...................................................

...................................................

Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΘΕΣΜΟΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΥΔΕΝ ΘΕΤΩΝ ΟΡΙΟΝ ΕΝ ΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ

ΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥΣΣτις αρχές της δεκαετίας του 2000 στο Τεκτονικό ίδρυμα και στην μστε έλαβε χώρα το μεγάλο διαχειριστικό σκάνδαλο για το τεκτονικό μέγαρο της Ελευσίνας.

Για κτήριο που είχε προυπολογισθεί σε κόστος 65 εκ δρχ «δαπανήθηκαν» περί τα 330 εκ δρχ.

Οι εκθέσεις των ελεγκτών που διορίσθηκαν για το παραπάνω θέμα αλλά και η σχετική έκθεση του ορκωτού ελεγκτή του 2003, αποφάνθηκαν ότι στο Τεκτονικό ίδρυμα και στην μστε υπήρχε  ένα διαχειριστικό περιβάλλον σοβαρότατης και πλήθουσας παραβατικότητας.

Ο επί δεκαπενταετία πρόεδρος του Τεκτονικού Ιδρύματος και της μστε επεσήμανε χαρακτηριστικά την καταστροφή της διαχειριστικής ικανότητας και αξιοπιστίας τους, λέγοντας ότι μόνο τρελοί θα δίνανε τα χρήματά τους σ΄αυτούς τους φορείς, προσθέσας μάλιστα ότι τα όσα συνέβησαν σχετικά με το θέμα αυτό παρέμειναν μυστικά.

Πράγματι αν και στις εκθέσεις περιγράφονται πολλές παρανομίες και παρατυπίες, αυτές δεν καταλογίσθηκαν σε συγκεκριμένα πρόσωπα και ουδείς ελέγχθηκε.

Οι ζημιές που είχαν υποστεί το τεκτονικό ίδρυμα και η μστε δεν αποκαταστάθηκαν.

Από της ιδρύσεώς του το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΕΚΤΟΝΙΚΟ FORUM ασχολήθηκε με το θέμα του σκανδάλου του κτηρίου της Ελευσίνας και την διαχειριστική ικανότητα και αξιοπιστία του Τεκτονικού Ιδρύματος και της μστε, λόγω της μεγάλης σημασίας τους τόσο για τους ίδιους τους φορείς αυτούς όσο και για την ευρύτερη επίδραση που είχε στην εικόνα ολόκληρου του Ελληνικού Τεκτονισμού.

Σε πληθώρα άρθρων του FORUM επισημάνθηκε, με κάθε τρόπο, η άμεση ανάγκη δημιουργίας ενός νόμιμου και ασφαλούς διαχειριστικού περιβάλλοντος, σύμφωνου με τους κανόνες της εταιρικής διακυβέρνησης, της χρηστής διοίκησης και της διαφάνειας.

Από το 2003 που γνωστοποιήθηκε η έκθεση του ορκωτού ελεγκτή για το σκάνδαλο του κτηρίου της Ελευσίνας και την πλήθουσα διαχειριστική παραβατικότητα στις οργανώσεις αυτές, έπρεπε να έχουν υπάρξει άμεσες ενέργειες για τα παραπάνω και τόσο η νομιμότητα όσο και η ασφάλεια και η διαφάνεια να τηρηθούν, με κάθε αυστηρότητα και έναντι παντός κόστους.

Φαίνεται πως δεν έγινε τίποτε από όσα έπρεπε να έχουν γίνει για τα θέματα αυτά.

Οι καταγγελίες των ιπποτών, μελών της μστε, του 2013 για την παράνομη διακίνηση τεραστίων χρηματικών ποσών από τις ανεξάρτητες οργανώσεις προς την μστε και το ίδρυμα δημιούργησαν μέγα θέμα.

Για πρώτη φορά στην ιστορία των οργανώσεων αυτών οι αρμόδιες υπηρεσίες των αρχών της πολιτείας διαπίστωσαν σοβαρά προβλήματα και εισηγήθηκαν το διορισμό επίτροπου.

Ο ίδιος ο δήμαρχος Αθηναίων και η νομική υπηρεσία του Δήμου, μετά από κάποιες τυπικές έρευνες, εισηγήθηκαν το διορισμό επίτροπου στο τεκτονικό ίδρυμα και στο σωματείο της μστε.

Οι καταγγελίες των ιπποτών υποβλήθηκαν στην Ελληνική δικαιοσύνη και ερευνώνται από τα όργανά της, διωκτικές αρχές, εισαγγελία κλπ. 

Τα παραπάνω δημοσιοποιήθηκαν σε πολλά μέσα μαζικής ενημέρωσης και υπήρξε ένα ακόμη μεγάλο σκάνδαλο σε βάρος του Ιδρύματος, της μστε, αλλά και ολόκληρου του Ελληνικού Τεκτονισμού, που διασύρθηκε για μια ακόμα φορά, μέσα σε ένα γενικότερο κλίμα καχυποψίας και αρνητικότητας, που υπάρχει γι αυτόν στην Ελληνική κοινωνία.

Σε σειρά άρθρων του το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΕΚΤΟΝΙΚΟ FORUM επεσήμανε την επιτακτική και άμεση ανάγκη λήψης των πλέον αυστηρών μέτρων για την αποκατάσταση της νομιμότητας και της πίστεως στο Τεκτονικό Ίδρυμα και στην μστε.

Υπήρξαν άρθρα που εφιστούσαν την άμεση προσοχή και την ενέργεια των διοικήσεων τους στα διαχειριστικά θέματα και μάλιστα άρθρα στοχευμένα σε συγκεκριμένα θέματα. Άρθρα που αποδείχθηκαν απόλυτα προφητικά.

Το 2013 δημοσιεύεται το περίφημο άρθρο ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΙΔΙΑ.

Στις αρχές του 2014 δημοσιεύεται το άρθρο Ε…ΜΑΣΤΟΡΙΑ ΑΛΛΟΥ ΝΑ ΒΑΛΕΤΕ ΤΙΣ ΑΜΠΑΡΕΣ, όπως και το άρθρο ΑΜΕΣΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ κλπ. 

Οι εισηγήσεις των υπηρεσιών των εποπτικών αρχών για τον διορισμό επιτρόπου, αλλά και οι παράλληλες έρευνες των διωκτικών αρχών και η δημοσιοποίηση του όλου προβλήματος, επέβαλλαν από το 2013, που έγιναν οι καταγγελίες των ιπποτών μελών της μστε, την επείγουσα λήψη εξαιρετικά αυστηρών μέτρων για την νομιμότητα, την ασφάλεια και την διαφάνεια στην διαχείριση των οργανώσεων αυτών

ΟΜΩΣ ΑΥΤΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΔΕΝ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΕΠΕΔΕΙΞΑΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ. 

Οι διοικήσεις αυτές που γνώριζαν τα μεγάλα προβλήματα από το σκάνδαλο του κτηρίου της Ελευσίνας είχαν διπλή υποχρέωση άμεσης λήψης κάθε προστατευτικού μέτρου των χρημάτων των ανθρώπων και της φήμης των ίδιων αλλά και του Τεκτονισμού στην αρνητικά τοποθετημένη γι αυτόν Ελληνική κοινωνία.

Οι εκθέσεις των ορκωτών ελεγκτών του Ιανουαρίου του 2016, που δεν έκαμαν πλήρη διαχειριστικό έλεγχο σε μεγάλο βάθος χρόνου, αλλά περιορισμένο έλεγχο, και μόνο για το χρονικό διάστημα 2012 έως 2015, αναφέρουν διαπιστώσεις από τις οποίες προκύπτει ότι οι διοικήσεις των οργανώσεων αυτών όχι μόνο δεν είχαν πράξει το καθήκον τους, αλλά είχαν επιδείξει καταστροφικές συμπεριφορές.

Οι εκθέσεις  αυτές αναφέρουν  σοβαρότατες ελλείψεις, όπως: 

Την έλλειψη ολοκληρωμένου μηχανογραφικού λογιστικού προγράμματος παρακολούθησης των λογιστικοποιημένων παραστατικών εσόδων και εξόδων, καθώς και των ταμιακών συναλλαγών. Αυτό έχει σαν συνέπεια αφενός μεν την αδυναμία ολοκληρωμένης κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων, συμφωνιών και λοιπών πληροφοριών (οικονομικός απολογισμός, ταμιακός απολογισμός, προϋπολογισμός, αναλυτική παρακολούθηση λογαριασμού ταμείου, τραπεζών, απαιτήσεων, υποχρεώσεων),αφετέρου δε τη δυσκολία επιβεβαίωσης των δεδομένων του απολογισμού (κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως) με τα δεδομένα των τηρούμενων, από το Σωματείο, αθεώρητων βιβλίων.
Επίσης,το τηρούμενο βιβλίο εσόδων-εξόδων για την κάθε τεκτονική περίοδο δεν υπογράφεται μετά την οριστική έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων από τα Αρμόδια Όργανα, με συνέπεια να υπάρχει δυνατότητα αλλοίωσης των στοιχείων του.
Τα παραπάνω αναφερόμενα γεγονότα έχουν σαν αποτέλεσμα τη μη δυνατότητα επιβεβαίωσης και διασφάλισης του ύψους των εσόδων και κατ' επέκταση των εισπράξεων με συνέπεια να προκύπτουν σημαντικές διαφορές μεταξύ του ύψους των πραγματικών εσόδων και εξόδων με αυτά που εμφανίζονται στους εγκεκριμένους Απολογισμούς.
2.           Ως εκ τούτου και δεδομένου ότι, όπως αναφέρουμε παρακάτω, δεν καταρτίζεται ταμιακός απολογισμός, δεν είμαστε σε θέση να επιβεβαιώσουμε το πραγματικό ύψος των χρηματικών διαθεσίμων……. Δεν      συντάσσεται ταμιακός απολογισμός, συνεπώς δεν εμφανίζονται στις ετήσιες καταστάσεις του Σωματείου, τα υπόλοιπα των χρηματικών διαθεσίμων (απαραίτητο πληροφοριακό στοιχείο για τα μέλη)….. Τα τηρούμενα βιβλία δεν μηδενίζουν κατ' έτος με συνέπεια να μεταφέρεται στις επόμενες χρήσεις το σύνολο των εσόδων και εξόδων των προηγούμενων ετών…..κλπ, κλπ..

Από το δικόγραφο ασφαλιστικών μέτρων των οργανώσεων αυτών κατά του λογιστή τους διαπιστώνουμε ότι το εντοπισμένο έλλειμμά τους είναι  ευρώ 1.504.328,87, σε διάστημα λίγων χρόνων.
Αναφέρονται ελλείμματα εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ την τελευταία τριετία (μόνο από το σωματείο της μστε 840.000 ευρώ).
Δηλαδή την ίδια στιγμή που το ΤΕΚΤΟΝΙΚΟ  FORUM δημοσίευε πλήθος στοχευμένων άρθρων για τα διαχειριστικά θέματα των οργανώσεων αυτών, όπως το ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΙΔΙΑ, δημιουργούνταν τεράστια ελλείμματα και γίνονταν θρασύτατες υπεξαιρέσεις του ταμείου.
Είναι εντυπωσιακό ότι αναφέρονται μεθοδεύσεις των πρόσφατων ελλειμμάτων και υπεξαιρέσεων όμοιες με τις μεθοδεύσεις που είχαν γίνει στο σκάνδαλο του κτηρίου της Ελευσίνας.
Οι οργανώσεις αυτές καταλογίζουν ευθύνες υπεξαιρέσεων στο λογιστή τους.
Δεν καταλογίζουν όμως καμία ευθύνη στους διοικούντες για την ύπαρξη των ελλειμμάτων και των υπεξαιρέσεων και για την πρωτοφανή απουσία ασφάλειας, ελέγχου και επίβλεψης. 
Αντίθετα με σχετικές αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων οι διοικούντες έχουν απαλλαγεί κάθε ευθύνης.
Όλα αυτά συμβαίνουν μέσα σε ένα περιβάλλον εντόνων συγκρούσεων για διοικητικά θέματα.(σκάνδαλο υπάτου συμβουλίου, διασυρμός στα δικαστήρια, πειθαρχικές διαγραφές μελών που καταγγέλλουν διαχειριστικές παρανομίες κλπ).
Μέλη των παραπάνω οργανώσεων προσέφυγαν πρόσφατα στη Δικαιοσύνη και ζητούν την ακύρωση των αποφάσεων αυτών των γενικών συνελεύσεων για πολλούς και σοβαρούς λόγους.
Στα δικόγραφά τους καταλογίζουν ευθύνες στις διοικήσεις και για τα οικονομικά ελλείμματα και για τις υπεξαιρέσεις.
Προχωρούν μάλιστα σε βαρύτατες κατηγορίες κατά των διοικήσεων, αναφέροντας ότι προσπαθούν να εξαφανίσουν τα σε βάρος τους ενοχοποιητικά στοιχεία και ότι έχουν διαπράξει κακουργηματική απιστία κατά των οργανώσεων που διοικούν.
Ήδη μέλη των οργανώσεων αυτών ζητούν την συντηρητική κατάσχεση των περιουσιών των προσώπων που διατέλεσαν ταμίες τους, ενώ επιφυλάσσονται για την λήψη αναλόγων μέτρων κατά του συνόλου των διοικήσεων. 
Πρόκειται για μέγα σκάνδαλο, πρωτοφανές στην ιστορία του Ελληνικού Τεκτονισμού.
Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΕΚΤΟΝΙΚΟ FORUM, από ετών είχε προβλέψει τις καταστάσεις αυτές και αγωνίσθηκε για να μην συμβούν αυτά τα σκάνδαλα που αμαυρώνουν ολόκληρο τον Ελληνικό Τεκτονισμό.
Οι διοικήσεις των οργανώσεων αυτών, με τις πράξεις και τις παραλείψεις τους, επέδειξαν ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ.
ΔΕΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΑΝ ΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟ ΑΠΟ ΑΤΑΣΘΑΛΙΕΣ ΣΚΑΝΔΑΛΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΡΜΟ.
Άπαντες οφείλουν άμεσα να φροντίσουν να διορισθεί αδιάβλητη προσωρινή διοίκηση των οργανώσεων αυτών η οποία θα διενεργήσει εξονυχιστικό διαχειριστικό, οικονομικό, φορολογικό κλπ έλεγχο σε μεγάλο βάθος χρόνου, ώστε να διαπιστωθεί πλήρως το μέγεθος των παρανομιών, των ζημιών και των υπευθύνων τους και να οδηγηθούν στην Δικαιοσύνη.
Το έχουμε ζητήσει κατ’ επανάληψη και μας προκαλούνται εξαιρετικά δυσάρεστες σκέψεις από την αντίθεση των διοικήσεων σε αυτή τη ξεκάθαρη και λυτρωτική λύση.
Κάθε άλλη λύση θα είναι καταστροφική και για τις οργανώσεις αυτές και για ολόκληρο τον Ελληνικό Τεκτονισμό.
Δ.Δ.  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

ΑΡΚΑΔΕΣ ΕΣΜΕΝ

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο ΟΡΚΟΣ

«Ορκίζομαι ενώπιον του αληθινού Θεού, ότι θέλω είμαι επί ζωής μου πιστός εις την Εταιρείαν κατά πάντα. Να φανερώσω το παραμικρόν από τα σημεία και τους λόγους της,.......


Ορκίζομαι ότι θέλω τρέφει εις την καρδίαν μου ΑΔΙΑΛΛΑΚΤΟΝ ΜΙΣΟΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΤΥΡΡΑΝΩΝ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ μου, των οπαδών και των ομοφρόνων με τούτους, θέλω ενεργεί κατά πάντα τρόπον προς βλάβην και αυτόν τον παντελή όλεθρόν των, όταν η περίστασις το συγχωρήσει.

Ορκίζομαι να συντρέχω, όπου εύρω τινά συνάδελφον, με όλην την δύναμιν και την κατάστασίν μου. Να προσφέρω εις αυτόν σέβας και υπακοήν, αν είναι μεγαλύτερος εις τον βαθμόν και αν έτυχε πρότερον εχθρός μου, τόσον περισσότερον να τον αγαπώ και να τον συντρέχω, καθ΄όσον η έχθρα μου ήθελεν είναι μεγαλυτέρα.


Ορκίζομαι ότι καθώς εγώ παρεδέχθην εις Εταιρείαν, να δέχομαι παρομοίως άλλον αδελφόν, μεταχειριζόμενος πάντα τρόπον και όλην την κανονιζομένην άργητα, εωσού τον γνωρίσω Έλληνα αληθή, θερμόν υπερασπιστήν της πατρίδος, άνθρωπον ενάρετον και άξιον όχι μόνον να φυλάττη το μυστικόν, αλλά να κατηχήση και άλλον ορθού φρονήματος.


Ορκίζομαι να προσέχω πάντοτε εις την διαγωγήν μου, να είμαι ενάρετος. Να ευλαβώμαι την θρησκείαν μου, χωρίς να καταφρονώ τας ξένας. Να δίδω πάντοτε το καλόν παράδειγμα. Να συμβουλεύω και να συντρέχω τον ασθενή, τον δυστυχή και τον αδύνατον. Να σέβομαι την διοίκησιν, τα έθιμα, τα κριτήρια και τους διοικητάς του τόπου, εις τον οποίον διατριβώ.

Τέλος πάντων ορκίζομαι εις Σε, ω ιερά πλην τρισάθλια Πατρίς !


Ορκίζομαι εις τας πολυχρονίους βασάνους Σου.


Ορκίζομαι εις τα πικρά δάκρυα τα οποία τόσους αιώνας έχυσαν και χύνουν τα ταλαίπωρα τέκνα Σου, εις τα ίδια μου δάκρυα, χυνόμενα κατά ταύτην την στιγμήν, και εις την μέλλουσαν ελευθερίαν των ομογενών μου ότι αφιερώνομαι όλως εις Σε.


Εις το εξής συ θέλεις είσαι η αιτία και ο σκοπός των διαλογισμών μου.

Το όνομά σου ο οδηγός των πράξεών μου, και η ευτυχία Σου η ανταμοιβή των κόπων μου.
Η θεία δικαιοσύνη ας εξαντλήσει επάνω εις την κεφαλήν μου όλους τους κεραυνούς της, το όνομά μου να είναι εις αποστροφήν, και το υποκείμενόν μου το αντικείμενον της κατάρας και του αναθέματος των Ομογενών μου, αν ίσως λησμονήσω εις μίαν στιγμήν τας δυστυχίας των και δεν εκπληρώσω το χρέος μου.


Τέλος ο θάνατός μου ας είναι η άφευκτος τιμωρία του αμαρτήματός μου, δια να μη λησμονώ την αγνότητα της Εταιρείας με την συμμετοχήν μου».

Διαδήλωση κατά του Μεγάλου Διδασκάλου της Εθνικής Μεγάλης Στοάς της Γαλλίας

Διαδήλωση κατά του Μεγάλου Διδασκάλου της Εθνικής Μεγάλης Στοάς της Γαλλίας
ΕΔΩ.....ΚΟΤΕΣ ΤΑ ΠΟΥΛΑΚΙΑ ΜΟΥ...ΜΠΑΣ ΚΑΙ ΧΑΣΟΥΝ ΚΑΝΕΝΑ ΛΙΛΙ

Διαδήλωση κατά του Μεγάλου Διδασκάλου της Εθνικής Μεγάλης Στοάς της Γαλλίας Το Σάββατο 3 Δεκ. 2011 πραγματοποιήθηκε στο Palais des Sports Murcel Cerdan συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά του Μεγάλου Διδασκάλου της GLNF.

Οι περίπου 1200 παρευρισκόμενοι ζήτησαν την απομάκρυνση του Μ.Δ Francis Stefani κατηγορώντας τον για τον τρόπο που διοικεί την συντεχνία. Οι διαδηλωτές τραγούδησαν το γνωστό τραγούδι των Παρτιζάνων (Marseillaise) και κατέθεσαν στεφάνι παραπέμποντας στο θάνατο της αδελφότητας.

Να σημειωθεί ότι η διαδήλωση καλύφθηκε από τον τύπο με εκτενή αναφορά από την LaParisien .


ΑΠΟ ΤΟ BLOG

http://tektonismos.blogspot.com/2011/12/blog-post_05.html?spref=fb

ΝΑ ΤΟΥΣ ΧΑΙΡΕΣΘΕ

ΝΑ ΤΟΥΣ ΧΑΙΡΕΣΘΕ
Από το Freemasonry today (τεύχος Μαρτίου 2009). Ποιοί είναι οι εικονιζόμενοι ; Κάντε κλικ στη φωτογραφία και φουσκώστε από Εθνική Υπερηφάνεια

ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ ΩΡΕ

Για πάνω από τέσσερα χρόνια καλούμε τη διοίκηση της Μεγ. Στοάς να κάνει έστω μια δήλωση για το όνομα της Μεγάλης Στοάς που φύτεψαν οι άγγλοι στην γειτονική χώρα που καπηλεύεται την πολιτιστική κληρονομιά όχι μόνο της Μακεδονίας αλλ' όλης της Ελλάδας.
Εκατοντάδες χιλιάδες Ελλήνων έχουν αγανακτήσει με την θυελώδη σιωπή της διοίκησης της Μεγάλης Στοάς, που περιφρονεί όχι μόνο τα Εθνικά μας θέματα αλλά και την μοναδική πατριωτική παράδοση του Ελληνικού Ελευθεροτεκτονισμού.
Απευθυνόμενοι σ' αυτούς τους λέμε " ...το 1993 οι Άγγλοι σας απαναγνώρισαν γιατί ένας καλεσμένος σας μίλησε σε ανοιχτή εκδήλωση για το Μακεδονικό και σε λίγα χρόνια σας φυτεύουν στα Σκόπια μιά Μεγάλη Στοά με το όνομα της Μακεδονίας που καπηλεύεται μέχρι και το σήμα σας (το Γ). Εσείς παρίστασθε σε κοινές διεθνείς εκδηλώσεις με τους Σκοπιανούς και δεν κάνετε ούτε μια απλή δήλωση, όπως ο τελευταίος μουσικοχορευτικός σύλλογός μας σε ανάλογες εκδηλώσεις . ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ ΩΡΕ."

ΠΡΟΣΟΧΗ - attention -achtung-attenzione- ΠΡΟΣΟΧΗ

Το παρόν ιστολόγιον είναι ΑΥΣΤΗΡΩΣ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΝ δια τους Τέκτονες τους ανήκοντες εις στοάς υπό την Μ. ΣΤ. της Ελλάδος, καθότι διάκειται εχθρικώς προς την παρούσα διοίκησή της (όπως ισχυρίζεται η ίδια )
Η δια του διαδικτύου διακίνηση του περιεχομένου του, ως και η ανάγνωση, υπαγόρευση, φωτοαντιγραφή η άλλη αναπαραγωγή, διαφήμιση, προώθηση, επίδειξη, όλου η μέρους, κατοχή, χρήση, νομή δι' αντιφωνήσεως η μη , μετ' εκταξεως η μη , μίσθωση, δωρεά, δωρεά αιτία θανάτου, νέμηση ανιόντος, πώληση με αντιφώνηση νομής η μη, δάνειο , χρησιδάνειο, εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία του, επιφέρει πειθαρχικόν έλεγχον, συμφώνως τω άρθρω 203 παρ. 2γ και 3α δ και ι του Γενικού Κανονισμού της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος (αρμόδιος κ. Τρουχίλο, οδός Ιεράς Εξετάσεως και Στάλιγκραντ 13, Τ.Κ. 666. Μεσαίωνας
Treblinka, 7ο Κρεματόριο δεξιά)


Ο ΕΝΔΟΞΟΣ ΑΛ - ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΛΑΜΟΓΙΟ

Ο ΕΝΔΟΞΟΣ ΑΛ -  ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΛΑΜΟΓΙΟ
Εκείνα τα κόλπα με τις μεταχρονολογημένες πληρωμές και τις γυψοσανίδες πως μου ξέφυγαν ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΕΓΑΣ ΧΑΣΟΔΙΚΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ ?

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΕΓΑΣ ΧΑΣΟΔΙΚΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ ?
ΩΡΕ ΤΙ ΜΑΝΙΚΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΑ ?

ΠΡΟΣ ΛΕΒΕΝΤΕΣ

ΤΕΛΙΚΑ ΡΕ ΛΕΒΕΝΤΕΣ ΤΟΥ ΤΑΛΛΗΡΟΥ ΚΑΝΕΙΣ ΣΑΣ ΔΕΝ ΞΕΡΕΙ Η ΤΟ ΚΑΝΕΤΕ ΓΑΡΓΑΡΑ

Ποίον αφορά η κατωτέρω περιγραφή του αειμνήστου Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχου Χρυσάνθου Κατσικοπούλου

“…..Εν γνώσει του ψευδολογών….εμφανίζεται ως τελείως αναξιόπιστος και κάθε άλλο Χριστός και ενάρετος , καθόσον προκειμένου να καταστή ενεργόν μέλος του Υπάτου Συμβουλίου, απηλλωτρίωσε τον εαυτόν και την προσωπικότητά του, καταστάς πράγματι ΠΡΑΓΜΑ, RES, ΟΝΙΟΝ, διαπραγματευθείς την ψήφον του δια δολοπλοκιών και δια προσπαθειών όπως εξακριβώσει ποίος θα τον προέκρινεν ως Ανθύπατον, ίνα τον ψηφίση ως Ύπατον…ο πολέμιος του Σκωτικού Τεκτονισμού, ο υβριστής του Υπάτου Συμβουλίου, ο ανέντιμος και διαφθορεύς αφού εβολιδοσκόπει Κρ. Αδελφούς ους προσεπάθει να διαφθείρει ….έρπων και λίχων….εξακολουθών την επιδειξιομανίαν του…ως άλλος σατραπίσκος…μεθυσμένος με την πρόσκαιρον δόξαν του…”


ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΛΕΝΕ ΟΤΙ ΤΟΥΣ ΒΡΙΖΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ

ΑΠΟ ΜΟΝΟΙ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΡΕΖΙΛΗΔΕΣ

ΠΡΙΝ ΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΙΑ

ΠΡΙΝ ΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΙΑ
Ο επίσκοπος Πειραιά εδώ και χρόνια επιδίδεται συστηματικά σε υβριστική και συκοφαντική εκστρατεία κατά του Ελευθεροτεκτονισμού. Στα πλαίσια της εκστρατείας αυτής έχει ασκήσει στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσφυγή με την οποία επιδιώκει την διάλυση των Τεκτονικών στοών. Πρόσφατα και με αφορμή τις δηλώσεις της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος για την πολιτική κατάσταση της χώρας, εμφανίσθηκε σε Τηλεοπτικές εκπομπές μεγάλης ακροαματικότητας και συνέχισε τις υβριστικές και συκοφαντικές επιθέσεις κατά του Ελευθεροτεκτονισμού. Απ’ όσα γνωρίζουμε ουδεμία τεκτονική δύναμη αντέδρασε με οποιοδήποτε τρόπο. Η τεκτονική ιστορία μας πληροφορεί ότι σε κάθε παρόμοια περίπτωση οι τεκτονικές αρχές εκδήλωναν άμεσα σοβαρότατες αντιδράσεις προκειμένου όχι μόνο να παύσουν οι άδικοι επιθέσεις αλλά και δια να ενημερωθούν περί του Τεκτονισμού οι απληροφόρητοι πολίτες. Σήμερα που βρισκόμαστε σε εποχή γενικευμένης κρίσης, όπου εκκολάπτονται και εμφανίζονται συνεχώς αλυτρωτικές και συνομωσιολογικές θεωρίες αποδίδουσες στον Ελευθεροτεκτονισμό κάθε κακό, οι τεκτονικές διοικήσεις κοιμόνται μακαρίως τον ύπνο της εσωστρέφειας και της πρωτοφανούς ανικανότητας και δυστυχώς δικαιώνουν συνεχώς την αυστηρή κριτική μας. Δημοσιεύουμε τελείως ενδεικτικά απόκομμα της εφημερίδας ΕΜΠΡΟΣ της 1.3.1909 όπου περιέχεται άρθρο του τότε Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχου Εμμ. Γαλάνη, περί τεκτονισμού (χρησιμοποιεί τον σωστό όρο «ελευθεροτεκτονική»). Το άρθρο αυτό δημοσιεύθηκε εξ αφορμής και σε απάντηση επιθέσεων όχι Επισκόπου μεγάλης πόλεως, αλλ’ ενός ιεροκήρυκα του Βόλου, το 1909 και όχι το 2010. Αθήνα Δεκέμβρης 2010 Καθηγητής Σπήλιος Αναγνωστόπουλος