...................................................

...................................................

Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΘΕΣΜΟΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΥΔΕΝ ΘΕΤΩΝ ΟΡΙΟΝ ΕΝ ΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ

ΑΥΤΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕΑπό αμνημονεύτων ετών τα μέλη των στοών εκλέγανε ένα έμπειρο αδελφό σαν επικεφαλής.

Αυτό γίνεται μέχρι σήμερα σ’ όλο τον κόσμο και αυτός είναι ο Σεβάσμιος Διδάσκαλος της στοάς.

Στις αρχές του 18 αιώνα κάποιες στοές δημιούργησαν την πρώτη δευτεροβάθμια ένωση, δηλ. τη μεγάλη στοά για να συντονίζει και να εκπροσωπεί τις στοές και την αδελφότητα συνολικά.

Ο θεσμός της μεγάλης στοάς ήταν αποτέλεσμα των πολιτικών διαμαχών και της θέλησης του κράτους να ελέγξει την αδελφότητα.

Σ’ όλο τον κόσμο μια φορά το χρόνο η στα δύο χρόνια, εκλέγεται ο πρόεδρος αυτής της δευτεροβάθμιας ένωσης, που έχει το συμβολικό όνομα μεγάλος διδάσκαλος.

Ο μεγάλος διδάσκαλος εκλέγεται με απ’ ευθείας εκλογή από τα μέλη της μεγάλης στοάς, δηλ. από τις στοές που ενεργούν με τους εκπροσώπους τους.
Αυτό γίνεται σε όλο τον κόσμο, με μοναδική εξαίρεση….

Καλά το μαντέψατε.

Η μοναδική εξαίρεση παγκοσμίως είναι η μστε, όπου ο μεγάλος διδάσκαλος δεν εκλέγεται απ’ ευθείας από τα μέλη της μεγάλης στοάς αλλά με έμμεσο τρόπο, που σχεδόν πάντα αδιαφορεί για την θέληση της κυρίαρχης γενικής συνέλευσης.

Στη μστε τα πράγματα είναι πολύπλοκα.

Κατ’ αρχήν εκπρόσωποι των στοών δεν είναι ο σεβ. Διδ, οι δύο επόπτες και οι διατελέσαντες σεβάσμιοι της στοάς αλλά οι ειδικά προς τούτω εκλεγόμενοι τρείς αντιπρόσωποι, που συνήθως έχουν την εύνοια της διοίκησης της μεγ. Στοάς.

Αν αυτοί οι ευνοούμενοι δεν καταφέρουν να εκλεγούν από την στοά τους, τότε η διορίζονται σαν αντιπρόσωποι κάποιας επαρχιακής στοάς η δημιουργείται νέα στοά προς χάριν τους.

Στη μστε αυτές τις δεκαετίες της παρακμής, οι διοικήσεις οργίασαν και με αυτό τον τρόπο, του διορισμού αυτών που θα τις ψήφιζαν.

Περιφρόνησαν κάθε δημοκρατική αρχή και νόθευαν συστηματικά τη σύνθεση της γενικής συνέλευσης των στοών, ώστε να διορίζουν σα μέλη της αυτούς που θα τους ψήφιζαν.

Αν δεν ήταν φίλια η πλειοψηφία των αντιπροσώπων δημιουργούσαν νέες στοές με φίλιους αντιπροσώπους.

Έφτασαν στην πρωτοφανή γελοιότητα το 2016 με 3500 μέλη να έχουν διπλάσιες στοές από το 1971 που υπήρχαν 11.000 μέλη.

Και πρόσφατα παραμονές εκλογών η διοίκηση δημιούργησε τρεις νέες στοές με φίλιους αντιπροσώπους και μάλιστα ο ένας ήταν και μέλος της εξελεγκτικής επιτροπής που δεν έβλεπε τίποτα.

Με το σύστημα αυτό αλλά και με πολλές ακόμα παρεμβάσεις, οι διοικήσεις δημιουργούν την επιθυμητή σύνθεση της γενικής συνέλευσης.

Δεν αρκούνται όμως σ’ αυτό και θέλουν να είναι απόλυτα σίγουρες για το ποιοι ακριβώς θα έχουν την κρίσιμη εξουσία στα χέρια τους.

Έτσι δεν αφήνουν την εκλογή του Μ.Δ. στα χέρια της τύχης η της κυρίαρχης γενικής συνέλευσης γιατί όπως είπαμε η γενική συνέλευση δεν είναι κυρίαρχη αλλά άθυρμα στα χέρια των διοικήσεων. 

Εκλέγουν τα ένδεκα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και αυτά θα αποφασίσουν ποιόν θα κάνουνε Μ.Δ..

Τον Μ.Δ. στην μστε τον εκλέγουν αυτοί οι 11 και όχι η γενική συνέλευση, λειτουργώντας αναλογικά με την λειτουργία των στοών, όπου τα μέλη ψηφίζουν τον Σ.Δ..

Αυτή η «απόκλιση» έχει σαν αποτέλεσμα να εκλέγεται σχεδόν πάντα όχι αυτός που πήρε τις περισσότερες ψήφους της γενικής συνέλευσης, αλλά αυτός που μαγείρεψαν αυτοί οι 11.

Αυτές οι διαδοχικές εκπροσωπήσεις και επεμβάσεις στην εκπροσώπηση οδηγούνται σε ένα βέβαιο αποτέλεσμα, δηλ. στην πλήρη νόθευση και στην περιφρόνηση της βούλησης της βάσεως.

Στην περίπτωσή μας μπορεί ένας υποψήφιος να λάβει την συντριπτική πλειοψηφία των ψήφων της γενικής συνέλευσης αλλά να μην γίνει Μ.Δ. γιατί έξι μέλη του συμβουλίου έχουν διαφορετική άποψη που συνήθως διαμορφώνεται από προσωπικά συμφέροντα, συναλλαγές, συμμαχίες κλπ.

Αυτό ήταν ο κανόνας στην μστε. Έξι άνθρωποι να εκλέγουν τον Μ.Δ..

Πρόσφατα, αν θυμάμαι καλά, ο κ. Λούρης συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων αλλά δεν έγινε ούτε Μ.Δ., ούτε καν πρόσθετος Μ.Δ..

Με ντροπή και θλίψη θυμάμαι το πως ανήλθε στην έδρα του Μ.Δ., στα 1980 περίπου, ο σημερινός εμβληματικός ηγέτης της μστε, ο άνθρωπος που την σφράγισε με την ακραία αντιτεκτονική συμπεριφορά του.

Οι διάδοχοί του απ’ αυτό το σύστημα προέκυψαν και αυτό υπηρέτησαν γιατί εξυπηρετούσε αυτούς και όχι το σύνολο της αδελφότητας που διαβουκολείτο από τις διοικήσεις αυτές με το κολητηλίκι των ημετέρων, την άγνοια του θεσμού και το φόβο των πειθαρχικών διώξεων.

Αυτά μας καταδίκασαν στο περιθώριο της παρακμής και αυτά πληρώνει τώρα η μστε και ολόκληρη η Ελληνική αδελφότητα.

Τα κολητιλίκια, την άγνοια και τον φόβο. 

Σ.Π.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

ΑΡΚΑΔΕΣ ΕΣΜΕΝ

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο ΟΡΚΟΣ

«Ορκίζομαι ενώπιον του αληθινού Θεού, ότι θέλω είμαι επί ζωής μου πιστός εις την Εταιρείαν κατά πάντα. Να φανερώσω το παραμικρόν από τα σημεία και τους λόγους της,.......


Ορκίζομαι ότι θέλω τρέφει εις την καρδίαν μου ΑΔΙΑΛΛΑΚΤΟΝ ΜΙΣΟΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΤΥΡΡΑΝΩΝ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ μου, των οπαδών και των ομοφρόνων με τούτους, θέλω ενεργεί κατά πάντα τρόπον προς βλάβην και αυτόν τον παντελή όλεθρόν των, όταν η περίστασις το συγχωρήσει.

Ορκίζομαι να συντρέχω, όπου εύρω τινά συνάδελφον, με όλην την δύναμιν και την κατάστασίν μου. Να προσφέρω εις αυτόν σέβας και υπακοήν, αν είναι μεγαλύτερος εις τον βαθμόν και αν έτυχε πρότερον εχθρός μου, τόσον περισσότερον να τον αγαπώ και να τον συντρέχω, καθ΄όσον η έχθρα μου ήθελεν είναι μεγαλυτέρα.


Ορκίζομαι ότι καθώς εγώ παρεδέχθην εις Εταιρείαν, να δέχομαι παρομοίως άλλον αδελφόν, μεταχειριζόμενος πάντα τρόπον και όλην την κανονιζομένην άργητα, εωσού τον γνωρίσω Έλληνα αληθή, θερμόν υπερασπιστήν της πατρίδος, άνθρωπον ενάρετον και άξιον όχι μόνον να φυλάττη το μυστικόν, αλλά να κατηχήση και άλλον ορθού φρονήματος.


Ορκίζομαι να προσέχω πάντοτε εις την διαγωγήν μου, να είμαι ενάρετος. Να ευλαβώμαι την θρησκείαν μου, χωρίς να καταφρονώ τας ξένας. Να δίδω πάντοτε το καλόν παράδειγμα. Να συμβουλεύω και να συντρέχω τον ασθενή, τον δυστυχή και τον αδύνατον. Να σέβομαι την διοίκησιν, τα έθιμα, τα κριτήρια και τους διοικητάς του τόπου, εις τον οποίον διατριβώ.

Τέλος πάντων ορκίζομαι εις Σε, ω ιερά πλην τρισάθλια Πατρίς !


Ορκίζομαι εις τας πολυχρονίους βασάνους Σου.


Ορκίζομαι εις τα πικρά δάκρυα τα οποία τόσους αιώνας έχυσαν και χύνουν τα ταλαίπωρα τέκνα Σου, εις τα ίδια μου δάκρυα, χυνόμενα κατά ταύτην την στιγμήν, και εις την μέλλουσαν ελευθερίαν των ομογενών μου ότι αφιερώνομαι όλως εις Σε.


Εις το εξής συ θέλεις είσαι η αιτία και ο σκοπός των διαλογισμών μου.

Το όνομά σου ο οδηγός των πράξεών μου, και η ευτυχία Σου η ανταμοιβή των κόπων μου.
Η θεία δικαιοσύνη ας εξαντλήσει επάνω εις την κεφαλήν μου όλους τους κεραυνούς της, το όνομά μου να είναι εις αποστροφήν, και το υποκείμενόν μου το αντικείμενον της κατάρας και του αναθέματος των Ομογενών μου, αν ίσως λησμονήσω εις μίαν στιγμήν τας δυστυχίας των και δεν εκπληρώσω το χρέος μου.


Τέλος ο θάνατός μου ας είναι η άφευκτος τιμωρία του αμαρτήματός μου, δια να μη λησμονώ την αγνότητα της Εταιρείας με την συμμετοχήν μου».

Διαδήλωση κατά του Μεγάλου Διδασκάλου της Εθνικής Μεγάλης Στοάς της Γαλλίας

Διαδήλωση κατά του Μεγάλου Διδασκάλου της Εθνικής Μεγάλης Στοάς της Γαλλίας
ΕΔΩ.....ΚΟΤΕΣ ΤΑ ΠΟΥΛΑΚΙΑ ΜΟΥ...ΜΠΑΣ ΚΑΙ ΧΑΣΟΥΝ ΚΑΝΕΝΑ ΛΙΛΙ

Διαδήλωση κατά του Μεγάλου Διδασκάλου της Εθνικής Μεγάλης Στοάς της Γαλλίας Το Σάββατο 3 Δεκ. 2011 πραγματοποιήθηκε στο Palais des Sports Murcel Cerdan συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά του Μεγάλου Διδασκάλου της GLNF.

Οι περίπου 1200 παρευρισκόμενοι ζήτησαν την απομάκρυνση του Μ.Δ Francis Stefani κατηγορώντας τον για τον τρόπο που διοικεί την συντεχνία. Οι διαδηλωτές τραγούδησαν το γνωστό τραγούδι των Παρτιζάνων (Marseillaise) και κατέθεσαν στεφάνι παραπέμποντας στο θάνατο της αδελφότητας.

Να σημειωθεί ότι η διαδήλωση καλύφθηκε από τον τύπο με εκτενή αναφορά από την LaParisien .


ΑΠΟ ΤΟ BLOG

http://tektonismos.blogspot.com/2011/12/blog-post_05.html?spref=fb

ΝΑ ΤΟΥΣ ΧΑΙΡΕΣΘΕ

ΝΑ ΤΟΥΣ ΧΑΙΡΕΣΘΕ
Από το Freemasonry today (τεύχος Μαρτίου 2009). Ποιοί είναι οι εικονιζόμενοι ; Κάντε κλικ στη φωτογραφία και φουσκώστε από Εθνική Υπερηφάνεια

ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ ΩΡΕ

Για πάνω από τέσσερα χρόνια καλούμε τη διοίκηση της Μεγ. Στοάς να κάνει έστω μια δήλωση για το όνομα της Μεγάλης Στοάς που φύτεψαν οι άγγλοι στην γειτονική χώρα που καπηλεύεται την πολιτιστική κληρονομιά όχι μόνο της Μακεδονίας αλλ' όλης της Ελλάδας.
Εκατοντάδες χιλιάδες Ελλήνων έχουν αγανακτήσει με την θυελώδη σιωπή της διοίκησης της Μεγάλης Στοάς, που περιφρονεί όχι μόνο τα Εθνικά μας θέματα αλλά και την μοναδική πατριωτική παράδοση του Ελληνικού Ελευθεροτεκτονισμού.
Απευθυνόμενοι σ' αυτούς τους λέμε " ...το 1993 οι Άγγλοι σας απαναγνώρισαν γιατί ένας καλεσμένος σας μίλησε σε ανοιχτή εκδήλωση για το Μακεδονικό και σε λίγα χρόνια σας φυτεύουν στα Σκόπια μιά Μεγάλη Στοά με το όνομα της Μακεδονίας που καπηλεύεται μέχρι και το σήμα σας (το Γ). Εσείς παρίστασθε σε κοινές διεθνείς εκδηλώσεις με τους Σκοπιανούς και δεν κάνετε ούτε μια απλή δήλωση, όπως ο τελευταίος μουσικοχορευτικός σύλλογός μας σε ανάλογες εκδηλώσεις . ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ ΩΡΕ."

ΠΡΟΣΟΧΗ - attention -achtung-attenzione- ΠΡΟΣΟΧΗ

Το παρόν ιστολόγιον είναι ΑΥΣΤΗΡΩΣ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΝ δια τους Τέκτονες τους ανήκοντες εις στοάς υπό την Μ. ΣΤ. της Ελλάδος, καθότι διάκειται εχθρικώς προς την παρούσα διοίκησή της (όπως ισχυρίζεται η ίδια )
Η δια του διαδικτύου διακίνηση του περιεχομένου του, ως και η ανάγνωση, υπαγόρευση, φωτοαντιγραφή η άλλη αναπαραγωγή, διαφήμιση, προώθηση, επίδειξη, όλου η μέρους, κατοχή, χρήση, νομή δι' αντιφωνήσεως η μη , μετ' εκταξεως η μη , μίσθωση, δωρεά, δωρεά αιτία θανάτου, νέμηση ανιόντος, πώληση με αντιφώνηση νομής η μη, δάνειο , χρησιδάνειο, εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία του, επιφέρει πειθαρχικόν έλεγχον, συμφώνως τω άρθρω 203 παρ. 2γ και 3α δ και ι του Γενικού Κανονισμού της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος (αρμόδιος κ. Τρουχίλο, οδός Ιεράς Εξετάσεως και Στάλιγκραντ 13, Τ.Κ. 666. Μεσαίωνας
Treblinka, 7ο Κρεματόριο δεξιά)


Ο ΕΝΔΟΞΟΣ ΑΛ - ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΛΑΜΟΓΙΟ

Ο ΕΝΔΟΞΟΣ ΑΛ -  ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΛΑΜΟΓΙΟ
Εκείνα τα κόλπα με τις μεταχρονολογημένες πληρωμές και τις γυψοσανίδες πως μου ξέφυγαν ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΕΓΑΣ ΧΑΣΟΔΙΚΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ ?

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΕΓΑΣ ΧΑΣΟΔΙΚΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ ?
ΩΡΕ ΤΙ ΜΑΝΙΚΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΑ ?

ΠΡΟΣ ΛΕΒΕΝΤΕΣ

ΤΕΛΙΚΑ ΡΕ ΛΕΒΕΝΤΕΣ ΤΟΥ ΤΑΛΛΗΡΟΥ ΚΑΝΕΙΣ ΣΑΣ ΔΕΝ ΞΕΡΕΙ Η ΤΟ ΚΑΝΕΤΕ ΓΑΡΓΑΡΑ

Ποίον αφορά η κατωτέρω περιγραφή του αειμνήστου Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχου Χρυσάνθου Κατσικοπούλου

“…..Εν γνώσει του ψευδολογών….εμφανίζεται ως τελείως αναξιόπιστος και κάθε άλλο Χριστός και ενάρετος , καθόσον προκειμένου να καταστή ενεργόν μέλος του Υπάτου Συμβουλίου, απηλλωτρίωσε τον εαυτόν και την προσωπικότητά του, καταστάς πράγματι ΠΡΑΓΜΑ, RES, ΟΝΙΟΝ, διαπραγματευθείς την ψήφον του δια δολοπλοκιών και δια προσπαθειών όπως εξακριβώσει ποίος θα τον προέκρινεν ως Ανθύπατον, ίνα τον ψηφίση ως Ύπατον…ο πολέμιος του Σκωτικού Τεκτονισμού, ο υβριστής του Υπάτου Συμβουλίου, ο ανέντιμος και διαφθορεύς αφού εβολιδοσκόπει Κρ. Αδελφούς ους προσεπάθει να διαφθείρει ….έρπων και λίχων….εξακολουθών την επιδειξιομανίαν του…ως άλλος σατραπίσκος…μεθυσμένος με την πρόσκαιρον δόξαν του…”


ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΛΕΝΕ ΟΤΙ ΤΟΥΣ ΒΡΙΖΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ

ΑΠΟ ΜΟΝΟΙ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΡΕΖΙΛΗΔΕΣ

ΠΡΙΝ ΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΙΑ

ΠΡΙΝ ΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΙΑ
Ο επίσκοπος Πειραιά εδώ και χρόνια επιδίδεται συστηματικά σε υβριστική και συκοφαντική εκστρατεία κατά του Ελευθεροτεκτονισμού. Στα πλαίσια της εκστρατείας αυτής έχει ασκήσει στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσφυγή με την οποία επιδιώκει την διάλυση των Τεκτονικών στοών. Πρόσφατα και με αφορμή τις δηλώσεις της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος για την πολιτική κατάσταση της χώρας, εμφανίσθηκε σε Τηλεοπτικές εκπομπές μεγάλης ακροαματικότητας και συνέχισε τις υβριστικές και συκοφαντικές επιθέσεις κατά του Ελευθεροτεκτονισμού. Απ’ όσα γνωρίζουμε ουδεμία τεκτονική δύναμη αντέδρασε με οποιοδήποτε τρόπο. Η τεκτονική ιστορία μας πληροφορεί ότι σε κάθε παρόμοια περίπτωση οι τεκτονικές αρχές εκδήλωναν άμεσα σοβαρότατες αντιδράσεις προκειμένου όχι μόνο να παύσουν οι άδικοι επιθέσεις αλλά και δια να ενημερωθούν περί του Τεκτονισμού οι απληροφόρητοι πολίτες. Σήμερα που βρισκόμαστε σε εποχή γενικευμένης κρίσης, όπου εκκολάπτονται και εμφανίζονται συνεχώς αλυτρωτικές και συνομωσιολογικές θεωρίες αποδίδουσες στον Ελευθεροτεκτονισμό κάθε κακό, οι τεκτονικές διοικήσεις κοιμόνται μακαρίως τον ύπνο της εσωστρέφειας και της πρωτοφανούς ανικανότητας και δυστυχώς δικαιώνουν συνεχώς την αυστηρή κριτική μας. Δημοσιεύουμε τελείως ενδεικτικά απόκομμα της εφημερίδας ΕΜΠΡΟΣ της 1.3.1909 όπου περιέχεται άρθρο του τότε Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχου Εμμ. Γαλάνη, περί τεκτονισμού (χρησιμοποιεί τον σωστό όρο «ελευθεροτεκτονική»). Το άρθρο αυτό δημοσιεύθηκε εξ αφορμής και σε απάντηση επιθέσεων όχι Επισκόπου μεγάλης πόλεως, αλλ’ ενός ιεροκήρυκα του Βόλου, το 1909 και όχι το 2010. Αθήνα Δεκέμβρης 2010 Καθηγητής Σπήλιος Αναγνωστόπουλος