίες δεν είναι δυνατόν να προκύψει νομιμότητα.

Ούτως εχόντων των πραγμάτων ο Ύπατος προχώρησε σε ανασύσταση του Υπάτου Συμβουλίου, το οποίο είναι και το μόνο νόμιμο Ύπατο Συμβούλιο και είναι βέβαιο ότι όλα τα Ύπατα Συμβούλια, αργά η γρήγορα, θα το αναγνωρίσουν, υπό το βάρος της ύπαρξης της απόφασης του ανώτατου Δικαστηρίου της χώρας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

ΑΡΚΑΔΕΣ ΕΣΜΕΝ

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο ΟΡΚΟΣ

«Ορκίζομαι ενώπιον του αληθινού Θεού, ότι θέλω είμαι επί ζωής μου πιστός εις την Εταιρείαν κατά πάντα. Να φανερώσω το παραμικρόν από τα σημεία και τους λόγους της,.......


Ορκίζομαι ότι θέλω τρέφει εις την καρδίαν μου ΑΔΙΑΛΛΑΚΤΟΝ ΜΙΣΟΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΤΥΡΡΑΝΩΝ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ μου, των οπαδών και των ομοφρόνων με τούτους, θέλω ενεργεί κατά πάντα τρόπον προς βλάβην και αυτόν τον παντελή όλεθρόν των, όταν η περίστασις το συγχωρήσει.

Ορκίζομαι να συντρέχω, όπου εύρω τινά συνάδελφον, με όλην την δύναμιν και την κατάστασίν μου. Να προσφέρω εις αυτόν σέβας και υπακοήν, αν είναι μεγαλύτερος εις τον βαθμόν και αν έτυχε πρότερον εχθρός μου, τόσον περισσότερον να τον αγαπώ και να τον συντρέχω, καθ΄όσον η έχθρα μου ήθελεν είναι μεγαλυτέρα.


Ορκίζομαι ότι καθώς εγώ παρεδέχθην εις Εταιρείαν, να δέχομαι παρομοίως άλλον αδελφόν, μεταχειριζόμενος πάντα τρόπον και όλην την κανονιζομένην άργητα, εωσού τον γνωρίσω Έλληνα αληθή, θερμόν υπερασπιστήν της πατρίδος, άνθρωπον ενάρετον και άξιον όχι μόνον να φυλάττη το μυστικόν, αλλά να κατηχήση και άλλον ορθού φρονήματος.


Ορκίζομαι να προσέχω πάντοτε εις την διαγωγήν μου, να είμαι ενάρετος. Να ευλαβώμαι την θρησκείαν μου, χωρίς να καταφρονώ τας ξένας. Να δίδω πάντοτε το καλόν παράδειγμα. Να συμβουλεύω και να συντρέχω τον ασθενή, τον δυστυχή και τον αδύνατον. Να σέβομαι την διοίκησιν, τα έθιμα, τα κριτήρια και τους διοικητάς του τόπου, εις τον οποίον διατριβώ.

Τέλος πάντων ορκίζομαι εις Σε, ω ιερά πλην τρισάθλια Πατρίς !


Ορκίζομαι εις τας πολυχρονίους βασάνους Σου.


Ορκίζομαι εις τα πικρά δάκρυα τα οποία τόσους αιώνας έχυσαν και χύνουν τα ταλαίπωρα τέκνα Σου, εις τα ίδια μου δάκρυα, χυνόμενα κατά ταύτην την στιγμήν, και εις την μέλλουσαν ελευθερίαν των ομογενών μου ότι αφιερώνομαι όλως εις Σε.


Εις το εξής συ θέλεις είσαι η αιτία και ο σκοπός των διαλογισμών μου.

Το όνομά σου ο οδηγός των πράξεών μου, και η ευτυχία Σου η ανταμοιβή των κόπων μου.
Η θεία δικαιοσύνη ας εξαντλήσει επάνω εις την κεφαλήν μου όλους τους κεραυνούς της, το όνομά μου να είναι εις αποστροφήν, και το υποκείμενόν μου το αντικείμενον της κατάρας και του αναθέματος των Ομογενών μου, αν ίσως λησμονήσω εις μίαν στιγμήν τας δυστυχίας των και δεν εκπληρώσω το χρέος μου.


Τέλος ο θάνατός μου ας είναι η άφευκτος τιμωρία του αμαρτήματός μου, δια να μη λησμονώ την αγνότητα της Εταιρείας με την συμμετοχήν μου».

Διαδήλωση κατά του Μεγάλου Διδασκάλου της Εθνικής Μεγάλης Στοάς της Γαλλίας

Διαδήλωση κατά του Μεγάλου Διδασκάλου της Εθνικής Μεγάλης Στοάς της Γαλλίας
ΕΔΩ.....ΚΟΤΕΣ ΤΑ ΠΟΥΛΑΚΙΑ ΜΟΥ...ΜΠΑΣ ΚΑΙ ΧΑΣΟΥΝ ΚΑΝΕΝΑ ΛΙΛΙ

Διαδήλωση κατά του Μεγάλου Διδασκάλου της Εθνικής Μεγάλης Στοάς της Γαλλίας Το Σάββατο 3 Δεκ. 2011 πραγματοποιήθηκε στο Palais des Sports Murcel Cerdan συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά του Μεγάλου Διδασκάλου της GLNF.

Οι περίπου 1200 παρευρισκόμενοι ζήτησαν την απομάκρυνση του Μ.Δ Francis Stefani κατηγορώντας τον για τον τρόπο που διοικεί την συντεχνία. Οι διαδηλωτές τραγούδησαν το γνωστό τραγούδι των Παρτιζάνων (Marseillaise) και κατέθεσαν στεφάνι παραπέμποντας στο θάνατο της αδελφότητας.

Να σημειωθεί ότι η διαδήλωση καλύφθηκε από τον τύπο με εκτενή αναφορά από την LaParisien .


ΑΠΟ ΤΟ BLOG

http://tektonismos.blogspot.com/2011/12/blog-post_05.html?spref=fb

ΝΑ ΤΟΥΣ ΧΑΙΡΕΣΘΕ

ΝΑ ΤΟΥΣ ΧΑΙΡΕΣΘΕ
Από το Freemasonry today (τεύχος Μαρτίου 2009). Ποιοί είναι οι εικονιζόμενοι ; Κάντε κλικ στη φωτογραφία και φουσκώστε από Εθνική Υπερηφάνεια

ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ ΩΡΕ

Για πάνω από τέσσερα χρόνια καλούμε τη διοίκηση της Μεγ. Στοάς να κάνει έστω μια δήλωση για το όνομα της Μεγάλης Στοάς που φύτεψαν οι άγγλοι στην γειτονική χώρα που καπηλεύεται την πολιτιστική κληρονομιά όχι μόνο της Μακεδονίας αλλ' όλης της Ελλάδας.
Εκατοντάδες χιλιάδες Ελλήνων έχουν αγανακτήσει με την θυελώδη σιωπή της διοίκησης της Μεγάλης Στοάς, που περιφρονεί όχι μόνο τα Εθνικά μας θέματα αλλά και την μοναδική πατριωτική παράδοση του Ελληνικού Ελευθεροτεκτονισμού.
Απευθυνόμενοι σ' αυτούς τους λέμε " ...το 1993 οι Άγγλοι σας απαναγνώρισαν γιατί ένας καλεσμένος σας μίλησε σε ανοιχτή εκδήλωση για το Μακεδονικό και σε λίγα χρόνια σας φυτεύουν στα Σκόπια μιά Μεγάλη Στοά με το όνομα της Μακεδονίας που καπηλεύεται μέχρι και το σήμα σας (το Γ). Εσείς παρίστασθε σε κοινές διεθνείς εκδηλώσεις με τους Σκοπιανούς και δεν κάνετε ούτε μια απλή δήλωση, όπως ο τελευταίος μουσικοχορευτικός σύλλογός μας σε ανάλογες εκδηλώσεις . ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ ΩΡΕ."

ΠΡΟΣΟΧΗ - attention -achtung-attenzione- ΠΡΟΣΟΧΗ

Το παρόν ιστολόγιον είναι ΑΥΣΤΗΡΩΣ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΝ δια τους Τέκτονες τους ανήκοντες εις στοάς υπό την Μ. ΣΤ. της Ελλάδος, καθότι διάκειται εχθρικώς προς την παρούσα διοίκησή της (όπως ισχυρίζεται η ίδια )
Η δια του διαδικτύου διακίνηση του περιεχομένου του, ως και η ανάγνωση, υπαγόρευση, φωτοαντιγραφή η άλλη αναπαραγωγή, διαφήμιση, προώθηση, επίδειξη, όλου η μέρους, κατοχή, χρήση, νομή δι' αντιφωνήσεως η μη , μετ' εκταξεως η μη , μίσθωση, δωρεά, δωρεά αιτία θανάτου, νέμηση ανιόντος, πώληση με αντιφώνηση νομής η μη, δάνειο , χρησιδάνειο, εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία του, επιφέρει πειθαρχικόν έλεγχον, συμφώνως τω άρθρω 203 παρ. 2γ και 3α δ και ι του Γενικού Κανονισμού της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος (αρμόδιος κ. Τρουχίλο, οδός Ιεράς Εξετάσεως και Στάλιγκραντ 13, Τ.Κ. 666. Μεσαίωνας
Treblinka, 7ο Κρεματόριο δεξιά)


Ο ΕΝΔΟΞΟΣ ΑΛ - ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΛΑΜΟΓΙΟ

Ο ΕΝΔΟΞΟΣ ΑΛ -  ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΛΑΜΟΓΙΟ
Εκείνα τα κόλπα με τις μεταχρονολογημένες πληρωμές και τις γυψοσανίδες πως μου ξέφυγαν ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΕΓΑΣ ΧΑΣΟΔΙΚΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ ?

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΕΓΑΣ ΧΑΣΟΔΙΚΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ ?
ΩΡΕ ΤΙ ΜΑΝΙΚΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΑ ?

ΠΡΟΣ ΛΕΒΕΝΤΕΣ

ΤΕΛΙΚΑ ΡΕ ΛΕΒΕΝΤΕΣ ΤΟΥ ΤΑΛΛΗΡΟΥ ΚΑΝΕΙΣ ΣΑΣ ΔΕΝ ΞΕΡΕΙ Η ΤΟ ΚΑΝΕΤΕ ΓΑΡΓΑΡΑ

Ποίον αφορά η κατωτέρω περιγραφή του αειμνήστου Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχου Χρυσάνθου Κατσικοπούλου

“…..Εν γνώσει του ψευδολογών….εμφανίζεται ως τελείως αναξιόπιστος και κάθε άλλο Χριστός και ενάρετος , καθόσον προκειμένου να καταστή ενεργόν μέλος του Υπάτου Συμβουλίου, απηλλωτρίωσε τον εαυτόν και την προσωπικότητά του, καταστάς πράγματι ΠΡΑΓΜΑ, RES, ΟΝΙΟΝ, διαπραγματευθείς την ψήφον του δια δολοπλοκιών και δια προσπαθειών όπως εξακριβώσει ποίος θα τον προέκρινεν ως Ανθύπατον, ίνα τον ψηφίση ως Ύπατον…ο πολέμιος του Σκωτικού Τεκτονισμού, ο υβριστής του Υπάτου Συμβουλίου, ο ανέντιμος και διαφθορεύς αφού εβολιδοσκόπει Κρ. Αδελφούς ους προσεπάθει να διαφθείρει ….έρπων και λίχων….εξακολουθών την επιδειξιομανίαν του…ως άλλος σατραπίσκος…μεθυσμένος με την πρόσκαιρον δόξαν του…”


ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΛΕΝΕ ΟΤΙ ΤΟΥΣ ΒΡΙΖΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ

ΑΠΟ ΜΟΝΟΙ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΡΕΖΙΛΗΔΕΣ

ΠΡΙΝ ΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΙΑ

ΠΡΙΝ ΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΙΑ
Ο επίσκοπος Πειραιά εδώ και χρόνια επιδίδεται συστηματικά σε υβριστική και συκοφαντική εκστρατεία κατά του Ελευθεροτεκτονισμού. Στα πλαίσια της εκστρατείας αυτής έχει ασκήσει στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσφυγή με την οποία επιδιώκει την διάλυση των Τεκτονικών στοών. Πρόσφατα και με αφορμή τις δηλώσεις της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος για την πολιτική κατάσταση της χώρας, εμφανίσθηκε σε Τηλεοπτικές εκπομπές μεγάλης ακροαματικότητας και συνέχισε τις υβριστικές και συκοφαντικές επιθέσεις κατά του Ελευθεροτεκτονισμού. Απ’ όσα γνωρίζουμε ουδεμία τεκτονική δύναμη αντέδρασε με οποιοδήποτε τρόπο. Η τεκτονική ιστορία μας πληροφορεί ότι σε κάθε παρόμοια περίπτωση οι τεκτονικές αρχές εκδήλωναν άμεσα σοβαρότατες αντιδράσεις προκειμένου όχι μόνο να παύσουν οι άδικοι επιθέσεις αλλά και δια να ενημερωθούν περί του Τεκτονισμού οι απληροφόρητοι πολίτες. Σήμερα που βρισκόμαστε σε εποχή γενικευμένης κρίσης, όπου εκκολάπτονται και εμφανίζονται συνεχώς αλυτρωτικές και συνομωσιολογικές θεωρίες αποδίδουσες στον Ελευθεροτεκτονισμό κάθε κακό, οι τεκτονικές διοικήσεις κοιμόνται μακαρίως τον ύπνο της εσωστρέφειας και της πρωτοφανούς ανικανότητας και δυστυχώς δικαιώνουν συνεχώς την αυστηρή κριτική μας. Δημοσιεύουμε τελείως ενδεικτικά απόκομμα της εφημερίδας ΕΜΠΡΟΣ της 1.3.1909 όπου περιέχεται άρθρο του τότε Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχου Εμμ. Γαλάνη, περί τεκτονισμού (χρησιμοποιεί τον σωστό όρο «ελευθεροτεκτονική»). Το άρθρο αυτό δημοσιεύθηκε εξ αφορμής και σε απάντηση επιθέσεων όχι Επισκόπου μεγάλης πόλεως, αλλ’ ενός ιεροκήρυκα του Βόλου, το 1909 και όχι το 2010. Αθήνα Δεκέμβρης 2010 Καθηγητής Σπήλιος Αναγνωστόπουλος