...................................................

...................................................

Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΘΕΣΜΟΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΥΔΕΝ ΘΕΤΩΝ ΟΡΙΟΝ ΕΝ ΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ

ΚΑΘΑΡΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΔΙΕΞΟΔΑΟι καταγγελίες για τα ελλείματα διαδέχονται η μία την άλλη, λίγες μέρες πριν την γενική συνέλευση της ΜΣΤΕ.

Η διοίκηση μιλά για έλλειμμα περί τις 350.000 Ευρώ και στη συνέχεια βγαίνουν άλλα μέλη και κάνουν σοβαρότατες καταγγελίες κατά της διοίκησης, αναφέροντας ότι το έλλειμμα για την παρελθούσα τριετία είναι 1.730.000 Ευρώ.

Η γενική συνέλευση θα βρεθεί μπροστά σε αιφνιδιασμούς, αντικρουόμενα στοιχεία και αλληλοκατηγορίες που δεν θα είναι δυνατόν να διευκρινισθούν, ώστε τα μέλη πλήρως ενημερωμένα και νηφάλια να κάνουν τις επιλογές τους.

Το καθήκον προετοιμασίας της γενικής συνελεύσεως το έχει η διοίκηση και αυτή όφειλε να έχει δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες ώστε το κυρίαρχο σώμα να συνεδριάσει με τα εχέγγυα της νομιμότητας, της ενότητας, της ενημέρωσης και της νηφαλιότητας. 

Έργα και κινήσεις της τελευταίας στιγμής για τις σπουδαίες εργασίες μιας ανάλογης γενικής συνέλευσης δείχνουν προχειρότητα και ανικανότητα, ενώ γεννούν έντονες υποψίες μαγειρεμάτων, εντυπωσιασμού και διαβουκόλησης, υποψίες που αγγίζουν τα όρια της βεβαιότητας, αν συνεκτιμηθούν οι πρόσφατες ιδρύσεις νέων σωμάτων και η απονομή αξιωμάτων, η ίδρυση νέων στοών με φίλιους αντιπροσώπους, ένας μάλιστα των οποίων, είναι μέλος της ελεγκτικής επιτροπής, που δεν είχε διαπιστώσει τίποτα μέχρι σήμερα κττ.

Επισημαίνουμε όχι μόνο το γεγονός ότι από αυτή τη θέση συνεχώς και επί πολλά χρόνια στηλιτεύαμε τα διαχειριστικά της ΜΣΤΕ και την χαμένη αξιοπιστία της, αλλά την ύπαρξη πολύ στοχευμένων άρθρων, όπου φωτογραφίζαμε το διαχειριστικό μπάχαλο και προτείναμε συγκεκριμένα μέτρα, αναφέροντας ότι θα είναι καταστροφή αν δεν ληφθούν άμεσα.

Στις 24/7/14 δημοσιεύεται το άρθρο μας με τίτλο
ΑΜΕΣΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ 24/7/14

όπου μεταξύ άλλων γράφουμε:

«…. Το διαχειριστικό μπάχαλο που αναφέρουν οι εκθέσεις των «ημετέρων» ελεγκτών, ότι επικρατούσε στο ΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ και στη ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΟΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, πιθανότατα θα επικρατούσε και στις οργανώσεις του Τύπου της Υόρκης, από τις οποίες εισπράχθηκαν μεγάλα χρηματικά ποσά.………………………………………………………………………………
Το διαχειριστικό μπάχαλο και η  αδιαφάνεια, που υπήρξαν επί τόσα χρόνια, συγκροτούν ένα περιβάλλον ιδιαίτερα πρόσφορο για τη διάπραξη εγκλημάτων και αν έγιναν στο ΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ, πολύ πιθανό να έγιναν και στις οργανώσεις αυτές.
Όλα τα παραπάνω τα γνώριζαν πολύ καλά οι διοικήσεις αυτών των οργανώσεων.……………………………………………………………………………
θα πρέπει άμεσα να διορισθούν στις οργανώσεις αυτές, στη ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΟΑ και στο ΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ, αδιάβλητες προσωρινές διοικήσεις στις οποίες θα συμμετέχουν και μη Τέκτονες, που θα ενεργήσουν εξονυχιστικούς διαχειριστικούς ελέγχους και θα ασκήσουν τα νόμιμα μέτρα για την αποκατάσταση των όποιων ζημιών.
Η καθυστέρηση αλλά και κάθε άλλη λύση θα είναι καταστροφική. ….»

Η διοίκηση αυτή που είχε και τις συμβουλευτικές υπηρεσίες του γνωστού ελεγκτικού οίκου, όφειλε από την στιγμή που ανέλαβε να ενεργήσει άμεσα και με όρους πλήρους διαφάνειας και αμεροληψίας, εξονυχιστικούς πρωτογενείς ελέγχους οι οποίοι θα είχαν περατωθεί το πρώτο η έστω το δεύτερο χρόνο της θητείας της.

Βοούσε ο κόσμος και δεν είχε δικαίωμα αδράνειας.
  
Αλλά δυστυχώς διαχειρίστηκε και αυτό το πρόβλημα, όπως και τόσα άλλα στο παρελθόν με αποτέλεσμα, να συμβεί το πρωτοφανές, ο ελεγχόμενος να διορίσει ορκωτούς την τελευταία στιγμή, μη αρκούμενος στην ελεγκτική επιτροπή που είχε αναδειχθεί απ τη γενική συνέλευση, και να συμβούν τα πλείστα όσα δυσάρεστα, που θα κληθεί να αντιμετωπίσει η γενική συνέλευση με τις απαγορευτικές συνθήκες του εντυπωσιασμού, των αλληλοκατηγοριών, των εκκρεμοτήτων και αβεβαιοτήτων, των υποψιών κλπ..
 
Η γενική συνέλευση θα πρέπει να κρατήσει αποστάσεις από όλες αυτές τις συμπεριφορές, που φανερώνουν τουλάχιστον έλλειψη σεβασμού απέναντί της.

Να φροντίσει ώστε να εκλεγεί αντιπροσωπευτικό όλων των τάσεων και προσωρινό διοικητικό συμβούλιο με μία μόνο και δέσμια εντολή.

Πρωτογενή διαχειριστικό έλεγχο σε βάθος εικοσαετίας, από επιτροπή ανεξαρτήτων ορκωτών ελεγκτών, στην οποία θα μπορεί να συμμετάσχει οποιοσδήποτε ελεγκτής προταθεί από οποιοδήποτε μέλος (εξόδοις του), όλων των σωμάτων, ενώσεων, ιδρύματος κλπ, που εδρεύουν στην οδό Αχαρνών.

Αν δεν το αποφασίσει αυτό η ίδια η κυρίαρχη γενική συνέλευση, που είναι και υπεύθυνη για τα του οίκου της φοβούμαι ότι θα της επιβληθεί έξωθεν και ίσως αυτό να επιδιώκουν όσοι δεν συναινέσουν στη λήψη της λυτρωτικής απόφασής της.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

ΑΡΚΑΔΕΣ ΕΣΜΕΝ

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο ΟΡΚΟΣ

«Ορκίζομαι ενώπιον του αληθινού Θεού, ότι θέλω είμαι επί ζωής μου πιστός εις την Εταιρείαν κατά πάντα. Να φανερώσω το παραμικρόν από τα σημεία και τους λόγους της,.......


Ορκίζομαι ότι θέλω τρέφει εις την καρδίαν μου ΑΔΙΑΛΛΑΚΤΟΝ ΜΙΣΟΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΤΥΡΡΑΝΩΝ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ μου, των οπαδών και των ομοφρόνων με τούτους, θέλω ενεργεί κατά πάντα τρόπον προς βλάβην και αυτόν τον παντελή όλεθρόν των, όταν η περίστασις το συγχωρήσει.

Ορκίζομαι να συντρέχω, όπου εύρω τινά συνάδελφον, με όλην την δύναμιν και την κατάστασίν μου. Να προσφέρω εις αυτόν σέβας και υπακοήν, αν είναι μεγαλύτερος εις τον βαθμόν και αν έτυχε πρότερον εχθρός μου, τόσον περισσότερον να τον αγαπώ και να τον συντρέχω, καθ΄όσον η έχθρα μου ήθελεν είναι μεγαλυτέρα.


Ορκίζομαι ότι καθώς εγώ παρεδέχθην εις Εταιρείαν, να δέχομαι παρομοίως άλλον αδελφόν, μεταχειριζόμενος πάντα τρόπον και όλην την κανονιζομένην άργητα, εωσού τον γνωρίσω Έλληνα αληθή, θερμόν υπερασπιστήν της πατρίδος, άνθρωπον ενάρετον και άξιον όχι μόνον να φυλάττη το μυστικόν, αλλά να κατηχήση και άλλον ορθού φρονήματος.


Ορκίζομαι να προσέχω πάντοτε εις την διαγωγήν μου, να είμαι ενάρετος. Να ευλαβώμαι την θρησκείαν μου, χωρίς να καταφρονώ τας ξένας. Να δίδω πάντοτε το καλόν παράδειγμα. Να συμβουλεύω και να συντρέχω τον ασθενή, τον δυστυχή και τον αδύνατον. Να σέβομαι την διοίκησιν, τα έθιμα, τα κριτήρια και τους διοικητάς του τόπου, εις τον οποίον διατριβώ.

Τέλος πάντων ορκίζομαι εις Σε, ω ιερά πλην τρισάθλια Πατρίς !


Ορκίζομαι εις τας πολυχρονίους βασάνους Σου.


Ορκίζομαι εις τα πικρά δάκρυα τα οποία τόσους αιώνας έχυσαν και χύνουν τα ταλαίπωρα τέκνα Σου, εις τα ίδια μου δάκρυα, χυνόμενα κατά ταύτην την στιγμήν, και εις την μέλλουσαν ελευθερίαν των ομογενών μου ότι αφιερώνομαι όλως εις Σε.


Εις το εξής συ θέλεις είσαι η αιτία και ο σκοπός των διαλογισμών μου.

Το όνομά σου ο οδηγός των πράξεών μου, και η ευτυχία Σου η ανταμοιβή των κόπων μου.
Η θεία δικαιοσύνη ας εξαντλήσει επάνω εις την κεφαλήν μου όλους τους κεραυνούς της, το όνομά μου να είναι εις αποστροφήν, και το υποκείμενόν μου το αντικείμενον της κατάρας και του αναθέματος των Ομογενών μου, αν ίσως λησμονήσω εις μίαν στιγμήν τας δυστυχίας των και δεν εκπληρώσω το χρέος μου.


Τέλος ο θάνατός μου ας είναι η άφευκτος τιμωρία του αμαρτήματός μου, δια να μη λησμονώ την αγνότητα της Εταιρείας με την συμμετοχήν μου».

Διαδήλωση κατά του Μεγάλου Διδασκάλου της Εθνικής Μεγάλης Στοάς της Γαλλίας

Διαδήλωση κατά του Μεγάλου Διδασκάλου της Εθνικής Μεγάλης Στοάς της Γαλλίας
ΕΔΩ.....ΚΟΤΕΣ ΤΑ ΠΟΥΛΑΚΙΑ ΜΟΥ...ΜΠΑΣ ΚΑΙ ΧΑΣΟΥΝ ΚΑΝΕΝΑ ΛΙΛΙ

Διαδήλωση κατά του Μεγάλου Διδασκάλου της Εθνικής Μεγάλης Στοάς της Γαλλίας Το Σάββατο 3 Δεκ. 2011 πραγματοποιήθηκε στο Palais des Sports Murcel Cerdan συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά του Μεγάλου Διδασκάλου της GLNF.

Οι περίπου 1200 παρευρισκόμενοι ζήτησαν την απομάκρυνση του Μ.Δ Francis Stefani κατηγορώντας τον για τον τρόπο που διοικεί την συντεχνία. Οι διαδηλωτές τραγούδησαν το γνωστό τραγούδι των Παρτιζάνων (Marseillaise) και κατέθεσαν στεφάνι παραπέμποντας στο θάνατο της αδελφότητας.

Να σημειωθεί ότι η διαδήλωση καλύφθηκε από τον τύπο με εκτενή αναφορά από την LaParisien .


ΑΠΟ ΤΟ BLOG

http://tektonismos.blogspot.com/2011/12/blog-post_05.html?spref=fb

ΝΑ ΤΟΥΣ ΧΑΙΡΕΣΘΕ

ΝΑ ΤΟΥΣ ΧΑΙΡΕΣΘΕ
Από το Freemasonry today (τεύχος Μαρτίου 2009). Ποιοί είναι οι εικονιζόμενοι ; Κάντε κλικ στη φωτογραφία και φουσκώστε από Εθνική Υπερηφάνεια

ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ ΩΡΕ

Για πάνω από τέσσερα χρόνια καλούμε τη διοίκηση της Μεγ. Στοάς να κάνει έστω μια δήλωση για το όνομα της Μεγάλης Στοάς που φύτεψαν οι άγγλοι στην γειτονική χώρα που καπηλεύεται την πολιτιστική κληρονομιά όχι μόνο της Μακεδονίας αλλ' όλης της Ελλάδας.
Εκατοντάδες χιλιάδες Ελλήνων έχουν αγανακτήσει με την θυελώδη σιωπή της διοίκησης της Μεγάλης Στοάς, που περιφρονεί όχι μόνο τα Εθνικά μας θέματα αλλά και την μοναδική πατριωτική παράδοση του Ελληνικού Ελευθεροτεκτονισμού.
Απευθυνόμενοι σ' αυτούς τους λέμε " ...το 1993 οι Άγγλοι σας απαναγνώρισαν γιατί ένας καλεσμένος σας μίλησε σε ανοιχτή εκδήλωση για το Μακεδονικό και σε λίγα χρόνια σας φυτεύουν στα Σκόπια μιά Μεγάλη Στοά με το όνομα της Μακεδονίας που καπηλεύεται μέχρι και το σήμα σας (το Γ). Εσείς παρίστασθε σε κοινές διεθνείς εκδηλώσεις με τους Σκοπιανούς και δεν κάνετε ούτε μια απλή δήλωση, όπως ο τελευταίος μουσικοχορευτικός σύλλογός μας σε ανάλογες εκδηλώσεις . ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ ΩΡΕ."

ΠΡΟΣΟΧΗ - attention -achtung-attenzione- ΠΡΟΣΟΧΗ

Το παρόν ιστολόγιον είναι ΑΥΣΤΗΡΩΣ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΝ δια τους Τέκτονες τους ανήκοντες εις στοάς υπό την Μ. ΣΤ. της Ελλάδος, καθότι διάκειται εχθρικώς προς την παρούσα διοίκησή της (όπως ισχυρίζεται η ίδια )
Η δια του διαδικτύου διακίνηση του περιεχομένου του, ως και η ανάγνωση, υπαγόρευση, φωτοαντιγραφή η άλλη αναπαραγωγή, διαφήμιση, προώθηση, επίδειξη, όλου η μέρους, κατοχή, χρήση, νομή δι' αντιφωνήσεως η μη , μετ' εκταξεως η μη , μίσθωση, δωρεά, δωρεά αιτία θανάτου, νέμηση ανιόντος, πώληση με αντιφώνηση νομής η μη, δάνειο , χρησιδάνειο, εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία του, επιφέρει πειθαρχικόν έλεγχον, συμφώνως τω άρθρω 203 παρ. 2γ και 3α δ και ι του Γενικού Κανονισμού της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος (αρμόδιος κ. Τρουχίλο, οδός Ιεράς Εξετάσεως και Στάλιγκραντ 13, Τ.Κ. 666. Μεσαίωνας
Treblinka, 7ο Κρεματόριο δεξιά)


Ο ΕΝΔΟΞΟΣ ΑΛ - ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΛΑΜΟΓΙΟ

Ο ΕΝΔΟΞΟΣ ΑΛ -  ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΛΑΜΟΓΙΟ
Εκείνα τα κόλπα με τις μεταχρονολογημένες πληρωμές και τις γυψοσανίδες πως μου ξέφυγαν ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΕΓΑΣ ΧΑΣΟΔΙΚΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ ?

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΕΓΑΣ ΧΑΣΟΔΙΚΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ ?
ΩΡΕ ΤΙ ΜΑΝΙΚΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΑ ?

ΠΡΟΣ ΛΕΒΕΝΤΕΣ

ΤΕΛΙΚΑ ΡΕ ΛΕΒΕΝΤΕΣ ΤΟΥ ΤΑΛΛΗΡΟΥ ΚΑΝΕΙΣ ΣΑΣ ΔΕΝ ΞΕΡΕΙ Η ΤΟ ΚΑΝΕΤΕ ΓΑΡΓΑΡΑ

Ποίον αφορά η κατωτέρω περιγραφή του αειμνήστου Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχου Χρυσάνθου Κατσικοπούλου

“…..Εν γνώσει του ψευδολογών….εμφανίζεται ως τελείως αναξιόπιστος και κάθε άλλο Χριστός και ενάρετος , καθόσον προκειμένου να καταστή ενεργόν μέλος του Υπάτου Συμβουλίου, απηλλωτρίωσε τον εαυτόν και την προσωπικότητά του, καταστάς πράγματι ΠΡΑΓΜΑ, RES, ΟΝΙΟΝ, διαπραγματευθείς την ψήφον του δια δολοπλοκιών και δια προσπαθειών όπως εξακριβώσει ποίος θα τον προέκρινεν ως Ανθύπατον, ίνα τον ψηφίση ως Ύπατον…ο πολέμιος του Σκωτικού Τεκτονισμού, ο υβριστής του Υπάτου Συμβουλίου, ο ανέντιμος και διαφθορεύς αφού εβολιδοσκόπει Κρ. Αδελφούς ους προσεπάθει να διαφθείρει ….έρπων και λίχων….εξακολουθών την επιδειξιομανίαν του…ως άλλος σατραπίσκος…μεθυσμένος με την πρόσκαιρον δόξαν του…”


ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΛΕΝΕ ΟΤΙ ΤΟΥΣ ΒΡΙΖΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ

ΑΠΟ ΜΟΝΟΙ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΡΕΖΙΛΗΔΕΣ

ΠΡΙΝ ΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΙΑ

ΠΡΙΝ ΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΙΑ
Ο επίσκοπος Πειραιά εδώ και χρόνια επιδίδεται συστηματικά σε υβριστική και συκοφαντική εκστρατεία κατά του Ελευθεροτεκτονισμού. Στα πλαίσια της εκστρατείας αυτής έχει ασκήσει στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσφυγή με την οποία επιδιώκει την διάλυση των Τεκτονικών στοών. Πρόσφατα και με αφορμή τις δηλώσεις της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος για την πολιτική κατάσταση της χώρας, εμφανίσθηκε σε Τηλεοπτικές εκπομπές μεγάλης ακροαματικότητας και συνέχισε τις υβριστικές και συκοφαντικές επιθέσεις κατά του Ελευθεροτεκτονισμού. Απ’ όσα γνωρίζουμε ουδεμία τεκτονική δύναμη αντέδρασε με οποιοδήποτε τρόπο. Η τεκτονική ιστορία μας πληροφορεί ότι σε κάθε παρόμοια περίπτωση οι τεκτονικές αρχές εκδήλωναν άμεσα σοβαρότατες αντιδράσεις προκειμένου όχι μόνο να παύσουν οι άδικοι επιθέσεις αλλά και δια να ενημερωθούν περί του Τεκτονισμού οι απληροφόρητοι πολίτες. Σήμερα που βρισκόμαστε σε εποχή γενικευμένης κρίσης, όπου εκκολάπτονται και εμφανίζονται συνεχώς αλυτρωτικές και συνομωσιολογικές θεωρίες αποδίδουσες στον Ελευθεροτεκτονισμό κάθε κακό, οι τεκτονικές διοικήσεις κοιμόνται μακαρίως τον ύπνο της εσωστρέφειας και της πρωτοφανούς ανικανότητας και δυστυχώς δικαιώνουν συνεχώς την αυστηρή κριτική μας. Δημοσιεύουμε τελείως ενδεικτικά απόκομμα της εφημερίδας ΕΜΠΡΟΣ της 1.3.1909 όπου περιέχεται άρθρο του τότε Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχου Εμμ. Γαλάνη, περί τεκτονισμού (χρησιμοποιεί τον σωστό όρο «ελευθεροτεκτονική»). Το άρθρο αυτό δημοσιεύθηκε εξ αφορμής και σε απάντηση επιθέσεων όχι Επισκόπου μεγάλης πόλεως, αλλ’ ενός ιεροκήρυκα του Βόλου, το 1909 και όχι το 2010. Αθήνα Δεκέμβρης 2010 Καθηγητής Σπήλιος Αναγνωστόπουλος