...................................................

...................................................

Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΘΕΣΜΟΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΥΔΕΝ ΘΕΤΩΝ ΟΡΙΟΝ ΕΝ ΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣΟι οργανώσεις της οδού Αχαρνών βιώνουν την κορύφωση πρωτοφανών σκανδάλων στην ιστορία τους.

Παρανομίες, ελλείμματα, υπεξαιρέσεις, σχίσματα μακροχρόνιες δικαστικές εμπλοκές, καταιγισμός βαρύτατων αλληλοκατηγοριών και διασυρμός άνευ προηγουμένου.

Σε όλα αυτά μεγάλοι και μικροί πρωταγωνιστές είναι φυσικά μέλη των οργανώσεων αυτών.

Η μόνη σχέση που μας συνδέει με τα γεγονότα αυτά είναι ότι εμείς παρουσιάζουμε τα γεγονότα και τις θέσεις μας πάνω σ’ αυτά, όπως κάναμε από την ίδρυσή μας μέχρι σήμερα.

Από τα άρθρα που είναι αναρτημένα σ’ αυτόν τον ιστότοπο και από την αυξανόμενη αναγνωσιμότητά τους, αποδεικνύεται πως είχαμε προβλέψει με εντυπωσιακή ακρίβεια, τα όσα υφίστανται οι οργανώσεις αυτές και μάλιστα τα είχαμε προβλέψει προ αρκετών ετών.

Αυτή ακριβώς η μεγάλη επιτυχία στην απόδοση των γεγονότων αλλά και στην επαληθευσιμότητα των θέσεων και των εκτιμήσεών μας για τα διάφορα θέματα των οργανώσεων της οδού Αχαρνών, αντί να επιφέρει τον σεβασμό έχει προκαλέσει την μεγάλη εχθρότητα των διοικήσεών τους, που εκδηλώνεται με διάφορους τρόπους.

Δεν θέλουν να παρουσιάζονται τα γεγονότα και οι υπεύθυνοι γι' αυτά.

Θέλουν να σιγήσουμε η να καταστούμε αναξιόπιστοι.

Από εμάς είναι κατανοητό πως οι υπεύθυνοι για την πρωτοφανή και ιστορική κρίση, προσπαθούν να αποφύγουν τις ευθύνες τους και να τις μεταθέσουν σε τρίτους.

Προσπαθούν να αποφύγουν την λογοδοσία και να διαβουκολήσουν τους ανθρώπους.

Ο διαφαινόμενος έλεγχος για σοβαρότατες πράξεις και παραλείψεις νομικού η ηθικού ενδιαφέροντος, έχει προκαλέσει τον πανικό σε όσους αγνόησαν τους νόμους, την ηθική, την κοινή λογική και τα όσα παρουσιάσαμε ανάγλυφα με συνεχείς επισημάνσεις και προειδοποιήσεις.

Τα ίδια τα μέλη τους, με προσφυγές τους στη Δικαιοσύνη, καταγγέλλουν σοβαρότατες πράξεις και παραλείψεις, μιλώντας για κακουργηματική απιστία.

Όταν υπάρχει το ενδεχόμενο, μικρό η μεγάλο, να βρεθούν στη φυλακή για κακουργηματική απιστία, τότε κάθε υπερβολή από μέρους τους, είναι κατανοητή.

Ο κατηγορούμενος έχει κάθε δικαίωμα να υπερασπίζεται τον εαυτό του.

Θα πρέπει όμως και αυτοί να κατανοήσουν πως ύβρεις, συκοφαντίες και απειλές εναντίον μας, δηλ. εναντίον των ανθρώπων που ουδόλως σχετίζονται με την κρίση αυτή, το μόνο που καταφάσκουν είναι τις ιστορικές ευθύνες, που απεγνωσμένα προσπαθούν να αποφύγουν.

Οι ύβρεις, οι απειλές και οι πιέσεις αφορούν τους ήρωες και τους μοιραίους αυτής της ιστορικής κρίσης και όχι εμάς που δικαιωθήκαμε, ακριβώς λόγω του σεβασμού μας στην αλήθεια και στην κοινή λογική. 

Εμείς επαληθευτήκαμε και όχι οι υπεύθυνοι, οι συνεργάτες και οι χειροκροτητές τους, που στρέφονται εναντίον, οποιουδηποτε έχει διαφορετική άποψη και επιδιώκουν να σιγήσει η να καταστεί αναξιόπιστος.

Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΕΚΤΟΝΙΚΟ FORUM δεν θα σιγήσει ούτε θα καταστεί αναξιόπιστο. ιδίως μετά από την πλήρη επαλήθευση των θέσεων και προβλέψεών του.

Δεν ευθυνόμαστε εμείς για τις παρανομίες, τα ελλείμματα, την ασυγχώρητη και παντελή έλλειψη συστήματος εσωτερικού ελέγχου, την κατάλυση κάθε έννοιας διαφάνειας και χρηστής διοίκησης. Αυτοί που δεν πρόσεχαν το ταμείο, μετά το σκάνδαλο της Ελευσίνας και ίδίως όταν τους φωνάζαμε στα 2013, ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΙΔΙΑ, πρέπει να λογοδοτήσουν και να εξηγήσουν γιατί δεν το πρόσεχαν.

Δεν θα καταστεί συνεργός συγκαλύψεως παράνομων η ανήθικων πράξεων η παραλείψεων άλλων, μετά από την πολύχρονη προσπάθεια και την δικαίωσή του.

Δεν αρνούμαστε εμείς επίμονα τους εξονυχιστικούς διαχειριστικούς και οικονομικούς ελέγχους, με αμεροληψία και διαφάνεια, σε μεγάλο βάθος χρόνου.

Αντίθετα εμείς προτείνουμε από το 2013 τα παραπάνω ώστε να επέλθει η λύση της ομηρίας των οργανώσεων και του θεσμού.


Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΕΚΤΟΝΙΚΟ FORUM θα συνεχίσει να κάνει αυτό που κάνει εδώ και  χρόνια, δηλ. την παρουσίαση των γεγονότων και των θέσεών του με τον ίδιο επιτυχημένο σοβαρό η σατυρικό τρόπο.
Θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που κάναμε, όπως το κάναμε, με την πεποίθηση ότι θα επιτύχουμε, όπως και στο παρελθόν. 

Πάντοτε υπήρχε μια αναλογικότητα μεταξύ των παρουσιαζόμενων γεγονότων και των θέσεων η της κριτικής μας σχετικά με αυτά.

Μικρά στη σημασία γεγονότα δεν θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν μια υπερβάλλουσα κριτική η επιθέσεις σε ανεμόμυλους.

Η παρούσα κρίση είναι μέγιστη και ιστορική.

Η παρουσίασή της, οι θέσεις και η κριτική μας οφείλουν να είναι ανάλογες.

Δ.Δ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

ΑΡΚΑΔΕΣ ΕΣΜΕΝ

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο ΟΡΚΟΣ

«Ορκίζομαι ενώπιον του αληθινού Θεού, ότι θέλω είμαι επί ζωής μου πιστός εις την Εταιρείαν κατά πάντα. Να φανερώσω το παραμικρόν από τα σημεία και τους λόγους της,.......


Ορκίζομαι ότι θέλω τρέφει εις την καρδίαν μου ΑΔΙΑΛΛΑΚΤΟΝ ΜΙΣΟΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΤΥΡΡΑΝΩΝ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ μου, των οπαδών και των ομοφρόνων με τούτους, θέλω ενεργεί κατά πάντα τρόπον προς βλάβην και αυτόν τον παντελή όλεθρόν των, όταν η περίστασις το συγχωρήσει.

Ορκίζομαι να συντρέχω, όπου εύρω τινά συνάδελφον, με όλην την δύναμιν και την κατάστασίν μου. Να προσφέρω εις αυτόν σέβας και υπακοήν, αν είναι μεγαλύτερος εις τον βαθμόν και αν έτυχε πρότερον εχθρός μου, τόσον περισσότερον να τον αγαπώ και να τον συντρέχω, καθ΄όσον η έχθρα μου ήθελεν είναι μεγαλυτέρα.


Ορκίζομαι ότι καθώς εγώ παρεδέχθην εις Εταιρείαν, να δέχομαι παρομοίως άλλον αδελφόν, μεταχειριζόμενος πάντα τρόπον και όλην την κανονιζομένην άργητα, εωσού τον γνωρίσω Έλληνα αληθή, θερμόν υπερασπιστήν της πατρίδος, άνθρωπον ενάρετον και άξιον όχι μόνον να φυλάττη το μυστικόν, αλλά να κατηχήση και άλλον ορθού φρονήματος.


Ορκίζομαι να προσέχω πάντοτε εις την διαγωγήν μου, να είμαι ενάρετος. Να ευλαβώμαι την θρησκείαν μου, χωρίς να καταφρονώ τας ξένας. Να δίδω πάντοτε το καλόν παράδειγμα. Να συμβουλεύω και να συντρέχω τον ασθενή, τον δυστυχή και τον αδύνατον. Να σέβομαι την διοίκησιν, τα έθιμα, τα κριτήρια και τους διοικητάς του τόπου, εις τον οποίον διατριβώ.

Τέλος πάντων ορκίζομαι εις Σε, ω ιερά πλην τρισάθλια Πατρίς !


Ορκίζομαι εις τας πολυχρονίους βασάνους Σου.


Ορκίζομαι εις τα πικρά δάκρυα τα οποία τόσους αιώνας έχυσαν και χύνουν τα ταλαίπωρα τέκνα Σου, εις τα ίδια μου δάκρυα, χυνόμενα κατά ταύτην την στιγμήν, και εις την μέλλουσαν ελευθερίαν των ομογενών μου ότι αφιερώνομαι όλως εις Σε.


Εις το εξής συ θέλεις είσαι η αιτία και ο σκοπός των διαλογισμών μου.

Το όνομά σου ο οδηγός των πράξεών μου, και η ευτυχία Σου η ανταμοιβή των κόπων μου.
Η θεία δικαιοσύνη ας εξαντλήσει επάνω εις την κεφαλήν μου όλους τους κεραυνούς της, το όνομά μου να είναι εις αποστροφήν, και το υποκείμενόν μου το αντικείμενον της κατάρας και του αναθέματος των Ομογενών μου, αν ίσως λησμονήσω εις μίαν στιγμήν τας δυστυχίας των και δεν εκπληρώσω το χρέος μου.


Τέλος ο θάνατός μου ας είναι η άφευκτος τιμωρία του αμαρτήματός μου, δια να μη λησμονώ την αγνότητα της Εταιρείας με την συμμετοχήν μου».

Διαδήλωση κατά του Μεγάλου Διδασκάλου της Εθνικής Μεγάλης Στοάς της Γαλλίας

Διαδήλωση κατά του Μεγάλου Διδασκάλου της Εθνικής Μεγάλης Στοάς της Γαλλίας
ΕΔΩ.....ΚΟΤΕΣ ΤΑ ΠΟΥΛΑΚΙΑ ΜΟΥ...ΜΠΑΣ ΚΑΙ ΧΑΣΟΥΝ ΚΑΝΕΝΑ ΛΙΛΙ

Διαδήλωση κατά του Μεγάλου Διδασκάλου της Εθνικής Μεγάλης Στοάς της Γαλλίας Το Σάββατο 3 Δεκ. 2011 πραγματοποιήθηκε στο Palais des Sports Murcel Cerdan συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά του Μεγάλου Διδασκάλου της GLNF.

Οι περίπου 1200 παρευρισκόμενοι ζήτησαν την απομάκρυνση του Μ.Δ Francis Stefani κατηγορώντας τον για τον τρόπο που διοικεί την συντεχνία. Οι διαδηλωτές τραγούδησαν το γνωστό τραγούδι των Παρτιζάνων (Marseillaise) και κατέθεσαν στεφάνι παραπέμποντας στο θάνατο της αδελφότητας.

Να σημειωθεί ότι η διαδήλωση καλύφθηκε από τον τύπο με εκτενή αναφορά από την LaParisien .


ΑΠΟ ΤΟ BLOG

http://tektonismos.blogspot.com/2011/12/blog-post_05.html?spref=fb

ΝΑ ΤΟΥΣ ΧΑΙΡΕΣΘΕ

ΝΑ ΤΟΥΣ ΧΑΙΡΕΣΘΕ
Από το Freemasonry today (τεύχος Μαρτίου 2009). Ποιοί είναι οι εικονιζόμενοι ; Κάντε κλικ στη φωτογραφία και φουσκώστε από Εθνική Υπερηφάνεια

ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ ΩΡΕ

Για πάνω από τέσσερα χρόνια καλούμε τη διοίκηση της Μεγ. Στοάς να κάνει έστω μια δήλωση για το όνομα της Μεγάλης Στοάς που φύτεψαν οι άγγλοι στην γειτονική χώρα που καπηλεύεται την πολιτιστική κληρονομιά όχι μόνο της Μακεδονίας αλλ' όλης της Ελλάδας.
Εκατοντάδες χιλιάδες Ελλήνων έχουν αγανακτήσει με την θυελώδη σιωπή της διοίκησης της Μεγάλης Στοάς, που περιφρονεί όχι μόνο τα Εθνικά μας θέματα αλλά και την μοναδική πατριωτική παράδοση του Ελληνικού Ελευθεροτεκτονισμού.
Απευθυνόμενοι σ' αυτούς τους λέμε " ...το 1993 οι Άγγλοι σας απαναγνώρισαν γιατί ένας καλεσμένος σας μίλησε σε ανοιχτή εκδήλωση για το Μακεδονικό και σε λίγα χρόνια σας φυτεύουν στα Σκόπια μιά Μεγάλη Στοά με το όνομα της Μακεδονίας που καπηλεύεται μέχρι και το σήμα σας (το Γ). Εσείς παρίστασθε σε κοινές διεθνείς εκδηλώσεις με τους Σκοπιανούς και δεν κάνετε ούτε μια απλή δήλωση, όπως ο τελευταίος μουσικοχορευτικός σύλλογός μας σε ανάλογες εκδηλώσεις . ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ ΩΡΕ."

ΠΡΟΣΟΧΗ - attention -achtung-attenzione- ΠΡΟΣΟΧΗ

Το παρόν ιστολόγιον είναι ΑΥΣΤΗΡΩΣ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΝ δια τους Τέκτονες τους ανήκοντες εις στοάς υπό την Μ. ΣΤ. της Ελλάδος, καθότι διάκειται εχθρικώς προς την παρούσα διοίκησή της (όπως ισχυρίζεται η ίδια )
Η δια του διαδικτύου διακίνηση του περιεχομένου του, ως και η ανάγνωση, υπαγόρευση, φωτοαντιγραφή η άλλη αναπαραγωγή, διαφήμιση, προώθηση, επίδειξη, όλου η μέρους, κατοχή, χρήση, νομή δι' αντιφωνήσεως η μη , μετ' εκταξεως η μη , μίσθωση, δωρεά, δωρεά αιτία θανάτου, νέμηση ανιόντος, πώληση με αντιφώνηση νομής η μη, δάνειο , χρησιδάνειο, εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία του, επιφέρει πειθαρχικόν έλεγχον, συμφώνως τω άρθρω 203 παρ. 2γ και 3α δ και ι του Γενικού Κανονισμού της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος (αρμόδιος κ. Τρουχίλο, οδός Ιεράς Εξετάσεως και Στάλιγκραντ 13, Τ.Κ. 666. Μεσαίωνας
Treblinka, 7ο Κρεματόριο δεξιά)


Ο ΕΝΔΟΞΟΣ ΑΛ - ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΛΑΜΟΓΙΟ

Ο ΕΝΔΟΞΟΣ ΑΛ -  ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΛΑΜΟΓΙΟ
Εκείνα τα κόλπα με τις μεταχρονολογημένες πληρωμές και τις γυψοσανίδες πως μου ξέφυγαν ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΕΓΑΣ ΧΑΣΟΔΙΚΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ ?

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΕΓΑΣ ΧΑΣΟΔΙΚΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ ?
ΩΡΕ ΤΙ ΜΑΝΙΚΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΑ ?

ΠΡΟΣ ΛΕΒΕΝΤΕΣ

ΤΕΛΙΚΑ ΡΕ ΛΕΒΕΝΤΕΣ ΤΟΥ ΤΑΛΛΗΡΟΥ ΚΑΝΕΙΣ ΣΑΣ ΔΕΝ ΞΕΡΕΙ Η ΤΟ ΚΑΝΕΤΕ ΓΑΡΓΑΡΑ

Ποίον αφορά η κατωτέρω περιγραφή του αειμνήστου Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχου Χρυσάνθου Κατσικοπούλου

“…..Εν γνώσει του ψευδολογών….εμφανίζεται ως τελείως αναξιόπιστος και κάθε άλλο Χριστός και ενάρετος , καθόσον προκειμένου να καταστή ενεργόν μέλος του Υπάτου Συμβουλίου, απηλλωτρίωσε τον εαυτόν και την προσωπικότητά του, καταστάς πράγματι ΠΡΑΓΜΑ, RES, ΟΝΙΟΝ, διαπραγματευθείς την ψήφον του δια δολοπλοκιών και δια προσπαθειών όπως εξακριβώσει ποίος θα τον προέκρινεν ως Ανθύπατον, ίνα τον ψηφίση ως Ύπατον…ο πολέμιος του Σκωτικού Τεκτονισμού, ο υβριστής του Υπάτου Συμβουλίου, ο ανέντιμος και διαφθορεύς αφού εβολιδοσκόπει Κρ. Αδελφούς ους προσεπάθει να διαφθείρει ….έρπων και λίχων….εξακολουθών την επιδειξιομανίαν του…ως άλλος σατραπίσκος…μεθυσμένος με την πρόσκαιρον δόξαν του…”


ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΛΕΝΕ ΟΤΙ ΤΟΥΣ ΒΡΙΖΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ

ΑΠΟ ΜΟΝΟΙ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΡΕΖΙΛΗΔΕΣ

ΠΡΙΝ ΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΙΑ

ΠΡΙΝ ΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΙΑ
Ο επίσκοπος Πειραιά εδώ και χρόνια επιδίδεται συστηματικά σε υβριστική και συκοφαντική εκστρατεία κατά του Ελευθεροτεκτονισμού. Στα πλαίσια της εκστρατείας αυτής έχει ασκήσει στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσφυγή με την οποία επιδιώκει την διάλυση των Τεκτονικών στοών. Πρόσφατα και με αφορμή τις δηλώσεις της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος για την πολιτική κατάσταση της χώρας, εμφανίσθηκε σε Τηλεοπτικές εκπομπές μεγάλης ακροαματικότητας και συνέχισε τις υβριστικές και συκοφαντικές επιθέσεις κατά του Ελευθεροτεκτονισμού. Απ’ όσα γνωρίζουμε ουδεμία τεκτονική δύναμη αντέδρασε με οποιοδήποτε τρόπο. Η τεκτονική ιστορία μας πληροφορεί ότι σε κάθε παρόμοια περίπτωση οι τεκτονικές αρχές εκδήλωναν άμεσα σοβαρότατες αντιδράσεις προκειμένου όχι μόνο να παύσουν οι άδικοι επιθέσεις αλλά και δια να ενημερωθούν περί του Τεκτονισμού οι απληροφόρητοι πολίτες. Σήμερα που βρισκόμαστε σε εποχή γενικευμένης κρίσης, όπου εκκολάπτονται και εμφανίζονται συνεχώς αλυτρωτικές και συνομωσιολογικές θεωρίες αποδίδουσες στον Ελευθεροτεκτονισμό κάθε κακό, οι τεκτονικές διοικήσεις κοιμόνται μακαρίως τον ύπνο της εσωστρέφειας και της πρωτοφανούς ανικανότητας και δυστυχώς δικαιώνουν συνεχώς την αυστηρή κριτική μας. Δημοσιεύουμε τελείως ενδεικτικά απόκομμα της εφημερίδας ΕΜΠΡΟΣ της 1.3.1909 όπου περιέχεται άρθρο του τότε Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχου Εμμ. Γαλάνη, περί τεκτονισμού (χρησιμοποιεί τον σωστό όρο «ελευθεροτεκτονική»). Το άρθρο αυτό δημοσιεύθηκε εξ αφορμής και σε απάντηση επιθέσεων όχι Επισκόπου μεγάλης πόλεως, αλλ’ ενός ιεροκήρυκα του Βόλου, το 1909 και όχι το 2010. Αθήνα Δεκέμβρης 2010 Καθηγητής Σπήλιος Αναγνωστόπουλος