...................................................

...................................................

Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΘΕΣΜΟΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΥΔΕΝ ΘΕΤΩΝ ΟΡΙΟΝ ΕΝ ΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙΟ ανεπίσημος εκπρόσωπος της διοίκησης της μστε παρομοιάζει τον τεκτονισμό με την εκκλησία και τα άλλα δόγματα που δρουν στην Ελλάδα.

Γράφει επί λέξει:

«…Ο τεκτονισμός όπως παρομοίως η ελληνική εκκλησία και τα άλλα δόγματα που δρουν στην Ελλάδα, έχουν μία ιδιότυπη αλλά ΝΟΜΙΜΗ νομική μεταχείριση, ανέκαθεν. Αναγνωρίζουν, υπόκεινται και τηρούν τους Νόμους της Ελληνικής Πολιτείας και κυρίως το Σύνταγμά της – όσον αφορά την κοινωνική δράση τους. Ο τρόπος όμως που δουλεύουν εσωτερικά στους Ναούς – εργαστήριά τους, και ο πατροπαράδοτος τρόπος οργάνωσής τους είναι κυρίως δικό τους θέμα. Προκειμένου να μας αναγνωρίσει η Πολιτεία καταθέσαμε (πάλαι ποτέ) στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, τόσο τον Καταστατικό μας Χάρτη, όσο και τον Γενικό Κανονισμό κα λάβαμε την νόμιμη έγκριση. Φυσικά δεν καταθέσαμε (αλλ’ ούτε -ορθώς!- μας ζητήθηκαν) τα Τυπικά των εργασιών μας, τα αρχαία Οροθέσια, τα έθιμά μας, τα «Μυστήριά» μας, όπως και η Εκκλησία και τα λοιπά θρησκευτικά η φιλοσοφικά δόγματα τους εσώτερους κανονισμούς τους. Η Εκκλησία π.χ. έχει το δικό της Κανονικό Δίκαιο που δεν έρχεται σε αντίθεση με τους Νόμους της Πολιτείας και διδάσκεται μάλιστα στις θεολογικές σχολές. Εάν άφηνε τον κοινό Νομοθέτη να ρυθμίζει απολύτως τα του οίκου της, τότε θα μετατρεπόταν σε απλό «ευαγές ίδρυμα» χωρίς πνευματική αυτονομία και ενδιαφέρον! Εκεί θέλουν να οδηγηθούμε?...»

Το νομικό καθεστώς της κρατούσας θρησκείας αλλά και των άλλων θρησκειών, όπως και των εκκλησιών και των ιδρυμάτων, οργανισμών τους κλπ. καθορίζεται λεπτομερώς από το Νόμο και μάλιστα από το Σύνταγμα και από ειδικούς νόμους.

Το αυτοδιοίκητο η το δογματικό μέρος της εκκλησίας έχουν αναγνωρισθεί και λειτουργούν σύμφωνα με την νομοθεσία του κράτους. 

Τέτοια ειδική νομική πρόβλεψη και αναγνώριση δεν υπάρχει για τον τεκτονισμό, του οποίου οι οργανώσεις με σειρά δικαστικών αποφάσεων Ευρωπαικών αλλά και Ελληνικών δικαστηρίων υπάγονται στο κοινό νομικό καθεστώς των ενώσεων, σωματείων κλπ του αστικού κώδικα. (οράτε και πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαικού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην υπόθεση Σακελαρόπουλος κατά Ελληνικού Δημοσίου, ειδικώς για τον Τεκτονισμό).

Συνεπώς τα δήθεν δογματικά και πατροπαράδοτα εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας (sic)  των τεκτονικών οργανώσεων δεν αναγνωρίζονται ούτε προστατεύονται από την έννομη τάξη ουδενός κράτους στον κόσμο και ουδέποτε συνέβη αυτό, για τον απλούστατο λόγο ότι ο Τεκτονισμός είναι προοδευτικός θεσμός, μηδεμίαν έχων σχέσιν με εκκλησίες η εξουσίες που ιστορικά είχαν οι εκκλησίες και οι θρησκείες.

Στον Τεκτονισμό δεν υπάρχουν ιερά ή όσια και ο Ελευθεροτεκτονισμός ουδέποτε αξίωσε η διεκδίκησε αναγνώριση και προστασία οσίων και ιερών η  προνομίων σαν κι αυτά που έχουν οι εκκλησίες.

Επ΄ευκαιρία ας υπενθυμίσουμε ότι οι αλλαγές στον τεκτονισμό είναι μεγάλες και συνεχείς ακριβώς λόγω του προοδευτικού χαρακτήρα του, όπως πρόσφατα συνέβη στην μστε που κατάργησε τη θεμελιώδη βάση της των αρχών και διατάξεων του Σκωτικού τύπου που εφάρμοζε από την ίδρυσή της στα 1868 και υιοθέτησε το πρότυπο του αγγλοσαξωνικού τεκτονισμού, των αρχαίων ελευθέρων και αποδεκτών τεκτόνων, (μεταβολή ανάλογη με την μετατροπή μιας προτεσταντικής εκκλησίας σε ρωμαιοκαθολική, αν υιοθετήσουμε το απαράδεκτο σκεπτικό και την παρομοίωση του παραπάνω σχολιαζόμενου κειμένου).

Ο Τεκτονισμός είναι σύστημα εξωθρησκευτικής ηθικής που χρησιμοποιεί σύμβολα και αλληγορίες.

Είναι θεσμός προοδευτικός ουδέν θέτων όριον εν τη αναζητήσει της αληθείας και ιστορικά καταξιώθηκε σαν ο μεγαλύτερος οργανωμένος φορέας του διαφωτισμού και του ορθού λόγου, που δεν αποδέχονται τα δόγματα και τις αυθεντίες, όπως αυτές που χρησιμοποιήθηκαν από τις θρησκείες και τα εξουσιαστικά απολυταρχικά ιερατεία.

Εκεί ακριβώς βρίσκεται και η βάση της ιστορικής σύγκρουσης κάθε δογματικής και απολυταρχικής οργάνωσης με τον Ελευθεροτεκτονισμό ( Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, ναζισμός, φασισμός κομμουνισμός κλπ).

Συνεπώς οποιοσδήποτε παραλληλισμός, παρομοίωση η προσομοίωση του Ελευθεροτεκτονισμού με δόγματα και δογματικές εκκλησίες όχι μόνο αντιστρατεύεται ευθέως τον φιλελεύθερο και προοδευτικό πυρήνα του αλλά δημιουργεί τον άμεσο κίνδυνο κατάφασης των συκοφαντικών ισχυρισμών των ιερατείων ότι ο Τεκτονισμός αποτελεί θρησκεία.

Η χρήση των παραπάνω ισχυρισμών και παρομοιώσεων από το ανεπίσημο όργανο των διοικήσεων των σκανδάλων και των παρανομιών, γίνεται προκειμένου να διαβουκολήσει τα μέλη της μστε και να ενισχύσει την διοίκηση ώστε να αποκρούσει την προσπάθεια που καταβάλλουν μέλη της μστε προκειμένου να γίνονται σεβαστές οι αρχές της νομιμότητας, της χρηστής διοίκησης και της διαφάνειας.

Με τέτοιους ισχυρισμούς και θεωρητικές κατασκευές περί προστασίας των «ιερών και των οσίων» δεν προστατεύονται οι διοικήσεις των σκανδάλων και των παρανομιών.

Αντίθετα, προκαλούν και ολοκληρώνουν το καταστροφικό έργο τους.

Δ.Δ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

ΑΡΚΑΔΕΣ ΕΣΜΕΝ

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο ΟΡΚΟΣ

«Ορκίζομαι ενώπιον του αληθινού Θεού, ότι θέλω είμαι επί ζωής μου πιστός εις την Εταιρείαν κατά πάντα. Να φανερώσω το παραμικρόν από τα σημεία και τους λόγους της,.......


Ορκίζομαι ότι θέλω τρέφει εις την καρδίαν μου ΑΔΙΑΛΛΑΚΤΟΝ ΜΙΣΟΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΤΥΡΡΑΝΩΝ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ μου, των οπαδών και των ομοφρόνων με τούτους, θέλω ενεργεί κατά πάντα τρόπον προς βλάβην και αυτόν τον παντελή όλεθρόν των, όταν η περίστασις το συγχωρήσει.

Ορκίζομαι να συντρέχω, όπου εύρω τινά συνάδελφον, με όλην την δύναμιν και την κατάστασίν μου. Να προσφέρω εις αυτόν σέβας και υπακοήν, αν είναι μεγαλύτερος εις τον βαθμόν και αν έτυχε πρότερον εχθρός μου, τόσον περισσότερον να τον αγαπώ και να τον συντρέχω, καθ΄όσον η έχθρα μου ήθελεν είναι μεγαλυτέρα.


Ορκίζομαι ότι καθώς εγώ παρεδέχθην εις Εταιρείαν, να δέχομαι παρομοίως άλλον αδελφόν, μεταχειριζόμενος πάντα τρόπον και όλην την κανονιζομένην άργητα, εωσού τον γνωρίσω Έλληνα αληθή, θερμόν υπερασπιστήν της πατρίδος, άνθρωπον ενάρετον και άξιον όχι μόνον να φυλάττη το μυστικόν, αλλά να κατηχήση και άλλον ορθού φρονήματος.


Ορκίζομαι να προσέχω πάντοτε εις την διαγωγήν μου, να είμαι ενάρετος. Να ευλαβώμαι την θρησκείαν μου, χωρίς να καταφρονώ τας ξένας. Να δίδω πάντοτε το καλόν παράδειγμα. Να συμβουλεύω και να συντρέχω τον ασθενή, τον δυστυχή και τον αδύνατον. Να σέβομαι την διοίκησιν, τα έθιμα, τα κριτήρια και τους διοικητάς του τόπου, εις τον οποίον διατριβώ.

Τέλος πάντων ορκίζομαι εις Σε, ω ιερά πλην τρισάθλια Πατρίς !


Ορκίζομαι εις τας πολυχρονίους βασάνους Σου.


Ορκίζομαι εις τα πικρά δάκρυα τα οποία τόσους αιώνας έχυσαν και χύνουν τα ταλαίπωρα τέκνα Σου, εις τα ίδια μου δάκρυα, χυνόμενα κατά ταύτην την στιγμήν, και εις την μέλλουσαν ελευθερίαν των ομογενών μου ότι αφιερώνομαι όλως εις Σε.


Εις το εξής συ θέλεις είσαι η αιτία και ο σκοπός των διαλογισμών μου.

Το όνομά σου ο οδηγός των πράξεών μου, και η ευτυχία Σου η ανταμοιβή των κόπων μου.
Η θεία δικαιοσύνη ας εξαντλήσει επάνω εις την κεφαλήν μου όλους τους κεραυνούς της, το όνομά μου να είναι εις αποστροφήν, και το υποκείμενόν μου το αντικείμενον της κατάρας και του αναθέματος των Ομογενών μου, αν ίσως λησμονήσω εις μίαν στιγμήν τας δυστυχίας των και δεν εκπληρώσω το χρέος μου.


Τέλος ο θάνατός μου ας είναι η άφευκτος τιμωρία του αμαρτήματός μου, δια να μη λησμονώ την αγνότητα της Εταιρείας με την συμμετοχήν μου».

Διαδήλωση κατά του Μεγάλου Διδασκάλου της Εθνικής Μεγάλης Στοάς της Γαλλίας

Διαδήλωση κατά του Μεγάλου Διδασκάλου της Εθνικής Μεγάλης Στοάς της Γαλλίας
ΕΔΩ.....ΚΟΤΕΣ ΤΑ ΠΟΥΛΑΚΙΑ ΜΟΥ...ΜΠΑΣ ΚΑΙ ΧΑΣΟΥΝ ΚΑΝΕΝΑ ΛΙΛΙ

Διαδήλωση κατά του Μεγάλου Διδασκάλου της Εθνικής Μεγάλης Στοάς της Γαλλίας Το Σάββατο 3 Δεκ. 2011 πραγματοποιήθηκε στο Palais des Sports Murcel Cerdan συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά του Μεγάλου Διδασκάλου της GLNF.

Οι περίπου 1200 παρευρισκόμενοι ζήτησαν την απομάκρυνση του Μ.Δ Francis Stefani κατηγορώντας τον για τον τρόπο που διοικεί την συντεχνία. Οι διαδηλωτές τραγούδησαν το γνωστό τραγούδι των Παρτιζάνων (Marseillaise) και κατέθεσαν στεφάνι παραπέμποντας στο θάνατο της αδελφότητας.

Να σημειωθεί ότι η διαδήλωση καλύφθηκε από τον τύπο με εκτενή αναφορά από την LaParisien .


ΑΠΟ ΤΟ BLOG

http://tektonismos.blogspot.com/2011/12/blog-post_05.html?spref=fb

ΝΑ ΤΟΥΣ ΧΑΙΡΕΣΘΕ

ΝΑ ΤΟΥΣ ΧΑΙΡΕΣΘΕ
Από το Freemasonry today (τεύχος Μαρτίου 2009). Ποιοί είναι οι εικονιζόμενοι ; Κάντε κλικ στη φωτογραφία και φουσκώστε από Εθνική Υπερηφάνεια

ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ ΩΡΕ

Για πάνω από τέσσερα χρόνια καλούμε τη διοίκηση της Μεγ. Στοάς να κάνει έστω μια δήλωση για το όνομα της Μεγάλης Στοάς που φύτεψαν οι άγγλοι στην γειτονική χώρα που καπηλεύεται την πολιτιστική κληρονομιά όχι μόνο της Μακεδονίας αλλ' όλης της Ελλάδας.
Εκατοντάδες χιλιάδες Ελλήνων έχουν αγανακτήσει με την θυελώδη σιωπή της διοίκησης της Μεγάλης Στοάς, που περιφρονεί όχι μόνο τα Εθνικά μας θέματα αλλά και την μοναδική πατριωτική παράδοση του Ελληνικού Ελευθεροτεκτονισμού.
Απευθυνόμενοι σ' αυτούς τους λέμε " ...το 1993 οι Άγγλοι σας απαναγνώρισαν γιατί ένας καλεσμένος σας μίλησε σε ανοιχτή εκδήλωση για το Μακεδονικό και σε λίγα χρόνια σας φυτεύουν στα Σκόπια μιά Μεγάλη Στοά με το όνομα της Μακεδονίας που καπηλεύεται μέχρι και το σήμα σας (το Γ). Εσείς παρίστασθε σε κοινές διεθνείς εκδηλώσεις με τους Σκοπιανούς και δεν κάνετε ούτε μια απλή δήλωση, όπως ο τελευταίος μουσικοχορευτικός σύλλογός μας σε ανάλογες εκδηλώσεις . ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ ΩΡΕ."

ΠΡΟΣΟΧΗ - attention -achtung-attenzione- ΠΡΟΣΟΧΗ

Το παρόν ιστολόγιον είναι ΑΥΣΤΗΡΩΣ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΝ δια τους Τέκτονες τους ανήκοντες εις στοάς υπό την Μ. ΣΤ. της Ελλάδος, καθότι διάκειται εχθρικώς προς την παρούσα διοίκησή της (όπως ισχυρίζεται η ίδια )
Η δια του διαδικτύου διακίνηση του περιεχομένου του, ως και η ανάγνωση, υπαγόρευση, φωτοαντιγραφή η άλλη αναπαραγωγή, διαφήμιση, προώθηση, επίδειξη, όλου η μέρους, κατοχή, χρήση, νομή δι' αντιφωνήσεως η μη , μετ' εκταξεως η μη , μίσθωση, δωρεά, δωρεά αιτία θανάτου, νέμηση ανιόντος, πώληση με αντιφώνηση νομής η μη, δάνειο , χρησιδάνειο, εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία του, επιφέρει πειθαρχικόν έλεγχον, συμφώνως τω άρθρω 203 παρ. 2γ και 3α δ και ι του Γενικού Κανονισμού της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος (αρμόδιος κ. Τρουχίλο, οδός Ιεράς Εξετάσεως και Στάλιγκραντ 13, Τ.Κ. 666. Μεσαίωνας
Treblinka, 7ο Κρεματόριο δεξιά)


Ο ΕΝΔΟΞΟΣ ΑΛ - ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΛΑΜΟΓΙΟ

Ο ΕΝΔΟΞΟΣ ΑΛ -  ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΛΑΜΟΓΙΟ
Εκείνα τα κόλπα με τις μεταχρονολογημένες πληρωμές και τις γυψοσανίδες πως μου ξέφυγαν ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΕΓΑΣ ΧΑΣΟΔΙΚΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ ?

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΕΓΑΣ ΧΑΣΟΔΙΚΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ ?
ΩΡΕ ΤΙ ΜΑΝΙΚΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΑ ?

ΠΡΟΣ ΛΕΒΕΝΤΕΣ

ΤΕΛΙΚΑ ΡΕ ΛΕΒΕΝΤΕΣ ΤΟΥ ΤΑΛΛΗΡΟΥ ΚΑΝΕΙΣ ΣΑΣ ΔΕΝ ΞΕΡΕΙ Η ΤΟ ΚΑΝΕΤΕ ΓΑΡΓΑΡΑ

Ποίον αφορά η κατωτέρω περιγραφή του αειμνήστου Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχου Χρυσάνθου Κατσικοπούλου

“…..Εν γνώσει του ψευδολογών….εμφανίζεται ως τελείως αναξιόπιστος και κάθε άλλο Χριστός και ενάρετος , καθόσον προκειμένου να καταστή ενεργόν μέλος του Υπάτου Συμβουλίου, απηλλωτρίωσε τον εαυτόν και την προσωπικότητά του, καταστάς πράγματι ΠΡΑΓΜΑ, RES, ΟΝΙΟΝ, διαπραγματευθείς την ψήφον του δια δολοπλοκιών και δια προσπαθειών όπως εξακριβώσει ποίος θα τον προέκρινεν ως Ανθύπατον, ίνα τον ψηφίση ως Ύπατον…ο πολέμιος του Σκωτικού Τεκτονισμού, ο υβριστής του Υπάτου Συμβουλίου, ο ανέντιμος και διαφθορεύς αφού εβολιδοσκόπει Κρ. Αδελφούς ους προσεπάθει να διαφθείρει ….έρπων και λίχων….εξακολουθών την επιδειξιομανίαν του…ως άλλος σατραπίσκος…μεθυσμένος με την πρόσκαιρον δόξαν του…”


ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΛΕΝΕ ΟΤΙ ΤΟΥΣ ΒΡΙΖΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ

ΑΠΟ ΜΟΝΟΙ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΡΕΖΙΛΗΔΕΣ

ΠΡΙΝ ΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΙΑ

ΠΡΙΝ ΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΙΑ
Ο επίσκοπος Πειραιά εδώ και χρόνια επιδίδεται συστηματικά σε υβριστική και συκοφαντική εκστρατεία κατά του Ελευθεροτεκτονισμού. Στα πλαίσια της εκστρατείας αυτής έχει ασκήσει στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσφυγή με την οποία επιδιώκει την διάλυση των Τεκτονικών στοών. Πρόσφατα και με αφορμή τις δηλώσεις της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος για την πολιτική κατάσταση της χώρας, εμφανίσθηκε σε Τηλεοπτικές εκπομπές μεγάλης ακροαματικότητας και συνέχισε τις υβριστικές και συκοφαντικές επιθέσεις κατά του Ελευθεροτεκτονισμού. Απ’ όσα γνωρίζουμε ουδεμία τεκτονική δύναμη αντέδρασε με οποιοδήποτε τρόπο. Η τεκτονική ιστορία μας πληροφορεί ότι σε κάθε παρόμοια περίπτωση οι τεκτονικές αρχές εκδήλωναν άμεσα σοβαρότατες αντιδράσεις προκειμένου όχι μόνο να παύσουν οι άδικοι επιθέσεις αλλά και δια να ενημερωθούν περί του Τεκτονισμού οι απληροφόρητοι πολίτες. Σήμερα που βρισκόμαστε σε εποχή γενικευμένης κρίσης, όπου εκκολάπτονται και εμφανίζονται συνεχώς αλυτρωτικές και συνομωσιολογικές θεωρίες αποδίδουσες στον Ελευθεροτεκτονισμό κάθε κακό, οι τεκτονικές διοικήσεις κοιμόνται μακαρίως τον ύπνο της εσωστρέφειας και της πρωτοφανούς ανικανότητας και δυστυχώς δικαιώνουν συνεχώς την αυστηρή κριτική μας. Δημοσιεύουμε τελείως ενδεικτικά απόκομμα της εφημερίδας ΕΜΠΡΟΣ της 1.3.1909 όπου περιέχεται άρθρο του τότε Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχου Εμμ. Γαλάνη, περί τεκτονισμού (χρησιμοποιεί τον σωστό όρο «ελευθεροτεκτονική»). Το άρθρο αυτό δημοσιεύθηκε εξ αφορμής και σε απάντηση επιθέσεων όχι Επισκόπου μεγάλης πόλεως, αλλ’ ενός ιεροκήρυκα του Βόλου, το 1909 και όχι το 2010. Αθήνα Δεκέμβρης 2010 Καθηγητής Σπήλιος Αναγνωστόπουλος