...................................................

...................................................

Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΘΕΣΜΟΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΥΔΕΝ ΘΕΤΩΝ ΟΡΙΟΝ ΕΝ ΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ

ΕΝΑ ΑΚΟΜΑ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΙΑΛΥΣΗΗ ΜΣΤΕ έχει ανοικτά πολλά ζητήματα παραβατικότητας, τόσο του κοινού δικαίου, όσο και του τεκτονικού.

Προσπαθεί να ελέγξει κάθε τεκτονική δραστηριότητα στη χώρα ακόμα κι αν βρίσκεται τελείως εκτός της αρμοδιότητας και της δικαιοδοσίας της.

Αντιμετωπίζει εχθρικά τις ξένες προς αυτή Τεκτονικές οργανώσεις, μη αποδεχόμενη την δικαιική αρχή της πολλαπλότητας των αστικών σωματείων και ενώσεων,  ενώ απαγορεύει στα μέλη της να είναι μέλη τους η ακόμη και να τις επισκέπτονται, παραβιάζοντας συνταγματικά προστατευόμενα δικαιώματά τους.

Περαιτέρω ελέγχει η επιχειρεί να ελέγξει αποφασιστικά τεκτονικές οργανώσεις πέραν του τρίτου βαθμού, στις οποίες συμμετέχουν μέλη της.

Σύμφωνα με τα τεκτονικώς κρατούντα παγκοσμίως, η μεγάλη στοά έχει δικαιοδοσία και αρμοδιότητα μόνο για τους τρεις βαθμούς, δηλ. του μαθητή, του εταίρου και του διδασκάλου, πράγμα που ορίζεται και στα ίδια τα καταστατικά της ΜΣΤΕ.

Παραβιάζοντας ευθέως τα παραπάνω, αναμιγνύεται δυναμικά στις οργανώσεις πέραν των άνω τριών βαθμών, προκαλώντας μεγάλα προβλήματα τόσο σ’ αυτές όσο και στην ίδια.

Το δεύτερο μεγάλο σχίσμα του Ελληνικού Τεκτονισμού, του 1986, που επέφερε τόση απαξίωση στην αδελφότητα, προήλθε από την προσπάθειά της να ελέγξει το Τεκτονικό Τάγμα της Υόρκης.

Αυθαίρετα και χωρίς να τηρήσει τις βασικές προϋποθέσεις που η ίδια διακηρύσσει για την ίδρυση των τεκτονικών σωμάτων και οργανώσεων, ίδρυσε, στα 1993, Τάγμα Υόρκης, που έθεσε παράνομα υπό τον απόλυτο έλεγχό της, διορίζοντας τις διοικήσεις τους, κατά το δοκούν η μη επιτρέποντας να θεσπίσουν η να εφαρμόσουν τους δικούς τους κανονισμούς κλπ.

Αυτό μόνο στην Ελλάδα συνέβαινε, απ’ όλες τις χώρες του κόσμου, εξ όσων γνωρίζουμε.

Οι κύριοι λόγοι για τους οποίους έγινε αυτή η παγκόσμια πρωτοτυπία μάλλον θα πρέπει να αναζητηθούν στον έλεγχο της ροής των τεραστίων χρηματικών ποσών, τα οποία καταβλήθηκαν από τα μέλη των οργανώσεων του τύπου της Υόρκης, μεγάλο μέρος των οποίων διοχετεύθηκε προς το κτήριο της Ελευσίνας, υπό τις χαοτικές και παραβατικές συνθήκες που περιγράφουν οι ίδιοι οι ελεγκτές της.

Οι εσωτερικές διαμάχες με μέλη των διοικήσεων σωμάτων της Υόρκης (Μεγάλου Στρατοπέδου Ιπποτών), οδήγησαν σε καταγγελίες, δικαστήρια, διαγραφές, πρόταση για διορισμό επίτροπου κλπ., ενώ η εξέλιξή τους μόνο μεγάλα δεινά προοιωνίζει.

Φαίνεται πως η ΜΣΤΕ δεν διδάσκεται από τα τραγικά λάθη της και ανάλογα έπραξε και πρόσφατα με την ίδρυση των οργανώσεων του Μεγάλου Κωνσταντίνου η των Ναιτών Ιερέων.

Ενώ στην Ελλάδα υπήρχε κανονικά ιδρυμένη και λειτουργούσα οργάνωση του Μεγάλου Κωνσταντίνου, που μάλιστα είναι διεθνώς αναγνωρισμένη από τις όμοιες οργανώσεις, η ΜΣΤΕ ίδρυσε -και πάλι χωρίς να τηρήσει τις βασικές προϋποθέσεις ίδρυσης των τεκτονικών οργανώσεων που η ίδια επικαλείται και διακηρύσσει-την δική της οργάνωση του Μεγ. Κωνσταντίνου.

Τελευταία αφήσαμε την περίπτωση του Σκωτικού Τύπου.

Η ΜΣΤΕ αναμίχθηκε ενεργά και βοήθησε ουσιαστικά το πραξικόπημα κατά του νόμιμου αρχηγού του Σκωτικού τύπου, καλύπτουσα πλήρως τις πράξεις των υπαιτίων και σπεύδουσα να διαγράψει και από τις τάξεις της τον αρχηγό του Σκωτικού τύπου και τους συνεργάτες του.

Ενώ διαφαινόταν καθαρά η έκβαση της υπόθεσης- είχε αναγραφεί ακριβώς στο φόρουμ και ήσαν γνωστές και οι γνωμοδοτήσεις του αείμνηστου Παίζη- αντί να απέχει, κάλυψε πλήρως και στήριξε τους πρωταγωνιστές των παρανομιών κατά του αρχηγού του Σκωτικού τύπου, επί ικανό χρονικό διάστημα.

Εν όψει των δικαστικών αποφάσεων, που όλες δικαίωναν τον Υ.Μ.Τ. και της κατακραυγής, από τον διασυρμό και τον ευτελισμό της αδελφότητας, αποκατέστησε στις τάξεις της τον Υ.Μ.Τ., αλλά δεν άσκησε την επιρροή της για την πλήρη τεκτονική αποκατάστασή του στο Σκωτικό τύπο.

Ούτε άσκησε πειθαρχικό έλεγχο στους υπαίτιους των πρωτοφανών παρανομιών και του διασυρμού της αδελφότητας, όπως συνήθιζε να πράττει για πολύ υποδεέστερες περιπτώσεις και όπως είχε πράξει με τον ίδιο τον Υ.Μ.Τ., που μάλιστα τον διέγραψε ταχύτατα, εκτός από παράνομα.

Ενώ σε άλλες περιπτώσεις η ΜΣΤΕ ασκούσε δυναμική και αποτελεσματική παρέμβαση, στην κρίσιμη αυτή περίπτωση, ένιψε τας χείρας της.

Η παραπάνω στάση της ΜΣΤΕ, που ελέγχεται για προχειρότητα, αντιφατικότητα και καιροσκοπισμό είχε σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία προυποθέσεων διχασμού και διάλυσης, που ήδη έχουν επισημανθεί σε επιστολές κορυφαίων στελεχών της.

Η πρόσφατη επίσημη ανακοίνωσή της ότι ο Σκωτικός τύπος στερείται νόμιμης διοίκησης όχι μόνο αποδείκνυε για μια ακόμα φορά ότι παρεμβαίνει ενεργά στις υποθέσεις άλλων οργανώσεων, πέραν της δικαιοδοσίας και της αρμοδιότητάς της, αλλά και δημιούργησε τον άμεσο κίνδυνο να συμβούν στην Ελλάδα, όσα είχαν συμβεί στην Κύπρο.

Και ήταν ένα ακόμα βήμα προς το διχασμό και τη διάλυση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

ΑΡΚΑΔΕΣ ΕΣΜΕΝ

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο ΟΡΚΟΣ

«Ορκίζομαι ενώπιον του αληθινού Θεού, ότι θέλω είμαι επί ζωής μου πιστός εις την Εταιρείαν κατά πάντα. Να φανερώσω το παραμικρόν από τα σημεία και τους λόγους της,.......


Ορκίζομαι ότι θέλω τρέφει εις την καρδίαν μου ΑΔΙΑΛΛΑΚΤΟΝ ΜΙΣΟΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΤΥΡΡΑΝΩΝ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ μου, των οπαδών και των ομοφρόνων με τούτους, θέλω ενεργεί κατά πάντα τρόπον προς βλάβην και αυτόν τον παντελή όλεθρόν των, όταν η περίστασις το συγχωρήσει.

Ορκίζομαι να συντρέχω, όπου εύρω τινά συνάδελφον, με όλην την δύναμιν και την κατάστασίν μου. Να προσφέρω εις αυτόν σέβας και υπακοήν, αν είναι μεγαλύτερος εις τον βαθμόν και αν έτυχε πρότερον εχθρός μου, τόσον περισσότερον να τον αγαπώ και να τον συντρέχω, καθ΄όσον η έχθρα μου ήθελεν είναι μεγαλυτέρα.


Ορκίζομαι ότι καθώς εγώ παρεδέχθην εις Εταιρείαν, να δέχομαι παρομοίως άλλον αδελφόν, μεταχειριζόμενος πάντα τρόπον και όλην την κανονιζομένην άργητα, εωσού τον γνωρίσω Έλληνα αληθή, θερμόν υπερασπιστήν της πατρίδος, άνθρωπον ενάρετον και άξιον όχι μόνον να φυλάττη το μυστικόν, αλλά να κατηχήση και άλλον ορθού φρονήματος.


Ορκίζομαι να προσέχω πάντοτε εις την διαγωγήν μου, να είμαι ενάρετος. Να ευλαβώμαι την θρησκείαν μου, χωρίς να καταφρονώ τας ξένας. Να δίδω πάντοτε το καλόν παράδειγμα. Να συμβουλεύω και να συντρέχω τον ασθενή, τον δυστυχή και τον αδύνατον. Να σέβομαι την διοίκησιν, τα έθιμα, τα κριτήρια και τους διοικητάς του τόπου, εις τον οποίον διατριβώ.

Τέλος πάντων ορκίζομαι εις Σε, ω ιερά πλην τρισάθλια Πατρίς !


Ορκίζομαι εις τας πολυχρονίους βασάνους Σου.


Ορκίζομαι εις τα πικρά δάκρυα τα οποία τόσους αιώνας έχυσαν και χύνουν τα ταλαίπωρα τέκνα Σου, εις τα ίδια μου δάκρυα, χυνόμενα κατά ταύτην την στιγμήν, και εις την μέλλουσαν ελευθερίαν των ομογενών μου ότι αφιερώνομαι όλως εις Σε.


Εις το εξής συ θέλεις είσαι η αιτία και ο σκοπός των διαλογισμών μου.

Το όνομά σου ο οδηγός των πράξεών μου, και η ευτυχία Σου η ανταμοιβή των κόπων μου.
Η θεία δικαιοσύνη ας εξαντλήσει επάνω εις την κεφαλήν μου όλους τους κεραυνούς της, το όνομά μου να είναι εις αποστροφήν, και το υποκείμενόν μου το αντικείμενον της κατάρας και του αναθέματος των Ομογενών μου, αν ίσως λησμονήσω εις μίαν στιγμήν τας δυστυχίας των και δεν εκπληρώσω το χρέος μου.


Τέλος ο θάνατός μου ας είναι η άφευκτος τιμωρία του αμαρτήματός μου, δια να μη λησμονώ την αγνότητα της Εταιρείας με την συμμετοχήν μου».

Διαδήλωση κατά του Μεγάλου Διδασκάλου της Εθνικής Μεγάλης Στοάς της Γαλλίας

Διαδήλωση κατά του Μεγάλου Διδασκάλου της Εθνικής Μεγάλης Στοάς της Γαλλίας
ΕΔΩ.....ΚΟΤΕΣ ΤΑ ΠΟΥΛΑΚΙΑ ΜΟΥ...ΜΠΑΣ ΚΑΙ ΧΑΣΟΥΝ ΚΑΝΕΝΑ ΛΙΛΙ

Διαδήλωση κατά του Μεγάλου Διδασκάλου της Εθνικής Μεγάλης Στοάς της Γαλλίας Το Σάββατο 3 Δεκ. 2011 πραγματοποιήθηκε στο Palais des Sports Murcel Cerdan συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά του Μεγάλου Διδασκάλου της GLNF.

Οι περίπου 1200 παρευρισκόμενοι ζήτησαν την απομάκρυνση του Μ.Δ Francis Stefani κατηγορώντας τον για τον τρόπο που διοικεί την συντεχνία. Οι διαδηλωτές τραγούδησαν το γνωστό τραγούδι των Παρτιζάνων (Marseillaise) και κατέθεσαν στεφάνι παραπέμποντας στο θάνατο της αδελφότητας.

Να σημειωθεί ότι η διαδήλωση καλύφθηκε από τον τύπο με εκτενή αναφορά από την LaParisien .


ΑΠΟ ΤΟ BLOG

http://tektonismos.blogspot.com/2011/12/blog-post_05.html?spref=fb

ΝΑ ΤΟΥΣ ΧΑΙΡΕΣΘΕ

ΝΑ ΤΟΥΣ ΧΑΙΡΕΣΘΕ
Από το Freemasonry today (τεύχος Μαρτίου 2009). Ποιοί είναι οι εικονιζόμενοι ; Κάντε κλικ στη φωτογραφία και φουσκώστε από Εθνική Υπερηφάνεια

ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ ΩΡΕ

Για πάνω από τέσσερα χρόνια καλούμε τη διοίκηση της Μεγ. Στοάς να κάνει έστω μια δήλωση για το όνομα της Μεγάλης Στοάς που φύτεψαν οι άγγλοι στην γειτονική χώρα που καπηλεύεται την πολιτιστική κληρονομιά όχι μόνο της Μακεδονίας αλλ' όλης της Ελλάδας.
Εκατοντάδες χιλιάδες Ελλήνων έχουν αγανακτήσει με την θυελώδη σιωπή της διοίκησης της Μεγάλης Στοάς, που περιφρονεί όχι μόνο τα Εθνικά μας θέματα αλλά και την μοναδική πατριωτική παράδοση του Ελληνικού Ελευθεροτεκτονισμού.
Απευθυνόμενοι σ' αυτούς τους λέμε " ...το 1993 οι Άγγλοι σας απαναγνώρισαν γιατί ένας καλεσμένος σας μίλησε σε ανοιχτή εκδήλωση για το Μακεδονικό και σε λίγα χρόνια σας φυτεύουν στα Σκόπια μιά Μεγάλη Στοά με το όνομα της Μακεδονίας που καπηλεύεται μέχρι και το σήμα σας (το Γ). Εσείς παρίστασθε σε κοινές διεθνείς εκδηλώσεις με τους Σκοπιανούς και δεν κάνετε ούτε μια απλή δήλωση, όπως ο τελευταίος μουσικοχορευτικός σύλλογός μας σε ανάλογες εκδηλώσεις . ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ ΩΡΕ."

ΠΡΟΣΟΧΗ - attention -achtung-attenzione- ΠΡΟΣΟΧΗ

Το παρόν ιστολόγιον είναι ΑΥΣΤΗΡΩΣ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΝ δια τους Τέκτονες τους ανήκοντες εις στοάς υπό την Μ. ΣΤ. της Ελλάδος, καθότι διάκειται εχθρικώς προς την παρούσα διοίκησή της (όπως ισχυρίζεται η ίδια )
Η δια του διαδικτύου διακίνηση του περιεχομένου του, ως και η ανάγνωση, υπαγόρευση, φωτοαντιγραφή η άλλη αναπαραγωγή, διαφήμιση, προώθηση, επίδειξη, όλου η μέρους, κατοχή, χρήση, νομή δι' αντιφωνήσεως η μη , μετ' εκταξεως η μη , μίσθωση, δωρεά, δωρεά αιτία θανάτου, νέμηση ανιόντος, πώληση με αντιφώνηση νομής η μη, δάνειο , χρησιδάνειο, εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία του, επιφέρει πειθαρχικόν έλεγχον, συμφώνως τω άρθρω 203 παρ. 2γ και 3α δ και ι του Γενικού Κανονισμού της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος (αρμόδιος κ. Τρουχίλο, οδός Ιεράς Εξετάσεως και Στάλιγκραντ 13, Τ.Κ. 666. Μεσαίωνας
Treblinka, 7ο Κρεματόριο δεξιά)


Ο ΕΝΔΟΞΟΣ ΑΛ - ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΛΑΜΟΓΙΟ

Ο ΕΝΔΟΞΟΣ ΑΛ -  ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΛΑΜΟΓΙΟ
Εκείνα τα κόλπα με τις μεταχρονολογημένες πληρωμές και τις γυψοσανίδες πως μου ξέφυγαν ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΕΓΑΣ ΧΑΣΟΔΙΚΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ ?

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΕΓΑΣ ΧΑΣΟΔΙΚΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ ?
ΩΡΕ ΤΙ ΜΑΝΙΚΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΑ ?

ΠΡΟΣ ΛΕΒΕΝΤΕΣ

ΤΕΛΙΚΑ ΡΕ ΛΕΒΕΝΤΕΣ ΤΟΥ ΤΑΛΛΗΡΟΥ ΚΑΝΕΙΣ ΣΑΣ ΔΕΝ ΞΕΡΕΙ Η ΤΟ ΚΑΝΕΤΕ ΓΑΡΓΑΡΑ

Ποίον αφορά η κατωτέρω περιγραφή του αειμνήστου Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχου Χρυσάνθου Κατσικοπούλου

“…..Εν γνώσει του ψευδολογών….εμφανίζεται ως τελείως αναξιόπιστος και κάθε άλλο Χριστός και ενάρετος , καθόσον προκειμένου να καταστή ενεργόν μέλος του Υπάτου Συμβουλίου, απηλλωτρίωσε τον εαυτόν και την προσωπικότητά του, καταστάς πράγματι ΠΡΑΓΜΑ, RES, ΟΝΙΟΝ, διαπραγματευθείς την ψήφον του δια δολοπλοκιών και δια προσπαθειών όπως εξακριβώσει ποίος θα τον προέκρινεν ως Ανθύπατον, ίνα τον ψηφίση ως Ύπατον…ο πολέμιος του Σκωτικού Τεκτονισμού, ο υβριστής του Υπάτου Συμβουλίου, ο ανέντιμος και διαφθορεύς αφού εβολιδοσκόπει Κρ. Αδελφούς ους προσεπάθει να διαφθείρει ….έρπων και λίχων….εξακολουθών την επιδειξιομανίαν του…ως άλλος σατραπίσκος…μεθυσμένος με την πρόσκαιρον δόξαν του…”


ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΛΕΝΕ ΟΤΙ ΤΟΥΣ ΒΡΙΖΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ

ΑΠΟ ΜΟΝΟΙ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΡΕΖΙΛΗΔΕΣ

ΠΡΙΝ ΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΙΑ

ΠΡΙΝ ΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΙΑ
Ο επίσκοπος Πειραιά εδώ και χρόνια επιδίδεται συστηματικά σε υβριστική και συκοφαντική εκστρατεία κατά του Ελευθεροτεκτονισμού. Στα πλαίσια της εκστρατείας αυτής έχει ασκήσει στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσφυγή με την οποία επιδιώκει την διάλυση των Τεκτονικών στοών. Πρόσφατα και με αφορμή τις δηλώσεις της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος για την πολιτική κατάσταση της χώρας, εμφανίσθηκε σε Τηλεοπτικές εκπομπές μεγάλης ακροαματικότητας και συνέχισε τις υβριστικές και συκοφαντικές επιθέσεις κατά του Ελευθεροτεκτονισμού. Απ’ όσα γνωρίζουμε ουδεμία τεκτονική δύναμη αντέδρασε με οποιοδήποτε τρόπο. Η τεκτονική ιστορία μας πληροφορεί ότι σε κάθε παρόμοια περίπτωση οι τεκτονικές αρχές εκδήλωναν άμεσα σοβαρότατες αντιδράσεις προκειμένου όχι μόνο να παύσουν οι άδικοι επιθέσεις αλλά και δια να ενημερωθούν περί του Τεκτονισμού οι απληροφόρητοι πολίτες. Σήμερα που βρισκόμαστε σε εποχή γενικευμένης κρίσης, όπου εκκολάπτονται και εμφανίζονται συνεχώς αλυτρωτικές και συνομωσιολογικές θεωρίες αποδίδουσες στον Ελευθεροτεκτονισμό κάθε κακό, οι τεκτονικές διοικήσεις κοιμόνται μακαρίως τον ύπνο της εσωστρέφειας και της πρωτοφανούς ανικανότητας και δυστυχώς δικαιώνουν συνεχώς την αυστηρή κριτική μας. Δημοσιεύουμε τελείως ενδεικτικά απόκομμα της εφημερίδας ΕΜΠΡΟΣ της 1.3.1909 όπου περιέχεται άρθρο του τότε Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχου Εμμ. Γαλάνη, περί τεκτονισμού (χρησιμοποιεί τον σωστό όρο «ελευθεροτεκτονική»). Το άρθρο αυτό δημοσιεύθηκε εξ αφορμής και σε απάντηση επιθέσεων όχι Επισκόπου μεγάλης πόλεως, αλλ’ ενός ιεροκήρυκα του Βόλου, το 1909 και όχι το 2010. Αθήνα Δεκέμβρης 2010 Καθηγητής Σπήλιος Αναγνωστόπουλος