...................................................

...................................................

Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΘΕΣΜΟΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΥΔΕΝ ΘΕΤΩΝ ΟΡΙΟΝ ΕΝ ΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΑ ΙΠΠΟΤΙΚΑΠαλαιός και διακεκριμένος αδ. μας απέστειλε για δημοσίευση την πιο κάτω ανοικτή επιστολή του, προς τον Μ.Δ. Ι.Ν. Κρττ. Ιππ. Γεώργιο Βασιλογεώργη.


ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
10-9-2015

ΘΕΜΑ :Ερωτήσεις προς το Μεγάλο Διδάσκαλο των Ιπποτών του Ναού της Ελλάδος Κραταιότατο Ιππότη Γεώργιο Βασιλογεώργη.

Κρατ.: Αδ:. Ιππότα,

Περιήλθαν εις γνώσιν μας οι εγκύκλιοι υπ. αριθμ. 6/2015 (άνευ τίτλου) και 7/2015 ("περί Εθιμοτυπίας και Περικοσμήσεως εις εργασίας Ιπποτικών Βαθμών και Τάξεων"), αμφότερες υπογεγραμμένες κατ' εντολή σας από τον Μεγ.:  Καγκελάριο Εμμ. Γερακιό, που πρόκειται να αναγνωστούν και να εφαρμοστούν εις άπαντα τα Ιπποτικά Διοικητήρια.

Οι ως άνω εγκύκλιοι δημιουργούν μία σειρά εύλογων ερωτημάτων και για την ορθή διεξαγωγή των Συνάξεων θέτουμε υπόψιν σας τα κάτωθι ερωτήματα, στα οποία οι απαντήσεις σας θα διευκολύνουν ημάς στην ορθότερη κατανόησή των.

Όσον αφορά την εγκύκλιο υπ. αριθμ. 6/2015:

Αναφέρεται ότι "την 17η Ιουλίου 2015 εγκαθιδρύθηκε στην Αθήνα το Μέγα Αυτοκρατορικό Συγκάθεδρο δια την Ελλάδα (...).
Εξ όσων γνωρίζουμε, το Συγκάθεδρο τούτο λειτουργεί αδιάλειπτα στην Ελλάδα από το 1976, έχων λάβει νόμιμη χάρτα από την Αγγλία (ΕΜΣΤΕ), έχει εγκατασταθεί δια κανονικών μυήσεων από τους Άγγλους κλπ. Όμως αυτό που αναφέρει η εγκύκλιος πρόκειται σαφώς για έτερο "συνώνυμο" Συγκάθεδρο.

1.    Μπορείτε να μας πληροφορήσετε για τα ακόλουθα ??? :
v Από ποια Τεκτονική δύναμη εγκαθιδρύθηκε αυτό που αναφέρει η εγκύκλιος; ???
v Τυγχάνει αναγνώρισης από κάποια αντίστοιχη αλλοδαπή δύναμη; ???
v Ποία η σχέση αυτού του Συγκάθεδρου με το Μεγάλο Στρατόπεδο της Ελλάδος και γιατί τούτο μας κατέστη γνωστό δια εγκυκλίου του Μεγάλου Στρατοπέδου και όχι δια εγκυκλίου του Συγκαθέδρου.???? Απ' ότι γνωρίζουμε ο Τύπος της Υόρκης εξαντλείται στον ύψιστο βαθμό του Ιππ.: του Ναού.
v Υπο ποίαν αρμοδιότητα το Μεγάλο Στρατόπεδο «αναγνώρισε» το «Συγκάθεδρο».» και το έθεσε και υπο την Αιγίδα του .????

2. Ωσαύτως μπορείτε να μας πληροφορήσετε:  
Ø Τι σημαίνει "η Τάξις ετέθη υπό την αιγίδα του Μεγάλου Διδασκάλου των Ιπποτών του Ναού"; Καθόσον γνωρίζουμε "αιγίδα" μεταξύ ανεξαρτήτων συστημάτων και τάξεων δεν υφίσταται, πόσο μάλλον "υπό την αιγίδα του Μεγάλου Διδασκάλου"!!!!!!.
Ø Πού προβλέπεται στον Καταστατικό Χάρτη ή το Γενικό Κανονισμό των Ιπποτών του Ναού εξουσία του Μεγάλου Διδασκάλου (και όχι του Μεγάλου Στρατοπέδου), να λαμβάνει τέτοιου είδους αποφάσεις;?????
Ø Εάν πάλι ελήφθη απόφαση του Μεγάλου Στρατοπέδου, που εξουσιοδοτεί το Μεγάλο Διδάσκαλο να θέσει μία "τάξη" υπό την "αιγίδα του", μπορείτε να μας γνωστοποιήσετε την απόφαση αυτή;
Ø Πώς ερμηνεύεται η φράση "η εθιμοτυπία θα ορίζεται δια των εγκυκλίων του ΜΣΤΙΤΝΕΚ"???
Ø Από πότε η "εθιμοτυπία" (δηλαδή η μακροχρόνια παράδοση) ορίζεται δια εγκυκλίων.????
Ø Η «Χάρτα» εγκρίσεως λειτουργίας , από το Μεγάλο Στρατόπεδο των ΗΠΑ, αφορά ΜΟΝΟΝ το Μεγάλο Στρατόπεδο της Ελλάδος. Πότε και πώς ενσωματώθηκε και η ΚΥΠΡΟΣ, που αποτελεί μια ανεξάρτητη χώρα με δική της Μεγάλη Στοά κ.λ.π.??????

Οσον αφορά την εγκύκλιο 7/2015:

Αναφέρεται ότι απεφασίσθη από το Μεγάλο Στρατόπεδο "σε εναρμόνιση με τα εθιμοτυπικώς κρατούντα" συγκεκριμένη περικόσμηση, σύμφωνα με την οποία θα φέρονται καδένες (κοσμήματα)  του συστήματος του «Συγκαθέδρου» επί των λευκών Ναϊτικών μανδύων κατά τις Ιπποτικές συνάξεις.

1. Μπορείτε να μας γνωστοποιήσετε την απόφαση, σύμφωνα με την οποία "αποφασίσθη" από το Μεγάλο Στρατόπεδο το περιεχόμενο της εγκυκλίου.???

2.    Δεν κατανοούμε αυτό που αποκαλείτε "τα εθιμοτυπικώς κρατούντα" και θα επιθυμούσαμε να μας παραθέσετε παραδείγματα της εν λόγω εθιμοτυπίας.

Σημείωση : Ως γνωστόν, ως εθιμοτυπία ορίζεται "το σύνολον των κατά συνθήκην και συνήθειαν επικρατησάντων κανόνων συμπεριφοράς" (οράτε λεξικό Δ.Δημητράκου), η δε "επικράτησις" πρέπει να είναι πανάρχαια, "τόσο δηλαδή αρχαία, που πρέπει να έχει υπάρξει από τους χρόνους εκείνους για του οποίους η μνήμη του ανθρώπου δεν διασώζεται" (οράτε ορισμό σε Blackstone, Commentaries on the Laws of England, introd. sect.3, ομοίως σε Albert Mackey, Encyclopaedia of Freemasonry, λήμμα Landmark).

3. Πιθανολογούμε  συνεπώς, πως έχετε υπόψιν σας, κάποια άλλη, ίσως εθιμοτυπία, την οποία εμείς αγνοούμε, και θα θέλαμε να μας την γνωστοποιήσετε. Μέχρι να συμβεί αυτό, σας υπενθυμίζουμε, ότι και από το 1994, που ιδρύθηκε το Μεγάλο Στρατόπεδο, μέχρι την ψήφιση του Καταστατικού Χάρτη και του Γενικού Κανονισμού το 2005 αλλά και μέχρι σήμερα, δεν παρατηρήθηκε τέτοια εθιμοτυπία σαν αυτή που αναφέρει η καλοκαιρινή σας εγκύκλιος.

4. Αφετέρου και ακόμη σημαντικότερο, η εθιμοτυπία, που  υπερισχύει ιεραρχικά ακόμη και του Καταστατικού Χάρτη των Ιπποτών του Ναού (αρ. 13 του Καταστατικού Χάρτη του 2005, που είναι σε ισχύ) δεν μπορεί να αλλάξει ή να δημιουργηθεί ούτε και με ομόφωνη απόφαση του Μεγάλου Στρατοπέδου (25ο Landmark). Αυτό επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι "ο Μέγας Διδάσκαλος έχει την εξουσία να ενεργεί πάσαν πράξιν προς το συμφέρον του Τεκτονικού Ιπποτισμού, η οποία δεν αντίκειται εις την Αρχαίαν Παράδοσιν (...)" (αρ. 13 K.X.), που σημαίνει, «a contrario», ότι δεν έχει την εξουσία να ενεργεί πράξεις που αντίκεινται στην Αρχαία Παράδοση. Ως αρχαία άλλωστε παράδοση νοείται πέραν των ανωτέρω γενικών ή άγραφων κανόνων και ο μεσαιωνικός κανόνας λειτουργίας του Τάγματος, ως τούτος συνετάχθη υπό του Αγίου Βερνάρδου, και τηρήθηκε επί αιώνες αναλλοίωτος, ακόμη και μετά τη διάλυση του Τάγματος το 1312, και έφτασε μέχρι εμάς μέσω των νεοναϊτικών ταγμάτων. Σύμφωνα με αυτόν λ.χ. φέρουμε ακόμη λευκό μανδύα και ξίφος, ανοίγουμε εργασίες σε σύναξη, εφαρμόζουμε μυήσεις κλπ.

5. Το περιεχόμενο όμως της εν λόγω εγκυκλίου αντίκειται στην αρχαία παράδοση και την εν γένει ουσία του τάγματος, που θέλει εαυτό ταπεινό και τους Ιππότες ίσους. 
Το αρ. 18 του κανόνα του Αγίου Βερνάρδου (όπως αυτό αναλύεται συμφώνως προς την αρχαία παράδοση, και σε αντίθεση με το περιεχόμενο της εγκυκλίου Σας, στα σχόλια του Αγίου Βερνάρδου De Laude Novae Militiae ad Milites Templi), αναφέρει: "H περιβολή [του Ιππότη του Ναού] είναι ολόλευκη, χωρίς κοσμήματα ή σημεία ενδεικτικά μεγαλοπρέπειας ή έπαρσης (...) επιτάσσεσθε να φέρετε όλοι την ίδια περιβολή (...)", στα αγγλικά these robes should be without any finery and without any show of pride” (Upton-Ward, The Rule of the Templars, σελ. 24).

6. Αυτή είναι η παράδοση που γνωρίζουμε. Συνεπώς, η κατά τα ως άνω διαλαμβανόμενα (κατ' εντολήν σας) έκδοση της εν λόγω εγκυκλίου, αντίκειται στην Αρχαία Παράδοση, που δεν επιτρέπει ούτε κοσμήματα (εν γένει), ούτε σημεία ενδεικτικά μεγαλοπρέπειας (όπως αυτά του "Μεγάλου Αυτοκρατορικού Συγκαθέδρου" που έχει "Ηγεμόνες" κλπ., και που κατά την αντίληψη του μέσου Τέκτονα- ανθρώπου αποπνέει μεγαλοπρέπεια και όχι ταπεινοφροσύνη, και πέραν τούτου αντίκειται στην παράδοση, που μέχρι σήμερα μας ήτο γνωστή.

7. Το πλέον όμως μεγάλο ατόπημα είναι οι κοινές συνεδρίες- συνάξεις μεταξύ Διοικητηρίων Ναϊτών και «Συγκαθέδρου».
·       Τι κοινά μπορούν να έχουν μεταξύ τους.??? 
·       Λήφθηκε κάποια σχετική άδεια από το Μεγάλο Στρατόπεδο των ΗΠΑ για κάτι τέτοιο?? Προβλέπεται από τον Κ.Χ μας, που οφείλει να είναι ταυτόσημος με τον αντίστοιχο Κ.Χ των ΗΠΑ.??? (Ως βασική προϋπόθεση ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ)
·       Τι τυπικό εργασιών θα ακολουθήσουν οι κοινές εργασίες???
·       Μήπως διαβλέπετε ότι θα χαθεί και η Νόμιμη ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ από το ΜΕΓΑΛΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΤΩΝ ΙΠΠΟΤΩΝ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΗΠΑ, (όπως ήρθη και η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ KYCH) λόγω κατά συρροή παραβάσεων μη εφαρμογής του Καταστατικού Χάρτου, ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΆΖΕΣΘΕ ΓΙΑ ΤΟ «ΜΟΥΦΑ ΣΥΓΚΑΘΕΔΡΟ» για να μη χαθούν τα έσοδα ???  
·       Ή κάποιος ετοιμάζει «ΠΡΑΙΤΩΡΙΑΝΟΥΣ»????

8. Συνεπώς, η εν λόγω εγκύκλιος πρέπει να θεωρηθεί ως ανυπόστατη και απολύτως άκυρη, οι δε Κραταιοί Διοικηταί, να μην την εφαρμόσουν, κατά τα παγίως και απαραγράπτως εφαρμοζόμενα στον Ελευθεροτεκτονισμό, ως αντιβαίνουσα τα Αρχαία Καθήκοντα του Ιπποτισμού αλλά και των εν γένει άγραφων κανόνων (Landmarks) του Τεκτονισμού (βλ. πάγια εφαρμογή του κανόνα σε Albert Mackey, Jurisprudence of Freemasonry, 1927, σελ. 300: "τέτοιες αποφάσεις είναι άκυρες και ουδείς Τέκτων οφείλει να τις υπακούσει").

9. Επειδή τον τελευταίο χρόνο τα κρούσματα αυθαιρεσιών και συμπεριφοράς, μη εφαρμογής του Κ.Χ. και των πάγιων κανόνων και  κανονισμών,και με την έκδοση παράτυπων κανονιστικών πράξεων, έχουν αυξηθεί επικινδύνως π.χ απονομή πλήθους παρατύπως τίτλων «Επιτίμων», Συγκάθεδρο κ.λ.π. με εμφανείς ενδείξεις σήψεως.
Καλείσθε όπως παράσχετε εφ’ όλων των ανωτέρω τις έγγραφες διευκρινήσεις σας, αναλαμβάνοντας τα ηνία των Ιπποτών υμείς προσωπικώς, και όχι κατ’ εντολήν, καθόσον εκφράζεται αμφιβολία, εάν λαμβάνεται γνώση τοιούτων πράξεων, από μεγάλο πλήθος Τεκτόνων.
Τις Έντιμες απαντήσεις σας απαιτούν οι Τέκτονες για να σταματήσει το κατρακύλισμα προς τον αφανισμό του ωραιότερου ΙΠΠΟΤΙΚΟΥ ΤΑΓΜΑΤΟΣ στην Ελλάδα και τον Κόσμον .

Με Σεβασμό προς τον Μ.Δ των Ι.Τ.Ν

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

ΑΡΚΑΔΕΣ ΕΣΜΕΝ

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο ΟΡΚΟΣ

«Ορκίζομαι ενώπιον του αληθινού Θεού, ότι θέλω είμαι επί ζωής μου πιστός εις την Εταιρείαν κατά πάντα. Να φανερώσω το παραμικρόν από τα σημεία και τους λόγους της,.......


Ορκίζομαι ότι θέλω τρέφει εις την καρδίαν μου ΑΔΙΑΛΛΑΚΤΟΝ ΜΙΣΟΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΤΥΡΡΑΝΩΝ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ μου, των οπαδών και των ομοφρόνων με τούτους, θέλω ενεργεί κατά πάντα τρόπον προς βλάβην και αυτόν τον παντελή όλεθρόν των, όταν η περίστασις το συγχωρήσει.

Ορκίζομαι να συντρέχω, όπου εύρω τινά συνάδελφον, με όλην την δύναμιν και την κατάστασίν μου. Να προσφέρω εις αυτόν σέβας και υπακοήν, αν είναι μεγαλύτερος εις τον βαθμόν και αν έτυχε πρότερον εχθρός μου, τόσον περισσότερον να τον αγαπώ και να τον συντρέχω, καθ΄όσον η έχθρα μου ήθελεν είναι μεγαλυτέρα.


Ορκίζομαι ότι καθώς εγώ παρεδέχθην εις Εταιρείαν, να δέχομαι παρομοίως άλλον αδελφόν, μεταχειριζόμενος πάντα τρόπον και όλην την κανονιζομένην άργητα, εωσού τον γνωρίσω Έλληνα αληθή, θερμόν υπερασπιστήν της πατρίδος, άνθρωπον ενάρετον και άξιον όχι μόνον να φυλάττη το μυστικόν, αλλά να κατηχήση και άλλον ορθού φρονήματος.


Ορκίζομαι να προσέχω πάντοτε εις την διαγωγήν μου, να είμαι ενάρετος. Να ευλαβώμαι την θρησκείαν μου, χωρίς να καταφρονώ τας ξένας. Να δίδω πάντοτε το καλόν παράδειγμα. Να συμβουλεύω και να συντρέχω τον ασθενή, τον δυστυχή και τον αδύνατον. Να σέβομαι την διοίκησιν, τα έθιμα, τα κριτήρια και τους διοικητάς του τόπου, εις τον οποίον διατριβώ.

Τέλος πάντων ορκίζομαι εις Σε, ω ιερά πλην τρισάθλια Πατρίς !


Ορκίζομαι εις τας πολυχρονίους βασάνους Σου.


Ορκίζομαι εις τα πικρά δάκρυα τα οποία τόσους αιώνας έχυσαν και χύνουν τα ταλαίπωρα τέκνα Σου, εις τα ίδια μου δάκρυα, χυνόμενα κατά ταύτην την στιγμήν, και εις την μέλλουσαν ελευθερίαν των ομογενών μου ότι αφιερώνομαι όλως εις Σε.


Εις το εξής συ θέλεις είσαι η αιτία και ο σκοπός των διαλογισμών μου.

Το όνομά σου ο οδηγός των πράξεών μου, και η ευτυχία Σου η ανταμοιβή των κόπων μου.
Η θεία δικαιοσύνη ας εξαντλήσει επάνω εις την κεφαλήν μου όλους τους κεραυνούς της, το όνομά μου να είναι εις αποστροφήν, και το υποκείμενόν μου το αντικείμενον της κατάρας και του αναθέματος των Ομογενών μου, αν ίσως λησμονήσω εις μίαν στιγμήν τας δυστυχίας των και δεν εκπληρώσω το χρέος μου.


Τέλος ο θάνατός μου ας είναι η άφευκτος τιμωρία του αμαρτήματός μου, δια να μη λησμονώ την αγνότητα της Εταιρείας με την συμμετοχήν μου».

Διαδήλωση κατά του Μεγάλου Διδασκάλου της Εθνικής Μεγάλης Στοάς της Γαλλίας

Διαδήλωση κατά του Μεγάλου Διδασκάλου της Εθνικής Μεγάλης Στοάς της Γαλλίας
ΕΔΩ.....ΚΟΤΕΣ ΤΑ ΠΟΥΛΑΚΙΑ ΜΟΥ...ΜΠΑΣ ΚΑΙ ΧΑΣΟΥΝ ΚΑΝΕΝΑ ΛΙΛΙ

Διαδήλωση κατά του Μεγάλου Διδασκάλου της Εθνικής Μεγάλης Στοάς της Γαλλίας Το Σάββατο 3 Δεκ. 2011 πραγματοποιήθηκε στο Palais des Sports Murcel Cerdan συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά του Μεγάλου Διδασκάλου της GLNF.

Οι περίπου 1200 παρευρισκόμενοι ζήτησαν την απομάκρυνση του Μ.Δ Francis Stefani κατηγορώντας τον για τον τρόπο που διοικεί την συντεχνία. Οι διαδηλωτές τραγούδησαν το γνωστό τραγούδι των Παρτιζάνων (Marseillaise) και κατέθεσαν στεφάνι παραπέμποντας στο θάνατο της αδελφότητας.

Να σημειωθεί ότι η διαδήλωση καλύφθηκε από τον τύπο με εκτενή αναφορά από την LaParisien .


ΑΠΟ ΤΟ BLOG

http://tektonismos.blogspot.com/2011/12/blog-post_05.html?spref=fb

ΝΑ ΤΟΥΣ ΧΑΙΡΕΣΘΕ

ΝΑ ΤΟΥΣ ΧΑΙΡΕΣΘΕ
Από το Freemasonry today (τεύχος Μαρτίου 2009). Ποιοί είναι οι εικονιζόμενοι ; Κάντε κλικ στη φωτογραφία και φουσκώστε από Εθνική Υπερηφάνεια

ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ ΩΡΕ

Για πάνω από τέσσερα χρόνια καλούμε τη διοίκηση της Μεγ. Στοάς να κάνει έστω μια δήλωση για το όνομα της Μεγάλης Στοάς που φύτεψαν οι άγγλοι στην γειτονική χώρα που καπηλεύεται την πολιτιστική κληρονομιά όχι μόνο της Μακεδονίας αλλ' όλης της Ελλάδας.
Εκατοντάδες χιλιάδες Ελλήνων έχουν αγανακτήσει με την θυελώδη σιωπή της διοίκησης της Μεγάλης Στοάς, που περιφρονεί όχι μόνο τα Εθνικά μας θέματα αλλά και την μοναδική πατριωτική παράδοση του Ελληνικού Ελευθεροτεκτονισμού.
Απευθυνόμενοι σ' αυτούς τους λέμε " ...το 1993 οι Άγγλοι σας απαναγνώρισαν γιατί ένας καλεσμένος σας μίλησε σε ανοιχτή εκδήλωση για το Μακεδονικό και σε λίγα χρόνια σας φυτεύουν στα Σκόπια μιά Μεγάλη Στοά με το όνομα της Μακεδονίας που καπηλεύεται μέχρι και το σήμα σας (το Γ). Εσείς παρίστασθε σε κοινές διεθνείς εκδηλώσεις με τους Σκοπιανούς και δεν κάνετε ούτε μια απλή δήλωση, όπως ο τελευταίος μουσικοχορευτικός σύλλογός μας σε ανάλογες εκδηλώσεις . ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ ΩΡΕ."

ΠΡΟΣΟΧΗ - attention -achtung-attenzione- ΠΡΟΣΟΧΗ

Το παρόν ιστολόγιον είναι ΑΥΣΤΗΡΩΣ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΝ δια τους Τέκτονες τους ανήκοντες εις στοάς υπό την Μ. ΣΤ. της Ελλάδος, καθότι διάκειται εχθρικώς προς την παρούσα διοίκησή της (όπως ισχυρίζεται η ίδια )
Η δια του διαδικτύου διακίνηση του περιεχομένου του, ως και η ανάγνωση, υπαγόρευση, φωτοαντιγραφή η άλλη αναπαραγωγή, διαφήμιση, προώθηση, επίδειξη, όλου η μέρους, κατοχή, χρήση, νομή δι' αντιφωνήσεως η μη , μετ' εκταξεως η μη , μίσθωση, δωρεά, δωρεά αιτία θανάτου, νέμηση ανιόντος, πώληση με αντιφώνηση νομής η μη, δάνειο , χρησιδάνειο, εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία του, επιφέρει πειθαρχικόν έλεγχον, συμφώνως τω άρθρω 203 παρ. 2γ και 3α δ και ι του Γενικού Κανονισμού της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος (αρμόδιος κ. Τρουχίλο, οδός Ιεράς Εξετάσεως και Στάλιγκραντ 13, Τ.Κ. 666. Μεσαίωνας
Treblinka, 7ο Κρεματόριο δεξιά)


Ο ΕΝΔΟΞΟΣ ΑΛ - ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΛΑΜΟΓΙΟ

Ο ΕΝΔΟΞΟΣ ΑΛ -  ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΛΑΜΟΓΙΟ
Εκείνα τα κόλπα με τις μεταχρονολογημένες πληρωμές και τις γυψοσανίδες πως μου ξέφυγαν ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΕΓΑΣ ΧΑΣΟΔΙΚΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ ?

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΕΓΑΣ ΧΑΣΟΔΙΚΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ ?
ΩΡΕ ΤΙ ΜΑΝΙΚΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΑ ?

ΠΡΟΣ ΛΕΒΕΝΤΕΣ

ΤΕΛΙΚΑ ΡΕ ΛΕΒΕΝΤΕΣ ΤΟΥ ΤΑΛΛΗΡΟΥ ΚΑΝΕΙΣ ΣΑΣ ΔΕΝ ΞΕΡΕΙ Η ΤΟ ΚΑΝΕΤΕ ΓΑΡΓΑΡΑ

Ποίον αφορά η κατωτέρω περιγραφή του αειμνήστου Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχου Χρυσάνθου Κατσικοπούλου

“…..Εν γνώσει του ψευδολογών….εμφανίζεται ως τελείως αναξιόπιστος και κάθε άλλο Χριστός και ενάρετος , καθόσον προκειμένου να καταστή ενεργόν μέλος του Υπάτου Συμβουλίου, απηλλωτρίωσε τον εαυτόν και την προσωπικότητά του, καταστάς πράγματι ΠΡΑΓΜΑ, RES, ΟΝΙΟΝ, διαπραγματευθείς την ψήφον του δια δολοπλοκιών και δια προσπαθειών όπως εξακριβώσει ποίος θα τον προέκρινεν ως Ανθύπατον, ίνα τον ψηφίση ως Ύπατον…ο πολέμιος του Σκωτικού Τεκτονισμού, ο υβριστής του Υπάτου Συμβουλίου, ο ανέντιμος και διαφθορεύς αφού εβολιδοσκόπει Κρ. Αδελφούς ους προσεπάθει να διαφθείρει ….έρπων και λίχων….εξακολουθών την επιδειξιομανίαν του…ως άλλος σατραπίσκος…μεθυσμένος με την πρόσκαιρον δόξαν του…”


ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΛΕΝΕ ΟΤΙ ΤΟΥΣ ΒΡΙΖΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ

ΑΠΟ ΜΟΝΟΙ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΡΕΖΙΛΗΔΕΣ

ΠΡΙΝ ΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΙΑ

ΠΡΙΝ ΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΙΑ
Ο επίσκοπος Πειραιά εδώ και χρόνια επιδίδεται συστηματικά σε υβριστική και συκοφαντική εκστρατεία κατά του Ελευθεροτεκτονισμού. Στα πλαίσια της εκστρατείας αυτής έχει ασκήσει στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσφυγή με την οποία επιδιώκει την διάλυση των Τεκτονικών στοών. Πρόσφατα και με αφορμή τις δηλώσεις της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος για την πολιτική κατάσταση της χώρας, εμφανίσθηκε σε Τηλεοπτικές εκπομπές μεγάλης ακροαματικότητας και συνέχισε τις υβριστικές και συκοφαντικές επιθέσεις κατά του Ελευθεροτεκτονισμού. Απ’ όσα γνωρίζουμε ουδεμία τεκτονική δύναμη αντέδρασε με οποιοδήποτε τρόπο. Η τεκτονική ιστορία μας πληροφορεί ότι σε κάθε παρόμοια περίπτωση οι τεκτονικές αρχές εκδήλωναν άμεσα σοβαρότατες αντιδράσεις προκειμένου όχι μόνο να παύσουν οι άδικοι επιθέσεις αλλά και δια να ενημερωθούν περί του Τεκτονισμού οι απληροφόρητοι πολίτες. Σήμερα που βρισκόμαστε σε εποχή γενικευμένης κρίσης, όπου εκκολάπτονται και εμφανίζονται συνεχώς αλυτρωτικές και συνομωσιολογικές θεωρίες αποδίδουσες στον Ελευθεροτεκτονισμό κάθε κακό, οι τεκτονικές διοικήσεις κοιμόνται μακαρίως τον ύπνο της εσωστρέφειας και της πρωτοφανούς ανικανότητας και δυστυχώς δικαιώνουν συνεχώς την αυστηρή κριτική μας. Δημοσιεύουμε τελείως ενδεικτικά απόκομμα της εφημερίδας ΕΜΠΡΟΣ της 1.3.1909 όπου περιέχεται άρθρο του τότε Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχου Εμμ. Γαλάνη, περί τεκτονισμού (χρησιμοποιεί τον σωστό όρο «ελευθεροτεκτονική»). Το άρθρο αυτό δημοσιεύθηκε εξ αφορμής και σε απάντηση επιθέσεων όχι Επισκόπου μεγάλης πόλεως, αλλ’ ενός ιεροκήρυκα του Βόλου, το 1909 και όχι το 2010. Αθήνα Δεκέμβρης 2010 Καθηγητής Σπήλιος Αναγνωστόπουλος